Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
528235
Complexnummer
528234 - Zwanenburg
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82824/69
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Heeswijk-Dinther F 1352
Zwanenburgseweg 8, 5473 KT te Heeswijk-Dinther
Zwanenburgseweg 6, 5473 KT te Heeswijk-Dinther

Omschrijving

Omschrijving

HUIS ZWANENBURG MET AANGEBOUWDE BOERDERIJ. Het Huis Zwanenburg is samengesteld uit vier bouwdelen die uit de 16de, 17de (eerste en tweede helft) en de eerste helft van de 19de eeuw dateren. Alle gevels zijn afgewerkt met een witte verflaag. Het oudste deel aan de zuidoostkant van het complex is twee bouwlagen en een kapverdieping hoog en ligt onder een steil, met blauwe pannen belegd zadeldak tussen trapgevel (voor) en tuitgevel (achter). De vensters en deur in dit deel zijn het product van de restauratie van de jaren vijftig. In het metselwerk van de zuidoostgevel zijn de sporen zichtbaar van twee 19de-eeuwse verdiepingsvenster en de plaats waar de houten beplanking was aangebracht. In het metselwerk van de zuidwestgevel zijn de sporen zichtbaar van twee vensters uit de 19de eeuw. Het venster op de verdieping en de dakkapel zijn producten van de restauratie van de jaren vijftig. Ook is de dakmoet te zien van het bakhuis dat De Haen op zijn 18de-eeuwse prent weergaf. Het hieraan aangebouwde vroeg 17de-eeuwse deel aan de noordwestkant is twee bouwlagen en een kapverdieping hoog en ligt onder een met blauwe pannen gedekt zadeldak tegen een trapgevel met schoorsteen. Ook is de dakmoet te zien van het bakhuis dat De Haen op zijn 18de-eeuwse prent weergaf. Het hieraan aangebouwde laat 17de-eeuwse gedeelte, eveneens aan de noordwestkant is twee bouwlagen en een kapverdieping hoog en ligt onder een met blauwe (noordoostelijk dakschild) en rode (zuidwestelijk dakschild) pannen gedekt zadeldak tussen tuitgevels. Deur en vensters zijn producten van de restauratie van de jaren vijftig. Naast de voordeur een gedenkplaat met: 'Lodewijk Henrick Zeger baron van Boetzelaer, geboren 11 IX 1921 op huize Zwanenburg, gaf op 21 XII 1944 te Raalte in de strijd voor de vrijheid zijn leven'. Tussen het oudste deel en het laat 17de-eeuwse gedeelte gebouwd onderdeel uit de eerste helft van de 19de eeuw van een bouwlaag en een kapverdieping hoog onder met blauwe pannen gedekt zadeldak tegen tuitgevel. De noordoostelijke gevel is blind. In de zuidoostelijke gevel is het meest linkse venster een product van de restauratie van de jaren vijftig, evenals de vensters op de verdieping. De overige vensters in empirestijl met boogvormige beëindiging. In het interieur zijn de afzonderlijke bouwmassa's herkenbaar. De aankleding van de meeste vertrekken is het product van de restauratie van de jaren vijftig. De zitkamer op de begane grond in het 19de-eeuwse deel heeft een samengestelde balklaag en een grote schouw in 17de-eeuwse vormen. Het 18de-eeuwse beschilderde behang met landschappelijke voorstellingen is ook bij de restauratie ingebracht. De kamer in het 15de/16de-eeuwse deel heeft een samengestelde balklaag, schouw en kruiskozijnen in 17de-eeuwse vormen. De keuken in het vroeg 17de-eeuwse deel is voorzien van een (originele) samengestelde balklaag met korbelen en in- en uitgezwenkte consoles. Grote schouw met deels originele blauwe figuratieve tegels. In de schouw twee (gedichte) nissen uit de 19de eeuw als doorzicht naar de stal. Pottenkast en rookluik rechts naast de schouw. De kelder in het laat 17de-eeuwse gedeelte is toegankelijk vanuit de keuken, de gang en de boerderij en heeft een tongewelf. De kappen boven het 16de-eeuwse deel, de beide kappen boven de 17de-eeuwse gedeelten, alsmede de kap op het 19e eeuwse deel zijn oorspronkelijk

Tegen de noordwestkant van het huis is rond 1867 een BOERDERIJ aangebouwd. Het is een forse langgevelboerderij met het woongedeelte aan de noordoostkant. Het stalgedeelte is met dwarsgeplaatste dekbalkgebinten en muurtjes in vakken onderverdeeld. Een van de muren is van veldkeien opgetrokken. Aan de zuidwestkant een aanbouw onder lessenaarsdak uit het begin van de 20ste eeuw. Het forse schilddak is met blauwe pannen belegd. In de lange gevels dubbele deuren en verschillende vensters. In het woongedeelte is de kelder onder de opkamer gedicht. In de woonkamer is de grote schouw nog aanwezig.

Waardering

HUIS MET AANGEBOUWDE BOERDERIJ, behorend tot de historische buitenplaats Zwanenburg van belang

- wegens de ouderdom

- wegens de herkenbare onderdelen uit de 15de/16de eeuw, 17de en 19de eeuw

- wegens de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis, die representatief is voor veel rurale edelmanswoningen

- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 528234. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Kasteel
Nee Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing