Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
528316
Complexnummer
528315 - Scheepswerf Meerman
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82753/190
Kadastrale aanduiding
Arnemuiden G 3884
Arnemuiden, Zuidwal 63

Omschrijving

Omschrijving

De GROTE of BOUWLOODS bevindt zich in de noord-oostelijke hoek van het werfterrein. De loods dateert in aanleg uit circa 1870. Dit is de loods waarin de schepen werden gebouwd.

Tweebeukige loodsgebouw op rechthoekige plattegrond, opgebouwd uit zwartgeteerde gepotdekselde houten wanden waarin een aantal luiken en diverse vensteropeningen zijn aangebracht. De loods heeft een asymmetrische kap die is gedekt met oud-hollandse pannen, aangevuld met verbeterde oud-hollandse pannen. Aan weerszijden van het dak houten goten op klossen. De draagconstructie bestaat uit opeenvolgende dekbalkgebinten waarop schaarspanten zijn aangebracht. Hierin zijn vrijwel onbewerkte boomstammen, forse boomtakken en historisch bouwmateriaal van schepen en gebouwdelen gebruikt. In de loods bevindt zich een werkplaats met een lemen vloer en een gedeelte dat met werkbanken is ingericht. De zolder werd gebruikt voor de opslag van klein hout, blokken, touw en ander materiaal. Het achterschot van de loods is in delen wegneembaar om de schepen in en uit te kunnen rijden.

Waardering

De GROTE of BOUWLOODS is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege:

- de industrieel-archeologische waarde;

- de ouderdom van het gebouw en het toegepaste materiaal;

- de gaafheid van de loods en de aanwezige historische inventaris;

- de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de scheepshelling, de kleine loods en het pekkot.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 528315. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Werfgebouw grote of bouwloods

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1870
1870
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing