Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527773
Complexnummer
527772 - HBS Gerrit vd Veenstraat
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82939/81
Kadastrale aanduiding
Amsterdam Z 1796
Gerrit van der Veenstraat 99, 1077 DT te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Op een onregelmatige plattegrond en geheel in donkerrode baksteen opgetrokken schoolgebouw bestaande uit twee haaks op elkaar geprojecteerde vleugels. Beide vleugels hebben een souterrain met daarboven drie bouwlagen onder een overstekend zadeldak met zwarte pannen. De voorgevel aan de Gerrit van der Veenstraat wijkt iets terug ten opzichte van de rooilijn en heeft op de hoek geheel links een uitbouw met een aparte ingang voor de docenten. Dit bouwdeel wordt gedekt door een overstekende wolfskap met in de linkertravee in- en uitspringende geveldelen. Verdiept geplaatste ingang in rondboogvormige portiek met daarboven een smal glas-in-lood licht. Daarboven een uitkragend driezijdig glas-in-lood erker met koperen dakje. Op de tweede verdieping balkon onder een ver uitkragende luifel. De rechter travee toont kleine vensters met grote kruisvormig onderverdeelde bovenlichten. Ter rechterzijde van de docentenkamer in de hoek met de lange vleugel bevindt zich de ingang in de hoog boven het dak uitrijzende, deels in het gevelvlak ingesnoerde, rechthoekige en zich naar boven toe trapsgewijs verjongende toren met wijzerplaten aan oost- en westzijde. De toren is voorzien van naar boven toe steeds kleiner wordende vensteropeningen en heeft onder de verjonging aan vier zijden uitkragende balkonnetjes met balustraden en aan de bovenzijde twee bronzen beelden voorstellende een man met sikkel en pikhaak en een Amor. De onder een ver uitkragende luifel geprojecteerde ingang met dubbele houten deuren is middels een stoep met bordes bereikbaar. Bij de ingang een decoratieve buitenlamp. Pijlers voorzien van decoratief bouwbeeldhouwwerk. Aan de andere zijde van de lange vleugel aan de Gerrit van der Veenstraat (O) een boven de dakgoot uitkragende, deels ingesnoerde vijfzijdige toren met een zich naar boven toe verjongend bovendeel, voorzien van een zinken beschot en een windwijzer als bekroning in de vorm van een boogschutter. Toren voorzien van gekoppelde vensters. Lange vleugel aan voorzijde op begane grond rechthoekige per drie gekoppelde vensteropeningen met verdiept geplaatste kruisvensters en rechts van de toren een blinde rondboog met siermetselwerk met gebeeldhouwde sluitsteen met als voorstelling een kind aan het water. De vensteropeningen zijn aan de bovenzijde voorzien van een blinde driepasboog in een decoratief metselverband. Rechthoekige vensteropeningen op eerste verdieping voorzien van kruisvormig onderverdeelde en openslaande dubbele vensters. Aan de bovenzijde voorzien van een blinde waaierboog in decoratief metselverband. Tussen de grote vensters op de begane grond en eerste verdieping zijn kleine vensters met glas-in-lood geplaatst. Op de begane grond zijn deze raampjes per twee gekoppeld. Onder de goot een doorlopende strook van vierkante, kruisvormig onderverdeelde vensters. In de tuin ter hoogte van de rechter toren een losstaand beeld voorstellende een zittende vrouw met kind.

Kopse zijde van vleugel aan de Rubensstraat (W) drie vensterassen breed met op begane grond en verdieping een groot venster in de middentravee met een kleiner venster aan weerszijden. De grote bovenlichten hebben een kleine roedenverdeling. Boven de vensters op de verdieping een veelpasboog met beeldhouwwerk van gebakken aarde: in het midden voorstellende de schilder Jan Sluyters; aan weerszijden een opspringend hert. In de top een kruisvormig onderverdeeld venster. Daarboven een ijzeren driehoekvormig rooster.

Achterzijde (N) van hoofdvleugel - waar de klaslokalen aan grenzen - met regelmatig in de gevel geplaatste vensters, op de begane grond en eerste verdieping per drie gekoppeld; op de tweede verdieping als een strook over de gehele lengte van de gevel. Tweede ingang ter rechterzijde van de brede afwaterende risaliet. perceelscheiding aan de Rubensstraat in de vorm van een gemetselde, opengewerkte muur. De een verdieping lager opgetrokken, zuidelijk geprojecteerde vleugel huisvest de gymnastiekzaal en heeft aan het speelterrein op de begane grond rondboogvormige vensteropeningen met verdiept geplaatste kruisvormig onderverdeelde vensters. Tussen de bogen beeldhouwwerk: vier clowns op een gymnastiektoestel, drie staande meisjes met roeispaan en drie staande meisjes met tennisracket, alle van gebakken aarde. Onder de dakgoot een strook van kruisvormig onderverdeelde vensters. Kopse kant van de vleugel aan de Anthonie van Dijckstraat heeft op begane grond drie gekoppelde vensters onder een blinde rondboog. Rechts een ingang met klein bovenlicht. Ter hoogte van verdieping twee blinde vensters waartussen een gemetselde stijl met beeldhouwwerk voorstellende een wijdbeens staande man met opgerold document in rechterhand van Franse kalksteen. Aan de noordzijde een gemetselde schoorsteen. Oostzijde van vleugel met regelmatig in de gevel geplaatste vensters.

Interieur: Aula met siermetselwerk. Eikenhouten deuren van de aula met in houtsnijwerk uitgevoerde voorstellingen van Adam en Eva (wrsl. van Christiaan Joseph Hassoldt (1877-1956). Trappenhuis met glas-in-lood vensters en vier muurgeschilderde medaillons boven de deuren van de hal op de eerste verdieping van studerende, dansende, schrijvende en tekenende vrouwfiguren in rood en grijze tinten. In de hal bevinden zich twee bronzen hoofdjes van Loeki van der Veen en Prinses Juliana gemaakt door Gerrit van der Veen. Boven de deuren van een aantal klaslokalen op de eerste verdieping wandgeschilderde voorstellingen van Jozef en Maria, vogels, zeilschip en zeelandschap. Alle tuimelvensters zijn nog aanwezig.

Waardering

Uit 1929-1930 daterend schoolgebouw, hoofdonderdeel van het complex van de vm. meisjes-HBS in late Amsterdamse Schooltrant van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Eveneens van belang vanwege het grotendeels gave interieur en het markante torensilhouet.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 527772. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Schoolgebouw Openbare school

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1929
1930
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap HBS

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Lansdorp, N. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
Publieke Werken, Amsterdam