Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527722
Complexnummer
527720 - Concordia
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82957/2
Kadastrale aanduiding
Ede K 17751
Bij Telefoonweg 32, 6712 GC te Ede

Omschrijving

Inleiding

Achter de boerderij gelegen hallehuisschuur met bakstenen muren, opgetrokken in de tweede helft van de 19de eeuw in ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De later aan de achterzijde dwars aangebouwde veevoederopslag valt buiten de bescherming.

Omschrijving

De HALLEHUISSCHUUR beslaat een nagenoeg rechthoekige plattegrond en telt een bouwlaag onder een onbeschoten kap, gedekt met in hoofdzaak rode Oudhollandse pannen. Zadeldak met wolfseind (aan de oostzijde) ter hoogte van het achterhuis van de molenaarswoning. In de as van de kopse gevel aan de molenzijde de inrijpoort met deeldeuren die wordt afgesloten met een segmentboog, aan weerzijden twee getoogde gietijzeren stalraampjes. Smeedijzeren muurankers. Poortdeur met verticale stroken. Boven deze deur bevindt zich het luikje naar de zaad- of hooizolder. Inrijpoort wordt geflankeerd door dubbele mestdeuren aan de rechterzijde en enkele mestdeur links, met smeedijzeren beslagwerk. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog gingen de stallen dienst doen als opslag voor kunstmest. Waarschijnlijk zijn om die reden in de jaren na de oorlog de steunberen tegen de schuur aangebracht, opgetrokken uit baksteen maar voorzien van een pleisterlaag. Zij moesten helpen de toenemende druk op de eensteens zijmuren te weerstaan. De kunstmest werd er los ingestort, vaak tot dakhoogte. In het interieur is bij het gebintwerk sprake van een ankerbalkconstructie. Drie van de vier staanders ter linkerzijde van de ingang staan op poeren, de vierde op een houten steun. De vier stijlen aan de rechterzijde rusten op gemetselde basementen variërend van circa een halve meter tot een meter hoogte. Hoofdbalken geschoord door korbelen. Op de hoofdbalken liggen slieten voor de opslag van hooi of koren. Aan de rechterzijde van de ingang bevinden zich twee tussenmuren van ongeveer een meter hoog, die als afscheiding nog herinneren aan de boxen voor de varkens en mogelijk de paarden van het graanbedrijf. De kopse zijde ter plaatse van de veevoederopslag is deels dichtgezet met betonblokken. De verbinding met de opslag is afgesloten met een golfplaten schuifwand. De vloer bestaat uit gestort beton, aan de zijkanten komen hier en daar veldkeitjes door de oppervlakte.

Waardering

De HALLEHUISSCHUUR is van algemeen belang vanwege:

- het bouwtype, een solitaire, driebeukige boerenschuur uit de tweede helft van de 19de eeuw;

- de landelijk zeldzame, gaaf bewaarde samenhang met omringende bebouwing en erfindeling, ontstaan vanwege de maalderijfunctie.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527720. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Maalderij vrijstaande schuur en veevoederopslag

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing