Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527675
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82948/25
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Groot-Ammers E 1773
Groot-Ammers E 1772
Bij Wilgenweg 3 b, 2964 AM te Groot-Ammers

Omschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De achtkante molen met de naam 'De Jonge Sophia' is in 1773 gebouwd als kleine korenmolen en in 1856 blijkens een gevelsteen ingrijpend hersteld. Vermoedelijk is de molen toen 'gerezen', d.w.z. op een hogere stenen voet geplaatst om meer capaciteit te hebben. De molen is omstreeks 1920 onttakeld, waarbij het wiekenkruis en de kap werden verwijderd. Het gaande werk werd later verwijderd. De incomplete molen kreeg een functie als onderdeel van een maalderijbedrijf en later als opslagruimte. Tot voor kort stond hij in het naburige Ottoland, vlakbij het dorp Goudriaan. De toen onbeschermde incomplete molen is eind 1999 vanwege sloopplannen in een lokale 'bliksemactie' van zijn oude standplaats weggehaald om algehele vernietiging te voorkomen. Het achtkant is eind 2001 op een nieuw gemetselde voet geplaatst op zijn nieuwe standplaats te Groot-Ammers. De incomplete molen staat nu bij het ooievaarsdorp in Groot-Ammers in een open omgeving.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de gemetselde bakstenen voet met daarop een houten achtkant. Het achtkant is tamelijk licht geconstrueerd. De van twee bintlagen voorziene molenromp is gedekt met riet.

Waardering

Het houten achtkant is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een kleine houten achtkante korenmolen uit de tweede helft van de 18e eeuw die vermoedelijk in 1856 is 'gerezen'. Dit rijzen was een verschijnsel dat met name in de 19e eeuw bij diverse poldermolens in de Alblasserwaard heeft plaatsgehad;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen in Nederland, de industriële ontwikkeling van Zuid-Holland, met name in de Alblasserwaard, en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege de relatieve zeldzaamheid als een van de weinige korenmolens die in dit gebied zijn overgebleven.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1773
1773
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing