Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527684
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82842/38
Kadastrale aanduiding
Etten-Leur B 2831
Korte Brugstraat 96, 4871 XT te Etten-Leur

Omschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN. De als stellingmolen uitgevoerde ronde stenen molen is in 1849 gebouwd als korenmolen. Bij de bouw van de huidige molen werden onderdelen gebruikt van diverse afgebroken molens. De molen is in 1929 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de stelling en het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen kreeg een functie als opslagruimte en is tot op heden als zodanig in gebruik. Hij is aan de noordkant uitgebreid met een loods. Deze loods valt buiten de werking van de Monumentenwet. De incomplete molen is goed zichtbaar in de omgeving.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp. De uit zes bouwlagen bestaande romp is ter hoogte van de voormalige kapzolder voorzien van een betonvloer met een luik. In de romp zijn op meerdere plaatsen secundair gebruikte onderdelen aanwezig. Dit betreft onder meer middendelen van houten molenroeden, onderdelen van een standerdmolen en onderdelen van een achtkant. Voorts zijn op meerdere plaatsen restanten van het gaande werk aanwezig. De incomplete molen is op het noordnoordoosten ter hoogte van de onderste drie zolders voorzien van een uitwendige stalen vluchttrap. Deze vluchttrap valt buiten de werking van de Monumentenwet.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen uit het midden van de 19e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Noord-Brabant en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Korenmolen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1849
1849
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Bovenkruier

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing