Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527724
Complexnummer
527720 - Concordia
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82956/194
Kadastrale aanduiding
Ede K 17751
Telefoonweg 32, 6712 GC te Ede

Omschrijving

Inleiding

Maalderijcomplex, in 1937 tegen de molen gebouwd om de verdergaande industrialisatie en schaalvergroting mogelijk te maken. Later toegevoegde onderdelen hebben geen monumentale waarde.

Omschrijving

MAALDERIJ, in baksteen opgetrokken gebouw van één, twee en drie bouwlagen in blokvormige volumes tegen de noordzijde van de molen. Aan de zijde van de Telefoonweg een over twee bouwlagen uitgebouwde driezijdige erker. Aan de rechterzijde (gezien vanaf de Telefoonweg) een kernmerkend laadperron met schuifdeuren. Sobere functionalistische bouwtrant, gekenmerkt door de blokvormige opbouw en de ijzeren ramen. Inwendig grote ruimten met spaarzame tot geen detaillering.

Waardering

De MAALDERIJ uit 1937 bij molen Concordia is van algemeen belang vanwege:

- het bouwtype en de sobere, functionalistische bouwtrant;

- de landelijk zeldzame, gaaf bewaarde samenhang met omringende bebouwing en erfindeling, ontstaan vanwege de maalderijfunctie.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527720. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Maalderij woning

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing