Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527723
Complexnummer
527720 - Concordia
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82956/197
Kadastrale aanduiding
Ede K 17751
Bij Telefoonweg 32, 6712 GC te Ede

Omschrijving

Inleiding

Maalschuur uit 1911, industrieel gebouw met een belangrijk gedeelte van het oorspronkelijke mechaniek, opvolger van de molen als industrieel hart van het complex.

Omschrijving

MAALSCHUUR, eenlaags gebouw, opgetrokken in baksteen onder een zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen. In de voorgevel getoogde dubbele deur, daarboven luik met rondboog. Verder in de voorgevel twee gewijzigde rondboogvensters. In de andere gevels diverse al dan niet originele gevelopeningen.

Inwendig is de historische maalderij bewaard gebleven, compleet met uitzondering van de dieselmotor. Verder zijn nog diverse onderdelen van de oorspronkelijke uitmonstering bewaard gebleven, zoals voertroggen voor de paarden die hier in den beginnen stonden en een deel van de historische klinkervloer.

Waardering

De MAALSCHUUR uit 1911 is van algemeen belang vanwege:

- het bouwtype, een maalschuur met een groot gedeelte van het historische mechaniek en een gedeelte van de inwendige historische uitmonstering;

- de landelijk zeldzame, gaaf bewaarde samenhang met omringende bebouwing en erfindeling, ontstaan vanwege de maalderijfunctie.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527720. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Maalderij maalschuur

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1911
1911
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing