Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527683
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82853/178
Kadastrale aanduiding
Wijhe F 5810
Stationsweg 32 A, 8131 DH te Wijhe

Omschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De als stellingmolen uitgevoerde achtkante molen met de naam 'De Jonge Gerrit' is in 1851 in opdracht van Gerrit van Voorde gebouwd als korenmolen. De molen is in 1932 onttakeld, waarbij het wiekenkruis en de bovenas werden verwijderd. Later werden de staart en de stelling verwijderd. De incomplete molen kreeg een functie als mechanische maalderij en opslagruimte. Sinds 1982 is de functie woning. In 1994 werd tegen de noordzijde van de incomplete molen een aanbouw gebouwd, die buiten de werking van de monumentenwet valt. De incomplete molen ligt aan de Stationsstraat tegenover de Rooms-Katholieke kerk, aan de westzijde van de spoorlijn Zwolle-Deventer. De incomplete molen is ondanks zijn grote hoogte vanwege omliggende bebouwing vanaf de grond alleen zichtbaar vanaf de spoordijk vanuit het zuid-zuidoosten.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit een gemetseld bakstenen onderachtkant met daarop een houten achtkant en kap. De uit zeven bouwlagen bestaande molen is vanaf het gemetselde onderachtkant tot de duisplanken bekleed met houten delen en gedekt met riet. Binnen zijn op verschillende plaatsen inscripties en restanten van het gaande werk aanwezig. Boven beide inritten is een sluitsteen aanwezig met daarop aangegeven respectievelijk het bouwjaar en de naam van de molen.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante korenmolen uit het midden van de 19e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Overijssel en de plaatselijke geschiedenis.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1851
1851
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing