Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527853
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82928/75
Kadastrale aanduiding
Amsterdam R 5339
Ceintuurbaan 282, 1072 GK te Amsterdam
Ceintuurbaan 284, 1072 GK te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Voormalige BIOSCOOP in oorsprong genaamd Ceintuurtheater in de stijl van het Expressionisme met kenmerken van de Art Déco in 1921-1922 gebouwd naar ontwerp van de architect W. Noorlander. De betonbouw is uitgevoerd door de n.v. Gewapend-Betonbouw 'De Kondor'.

N.B. Het gebouw heeft vernieuwde entreedeuren.

Omschrijving

In drie bouwlagen met teruggerooide toplaag opgetrokken voormalig bioscoopgebouw ter breedte van vijf traveeën over twaalf meter, onder een plat dak. De ruw gepleisterde betonnen voorgevel is plastisch vormgegeven waarbij het middendeel ter hoogte van de derde bouwlaag naar voren springt. De gevel heeft een brede middenpartij en twee smallere zijdelen. Het middendeel heeft boven de ingang een brede overspanning en een driehoekige uitsparing. Aan beide uiteinden van het middendeel bevinden zich, op de eerste verdieping, elk drie slanke konische elementen. In het midden, ter hoogte van de derde bouwlaag, bevinden zich tegen het overkragende deel drie cilindrische elementen met kleine ramen. Vanuit deze elementen grijpen langwerpige ornamenten in de dakrand. Hierboven is een wit gepleisterde attiek geplaatst met hoger opgetrokken middendeel. De rechthoekige schoorstenen op de hoeken van het middendeel hebben tegen de aanzetten, uitstekende blokken. Onder de dakrand bevindt zich in reliëf een golfslag met aan de onderrand verticale overnaadse vormen. De smalle, identieke zijdelen op plinthoogte hebben een harmonikavorm met daarop ruimte voor de aankondigingskasten. Aan de rechter zijde bevindt zich een signatuur van de architect. Boven de plint bevindt zich aan beide kanten een lamp van rijk bewerkt smeedijzer met de woorden 'Ceintuur' en 'Theater'. Een verticaal accent komt van de blokjes die van de lampen doorlopen naar de vlakken boven in de gevel. Van het interieur is het betonnen balkon behouden.

Waardering

Het voormalige Ceintuurtheater uit 1922 is van algemeen belang vanwege de cultuur-, bouw- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van rijk gedetailleerde bioscooparchitectuur in de stijl van de Art Déco, uitgevoerd in beton, en vanwege de plaats in het oeuvre van de architect W. Noorlander.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Welzijn, kunst en cultuur Bioscoop

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1921
1922
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Expressionisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Noorlander, W ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur