Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527832
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82928/164
Kadastrale aanduiding
Amsterdam AC 756
Amsterdam AC 1343
Amsterdam, Olympiaplein bij 1, Oudzuid

Omschrijving

Inleiding

Ter hoogte van het Olympiaplein in 1926-1927 over het Noorder Amstelkanaal geprojecteerde ijzeren BALKBRUG (brugnummer 410), genaamd Lyceumbrug, met aan de zuidzijde aan weerskanten een AANLEGSTEIGER met aan de uiteinden twee BRUGHUISJES naar een ontwerp in Amsterdamse School-stijl van P.L. Kramer, destijds werkzaam bij de toenmalige dienst der Publieke Werken, afd. Bruggen van de gemeente Amsterdam. Het beeldhouwwerk aan de landhoofden van de brug is van Hildo Krop.

N.B. Onder de brug loopt een gang die de twee steigers aan weerszijden met elkaar verbindt. Onder de brug waren vroeger bergruimten voor kano's, alsmede kleedruimtes en een reparatiewerkplaats ingericht.

Omschrijving

IJzeren balkbrug met een brugdek van slechts enkele centimeters kromming. Geprofileerde waterhoofden - deels van natuursteen en deels gemetseld - waarop de ijzeren balken en de expressionistische smeedijzeren sierhekken aan weerszijden. Gemetselde landhoofden, aan de zuidzijde doorlopend in de eveneens gemetselde en zich trapsgewijs verjongende afsluitingen van de aanlegsteigers. Beeldhouwwerk op de verhoogde pijlers aan de zijde van het Lyceum aan de ene kant (O) voorstellende een zittende man, die zijn zoon kennis laat maken met de wereld van de techniek. Aan de andere kant (W) toont een zittende moeder haar dochter de schoonheid van een bloem. Aan de overzijde van de brug op de landhoofden en diagonaal ten opzichte van elkaar sculpturen van dochter en zoon, als volwassenen. Alle beelden van Franse Kalksteen.

Aan de zijde van Olympiaplein aan weerszijden van de brug twee onder straatniveau gelegen aanlegsteigers van gelijke hoogte, aan de landzijde afgesloten door een opgaande gemetselde muur, boven het maaiveld overgaand in een borstwering. Aan beide steigeruiteinden elk een brughuisje (één in oorsprong voor de bootsman, en één in oorsprong voor toiletten) op paraboolvormige plattegrond. Geheel van baksteen. Twee bouwlagen in splitlevel constructie. Aan de waterzijde een aflopend springschansvormig en sterk overstekend dak bedekt met roodkleurig bitumen. Aan de waterzijde een uitkijkpost met kruisvormig onderverdeelde vensters achter een ronde, naar onderen zich verjongende, borstwering. Aan de landzijde in- en uitspringende, soms afgeronde, geveldelen. De gevel heeft twee hooggelegen smalle vensters in spaarvelden en in het midden een paraboolvormige tot aan het dak omhooglopende verticale uitkraging in het metselwerk. Aan weerszijden van de kademuur een ingang - waarvan één toegankelijk via de steiger; de ander via de straat - bestaande uit een door smalle lichten onderverdeelde deur. In het midden onder de dakrand een terracotta versiering.

Waardering

Uit 1926-1927 daterende brug (brugnr. 410, Lyceumbrug) met beeldhouwwerk, aangebouwde steigers en twee brughuisjes van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische en typologische waarde als gaaf bewaard en kenmerkend voorbeeld van expressionistische bruggenbouw met symbolische sculpturen en geïntegreerde bijgebouwen. Tevens van stedenbouwkundige waarde wegens de ligging tegenover het Amsterdams Lyceum aan de noordzijde en aan het Olympiaplein aan de zuidzijde, aldus de verbinding vormend tussen de oude en de nieuwe stad.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Weg- en waterbouwkundige werken Aanlegvoorziening Steiger met twee bootsmanhuisjes
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Verkeersbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1926
1927
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Balkbrug

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Kramer, P.L. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur