Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527841
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82929/13
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Amsterdam AB 2741 A1
Amsterdam AB 2741 A8
Amsterdam AB 2741 A5
Amsterdam AB 2741 A4
Amsterdam AB 2741 A3
Amsterdam AB 2741 A2
Amsterdam AB 2741 A7
Amsterdam AB 2741 A6
Amsterdam AB 2740 A6
Amsterdam AB 2740 A7
Amsterdam AB 2740 A4
Amsterdam AB 2740 A5
Amsterdam AB 2740 A1
Amsterdam AB 2740 A2
Amsterdam AB 2740 A3
Amsterdam AB 2740 A8
Amsterdam AB 2592 A4
Amsterdam AB 2592 A2
Amsterdam AB 2592 A3
Amsterdam AB 2592 A1
Amsterdam AB 1050
Amsterdam AB 2213 A5
Amsterdam AB 2213 A6
Amsterdam AB 1051
Amsterdam AB 2776 A8
Amsterdam AB 2776 A6
Amsterdam AB 2776 A7
Amsterdam AB 2776 A4
Amsterdam AB 2776 A5
Amsterdam AB 2776 A2
Amsterdam AB 2776 A3
Amsterdam AB 2776 A1
Amsterdam AB 2776 A11
Amsterdam AB 2776 A12
Amsterdam AB 2776 A9
Amsterdam AB 2776 A10
Amsterdam AB 1139
Amsterdam AB 1140
Amsterdam AB 1226
Amsterdam AB 2742 A6
Amsterdam AB 2742 A5
Amsterdam AB 2742 A7
Amsterdam AB 2742 A2
Amsterdam AB 2742 A1
Amsterdam AB 2742 A4
Amsterdam AB 2742 A3
Amsterdam AB 2742 A10
Amsterdam AB 2742 A9
Amsterdam AB 2742 A12
Amsterdam AB 2742 A11
Amsterdam AB 2742 A8
Amsterdam AB 2745 A8
Amsterdam AB 2745 A1
Amsterdam AB 2745 A3
Amsterdam AB 2745 A2
Amsterdam AB 2745 A5
Amsterdam AB 2745 A4
Amsterdam AB 2745 A7
Amsterdam AB 2745 A6
Amsterdam AB 2744 A7
Amsterdam AB 2744 A8
Amsterdam AB 2744 A1
Amsterdam AB 2744 A2
Amsterdam AB 2744 A3
Amsterdam AB 2744 A4
Amsterdam AB 2744 A5
Amsterdam AB 2744 A6
Amsterdam AB 2743 A8
Amsterdam AB 2743 A7
Amsterdam AB 2743 A4
Amsterdam AB 2743 A6
Amsterdam AB 2743 A5
Amsterdam AB 2743 A2
Amsterdam AB 2743 A3
Amsterdam AB 2743 A1
Amsterdam AB 2746 A8
Amsterdam AB 2746 A2
Amsterdam AB 2746 A1
Amsterdam AB 2746 A7
Amsterdam AB 2746 A5
Amsterdam AB 2746 A6
Amsterdam AB 2746 A4
Amsterdam AB 2746 A3
Amsterdam AB 1947
Amsterdam AB 1948
Amsterdam AB 1949
Amsterdam AB 1950
Amsterdam AB 2002
Amsterdam AB 1049
Amsterdam AB 1052
Amsterdam AB 2001
Amsterdam AB 2246 A1
Amsterdam AB 2246 A2
Amsterdam AB 1954 A5
Amsterdam AB 1045
Amsterdam AB 1956 A8
Amsterdam AB 1953 A8
Amsterdam AB 1065
Amsterdam AB 1954 A10
Amsterdam AB 2218 A7
Amsterdam AB 1087
Amsterdam AB 2219 A5
Amsterdam AB 1955 A9
Amsterdam AB 2488 A2
Amsterdam AB 1312
Amsterdam AB 1047
Amsterdam AB 2367 A8
Amsterdam AB 1319
Amsterdam AB 1316
Amsterdam AB 1953 A4
Amsterdam AB 1313
Amsterdam AB 1315
Amsterdam AB 1953 A1
Amsterdam AB 2213 A4
Amsterdam AB 1956 A1
Amsterdam AB 1955 A10
Amsterdam AB 2219 A2
Amsterdam AB 1956 A3
Amsterdam AB 2367 A4
Amsterdam AB 2218 A4
Amsterdam AB 1956 A6
Amsterdam AB 2219 A1
Amsterdam AB 1954 A1
Amsterdam AB 1955 A4
Amsterdam AB 1955 A1
Amsterdam AB 2219 A3
Amsterdam AB 2219 A4
Amsterdam AB 1953 A9
Amsterdam AB 2218 A1
Amsterdam AB 1953 A6
Amsterdam AB 2218 A8
Amsterdam AB 2218 A5
Amsterdam AB 1955 A8
Amsterdam AB 2219 A8
Amsterdam AB 1956 A5
Amsterdam AB 1954 A7
Amsterdam AB 2488 A1
Amsterdam AB 1954 A6
Amsterdam AB 2367 A5
Amsterdam AB 1953 A7
Amsterdam AB 1954 A8
Amsterdam AB 1955 A3
Amsterdam AB 1956 A2
Amsterdam AB 1955 A5
Amsterdam AB 1953 A3
Amsterdam AB 1954 A9
Amsterdam AB 2213 A1
Amsterdam AB 1956 A9
Amsterdam AB 1954 A2
Amsterdam AB 2488 A4
Amsterdam AB 2246 A3
Amsterdam AB 2367 A3
Amsterdam AB 2218 A6
Amsterdam AB 2246 A4
Amsterdam AB 2219 A7
Amsterdam AB 1953 A2
Amsterdam AB 1953 A5
Amsterdam AB 1954 A3
Amsterdam AB 2367 A7
Amsterdam AB 1956 A10
Amsterdam AB 1956 A7
Amsterdam AB 2367 A6
Amsterdam AB 1955 A7
Amsterdam AB 2488 A3
Amsterdam AB 2218 A3
Amsterdam AB 1956 A4
Amsterdam AB 2367 A2
Amsterdam AB 1955 A6
Amsterdam AB 2219 A6
Amsterdam AB 1954 A4
Amsterdam AB 2218 A2
Amsterdam AB 1955 A2
Amsterdam AB 2367 A1
Amsterdam AB 1953 A10
Amsterdam AB 1048
Amsterdam AB 1314
Amsterdam AB 1227
Amsterdam AB 1317
Amsterdam AB 1046
Amsterdam AB 1318
Michelangelostraat 102, 1077 CG te Amsterdam
Michelangelostraat 104, 1077 CG te Amsterdam
Michelangelostraat 106, 1077 CG te Amsterdam
Michelangelostraat 108, 1077 CH te Amsterdam
Michelangelostraat 110, 1077 CH te Amsterdam
Milletstraat 1, 1077 ZA te Amsterdam
Milletstraat 3, 1077 ZA te Amsterdam
Milletstraat 5, 1077 ZA te Amsterdam
Milletstraat 7, 1077 ZA te Amsterdam
Milletstraat 9, 1077 ZA te Amsterdam
Milletstraat 11, 1077 ZA te Amsterdam
Milletstraat 13, 1077 ZA te Amsterdam
Milletstraat 15, 1077 ZA te Amsterdam
Milletstraat 17, 1077 ZA te Amsterdam
Milletstraat 19, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 21, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 23, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 25, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 27, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 29, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 31, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 33, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 35, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 37, 1077 ZB te Amsterdam
Milletstraat 39, 1077 ZC te Amsterdam
Milletstraat 41, 1077 ZC te Amsterdam
Milletstraat 43, 1077 ZC te Amsterdam
Milletstraat 45, 1077 ZC te Amsterdam
Milletstraat 47, 1077 ZC te Amsterdam
Milletstraat 49, 1077 ZC te Amsterdam
Milletstraat 51, 1077 ZC te Amsterdam
Milletstraat 53, 1077 ZC te Amsterdam
Milletstraat 55, 1077 ZC te Amsterdam
Courbetstraat 2, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 4, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 6, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 8, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 10, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 12, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 14, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 16, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 18, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 20, 1077 ZT te Amsterdam
Courbetstraat 22, 1077 ZV te Amsterdam
Courbetstraat 24, 1077 ZV te Amsterdam
Courbetstraat 26, 1077 ZV te Amsterdam
Courbetstraat 28, 1077 ZV te Amsterdam
Courbetstraat 30, 1077 ZV te Amsterdam
Courbetstraat 32, 1077 ZV te Amsterdam
Courbetstraat 34, 1077 ZV te Amsterdam
Courbetstraat 36, 1077 ZV te Amsterdam
Courbetstraat 38, 1077 ZV te Amsterdam
Courbetstraat 40, 1077 ZW te Amsterdam
Watteaustraat 9, 1077 ZH te Amsterdam
Watteaustraat 11, 1077 ZH te Amsterdam
Watteaustraat 13, 1077 ZJ te Amsterdam
Watteaustraat 15, 1077 ZJ te Amsterdam
Watteaustraat 17, 1077 ZJ te Amsterdam
Watteaustraat 17 A, 1077 ZJ te Amsterdam
Courbetstraat 42, 1077 ZW te Amsterdam
Courbetstraat 44, 1077 ZW te Amsterdam
Courbetstraat 46, 1077 ZW te Amsterdam
Courbetstraat 48, 1077 ZW te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

In 1938-1939 opgetrokken blok met 256 luxe ETAGEWONINGEN naar ontwerp van Dick Greiner in een mengeling van Late Amsterdamse School en het Nieuwe Bouwen in opdracht van de N.V. Bouw- en Exploitatiemij. 'Socrates'. Het gebouw, genaamd 'Zonnehof', betreft het gehele bouwblok omringd door de Watteaustraat, Courbetstraat, Michelangelostraat en de Milletstraat. Het deel op de hoek van de Watteaustraat en de Coubetstraat (Watteaustraat 13 t/m 17a en Courbetstraat 42 t/m 48) maakt eveneens deel uit van het bouwblok, maar is later door Greiner opgericht (in 1951).

N.B. Het pand Courbetstraat 32-40 verrees in 1940. Hier werd op de begane grond een P.T.T.-kantoor gevestigd met op de verdiepingen etagewoningen.

Omschrijving

Op een onregelmatige plattegrond tot stand gekomen flatgebouw bestaande uit vijf bouwlagen onder platte daken. Het flatgebouw rust op een donkerbruin basement, gemetseld in klezoorverband. De gevel zelf is opgetrokken in een smalle geelkleurige baksteen en diep gevoegd in een afwijkend metselverband. De vleugel aan de Milletstraat, nabij de Watteaustraat, vertoont een lichte kromming (om de aansluiting met de hoekbebouwing aan de Watteaustraat goed te laten verlopen). De vlak behandelde gevels worden regelmatig onderbroken door over alle bouwlagen omhoog rijzende erkerpartijen. De bredere erkerpartijen zijn aan weerszijden voorzien van eveneens brede omlopende vensters met brede ramen. In het midden bevinden zich de smalle, hoge inwendige portieken - aan de bovenzijde voorzien van drie boven elkaar geplaatste betonnen dorpels - met natuurstenen trappen welke leiden naar de toegangsdeuren van de bovenwoningen. Deze deuren zijn onderverdeeld in ruitjes. De iets smallere erkerpartijen hebben brede rondlopende raampartijen met onderverdeelde zijraampjes. In de teruggelegen geveldelen bevinden zich de diepliggende ingangspartijen met dubbele deur van de woningen op de begane grond waarvan de stoepen zijn voorzien van granito. De vijfde bouwlaag heeft een geheel rondlopende vensterstrook tussen betonnen dorpels waarbij de vensters worden gescheiden door smalle penanten. Boven deze vensterstrook een gemetseld fries, oplopend tot aan de betonnen dakrand. Alle vensters zijn voorzien van betonnen onder- en bovendorpels; de erkervensters bovendien ook nog van betonnen hoekstijlen. Alle onderdorpels zijn weer voorzien van een waterhol. De drie geknikte hoekpartijen zijn alle afwijkend uitgevoerd. De hoekpartij aan de Watteaustraat zwenkt in en heeft vier toegangsdeuren achter een gemetselde borstwering. Boven de betonnen luifel zes cirkelvormige vensters met afwijkende roedenverdeling. De onderzijde van de cirkels zijn voorzien van uitkragende betonnen dorpels. De afgeschuinde hoekpartij aan de Courbetstraat heeft een dubbele ingang onder een gebogen betonnen luifel. De zes cirkelvormige vensters ook hier voorzien van betonnen dorpels. Afwijkende roedenverdeling. De hoekpartij aan de Milletstraat heeft een dubbele ingang onder een betonnen gebogen luifel. In het veld onder de luifel de letters 'ZONNEHOF'. Aan weerszijden van deze ingang twee zijlichten. In beide hoeken een ingang onder een rechte luifel welke aan de voorzijde gedragen wordt door een kolom. Het deel aan de Courbetstraat dat is ingericht als postkantoor (alleen de begane grond) is gebouwd op een onregelmatige plattegrond en is dieper dan de overige bouwblokken. De ingangspartijen zijn hier voorzien van dubbele stalen deuren. De vensters zijn voorzieen van in stalen roeden gevatte ruitjes.

De achtergevels zijn eveneens voorzien van erkerpartijen en van regelmatig geplaatste raampartijen.

Waardering

Uit 1939-1940 daterend woonblok 'Zonnehof'(met inpandig postkantoor) van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde. Het gebouw is van belang voor de ontwikkeling van de etagebouw met toepassing van trapportieken, alsmede vanwege de latere fase van het oeuvre van Dick Greiner met menging van expressionistische en functionalistische elementen. Eveneens van belang vanwege de zorgvuldige behandeling van de gevels waaronder het opvallende metselverband, de granito stoepen en de betonnen luifels en dorpels.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen Overheidsgebouw PTT-gebouw Courbetstraat 32-40
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Flatgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1938
1939
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Woonflat

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Functionalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Greiner, D. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur