Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528341
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Slotklooster
Complexnummer: 
524669 - Slotklooster
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
9 augustus 2004
Kadaster deel/nr: 
15211/15
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Venlo
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Steyl
X-Y coördinaat: 
206195 - 372445

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving complexonderdeel 2

De TUIN van het klooster bestaat uit twee percelen, één rond het klooster, één aan de overzijde van de weg en bereikbaar via een tunnel. Beide percelen zijn ommuurd (onderdeel 3).

De tuin rond het klooster is een globaal rechthoekig perceel met ongeveer in het midden het klooster (onderdeel 1). Deze tuin valt in enkele onderdelen uiteen: De semi-openbare voortuin van het klooster, aan de Kloosterstraat, met daarin een beeld van Maria (onderdeel 4); De Jozeftuin, met Jozefbeeld (onderdeel 5), een siertuin met kruisvormige hoofdopzet gelegen aan de voorzijde van het klooster; hierin bevindt zich ook een element (onderdeel 6) waarin opgenomen een duif (symbool van de H. Geest); verder is hier de toegang tot de in baksteen overkluisde, van een bakstenen vloer voorziene tunnel naar de begraafplaats. De economietuinen (moestuinen, boomgaarden), die het grootste deel van dit perceel beslaan en als een L-vorm rond het klooster gevouwen zijn. Deze tuinen hebben een rastervormige hoofdstructuur bestaande uit onverharde paden en lanen; de hoofdassen worden door bomen benadrukt (deze zijn niet meer compleet aanwezig). Binnen het raster zijn de vakken ingedeeld met bedden en/of rijen die de op de hoofdstructuur aansluiten en haar benadrukken. Anno 2003 zijn er onder andere nog noten- en pruimenbomen. Aan de linkerzijde van het klooster wordt de tuin begrensd door een lindenlaan met daarlangs een kleine sieraanleg met slingerpad; hierin een beeld van de Engelbewaarder met kind (onderdeel 7). Aan de achter- of Maaszijde van het klooster een as met amandelvormige aanleg, met in het midden een H. Hartbeeld (onderdeel 8). Langs de linkerrand van de economietuinen boerderij, mestvaalt, kas en honden- en kippenhok, die niet van waarde zijn vanuit het oogpunt van monumentenzorg. De Maaszijde was van oorsprong beplant met populieren en heette de Pappelallee; het pad is er nog, maar de bomen zijn in 1993 gerooid. In de tuin bevindt zich rechts van het klooster een oude muur, voorheen de noordelijke grens van het kloosterterrein; bij een uitbreiding van de tuin is deze muur binnen de nieuwe aanleg grotendeels gehandhaafd en draagt hij bij aan de orthogonale structuur van het geheel. Het Paradijs, het tuingedeelte in de hoek rechtsvoor, aan de Kloosterstraat. Dit gedeelte heeft een aanleg die vanwege de intimiteit (gardeneske structuur, divers geboomte, heesters, allerlei devotionalia) geheel afwijkt van de open, rastervormige structuur van de economietuinen. Hier bevinden zich een Lourdesgrot (onderdeel 9), een kruisweg (onderdeel 10) en een borstbeeld van Arnold Janssen (onderdeel 11).

De tuin aan de overzijde van de weg wordt geheel in beslag genomen door de besloten begraafplaats. Deze is aangelegd tegen een heuvel en bestaat uit enkele brede, ondiepe terrassen. Een onverhard middenpad in het verlengde van de tunnel voert, via enkele treden, naar de calvarie (onderdeel 12), die is aangelegd op het hoogste punt in een min of meer ojiefvormige uitbreiding van het verder rechthoekige perceel. Dit middenpad met tunnel vormt een denkbeeldige as die wordt doorgetrokken over de binnenhof van het klooster naar de amandelvormige aanleg met H. Hartbeeld aan de Maaszijde. Opvallend zijn de randen van de terrassen met ratels, sintels enz., geheel vergelijkbaar met de belijning van paden bij de twee aan dit huis gelieerde kloosters, namelijk van de missiepaters en -zusters. De kale, rechthoekige, graven zijn voorzien van sobere ijzeren kruizen. Evenals in het Paradijs bevindt zich op dit gedeelte zwaar geboomte aangevuld met onder andere rododendrons. De begraafplaats heeft door de groen blijvende beplanting altijd een groen en besloten karakter.

Waardering complexonderdeel 2

De tuinen van het klooster zijn van algemeen belang vanwege:

* De historische, functionele en visuele relatie met het klooster;

* De voor kloostertuinen typerende tweedeling in een economie- en een recreatie- met devotiegedeelte;

* De op die tweedeling geënte inrichting: enerzijds een heldere, relatief open rastervormige structuur benadrukt door bomenlanen, met daarbinnen moestuinen enz., anderzijds een besloten park waarin devotionalia en de veelzeggende naam Paradijs;

* De begraafplaats, die qua inrichting en sfeer een eigen identiteit heeft die naadloos aansluit op de begraafplaatsen van de twee naastgelegen, verwante kloosters;

* De zeer nadrukkelijke clausuur, bereikt door middel van ommuringen en tunnel.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKloosterstraat195935 CABijSteyl

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKlooster, kloosteronderdlKloosterhof
Neeoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenPark

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
TegelenA6941
TegelenA5642
TegelenA7286
TegelenA7673
TegelenA5643
TegelenA6940

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing