Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
528152
Complexnummer
528151 - Stoomgemaal Oosterschelde
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82786/113
Kadastrale aanduiding
Poortvliet O 739
Bij Schelphoekseweg 1, 4693 PK te Poortvliet

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2: schoorsteen.

Inleiding

In 1910 naast het stoomgemaal Oosterschelde gebouwde schoorsteen, gebouwd door firma De Ridder te Den Haag/Oegstgeest (een van de twee schoorsteenbouwers in ons land). De schoorsteen deed tevens dienst als lichtbaken (geleidelicht, aangebracht in 1953) voor de vaart op de Oosterschelde.

Omschrijving

Schoorsteen op achtzijdige, in het water geplaatste gemetselde voet (uitgevoerd door een lokale aannemer) en een schacht van radiaalstenen (uitgevoerd door firma De Ridder). Enige decoratie in de vorm van uitstekende banden, vooral bij de kop. In de kop een glazen ruit, restant van de functie als lichtbaken.

Waardering

De schoorsteen van gemaal Oosterschelde is van algemeen belang vanwege:

- bouwtype, materiaal en fabrikant (De Ridder);

- de samenhang met de andere onderdelen van het complex;

- de bakenwerking vanwege het silhouet in het vlakke Zeeuwse land én vanwege de functie als lichtbaken.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 528151. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Gemaal (M) Gemaal(M3) schoorsteen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1910
1910
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Gemaal (M)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing