Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528353
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Sint Michaëlklooster
Complexnummer: 
524675 - Sint Michaëlklooster
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
9 augustus 2004
Kadaster deel/nr: 
15211/14
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Venlo
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Steyl
X-Y coördinaat: 
206163 - 371866

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving complexonderdeel 3

De KLOOSTERKAPELLEN St. Gregor uit omstreeks 1895 bestaan uit boven- en benedenkapellen van het St. Gregorklooster en bevinden zich in de kloostervleugel die evenwijdig aan de St. Michaëlstraat is opgetrokken; architect was pater M. Scholl. Dit bouwvolume telt twee bouwlagen onder een zadeldak met dakpannen. Tegen de westgevel van deze kloostervleugel staat een ronde traptoren ter hoogte van drie bouwlagen en voorzien van een trechtervormig leien dak. De zuidgevel van het bouwvolume met de kloosterkapellen telt zeven traveeën, alle zijn gescheiden door smalle lisenen. In de eerste bouwlaag zijn per travee twee gekoppelde rondboogvormige glas-in-lood vensters met hardstenen dorpelsteen aangebracht. In de tweede bouwlaag is per travee een groot rondboogvormig venster met een tweedelige tracering in natuursteen geplaatst. Elk venster heeft een hardstenen dorpelsteen. Onder de dakrand zijn kleine boogfriezen aangebracht. De traptoren heeft in de eerste bouwlaag enkele kleine rondboogvormige venstertjes, in de tweede bouwlaag enkele hoge spaarvelden met aan de bovenzijde een dubbel boogfries en ìn dit spaarveld een rondboogvormig venstertje. De derde bouwlaag vertoont rechthoekige spaarvelden met in elk spaarveld een hoge smalle vensteropening voorzien van louvreluikjes. Onder de dakrand is decoratief metselwerk aangebracht. De kopgevel aan de westzijde loopt uit in een topgevel met daarin een beeldnis. Onder deze beeldnis is een groot rozetvenster zichtbaar. De kopgevel aan de oostzijde wordt voor het grootste deel aan het oog onttrokken door een aangebouwde kloostervleugel. In de topgevel zijn boogfriezen aangebracht. Van het interieur van de kloosterkapellen St. Gregor zijn onder meer de volgende elementen van belang. De kloostervleugel met de boven- en benedenkapellen heeft een lengte van 24 meter en een breedte van ruim 12 meter. Stilistisch zijn de boven- en benedenkerk volledig identiek en doen daardoor denken aan een zuilenbasiliek. Zowel de beneden- als bovenkerk heeft twee rijen van zes granieten zuilen met kubusvormige kapitelen en nagenoeg kubusvormige bases. Zowel boven als beneden ontstaan zodoende zeven gewelfde jukken en plafonds met kruisribgewelven. De bovenkerk heeft een hoger tongewelf. De benedenkerk is in twee kapellen opgedeeld. De drie oostelijke jukken werden van muren voorzien en toegewezen aan de Slotzusters. De vier westelijke jukken werden aan de Missiezusters toebedeeld. Sinds 1970 is de bibliotheek in de bovenkerk gevestigd. Slotzusters en Missiezusters bouwden later hun eigen klooster met kapel. In de voormalige kapel van de Missiezusters staan drie neogotische altaren en aan de altaarzijde is een authentieke tegelvloer aanwezig. In de noordwand zijn ronde glas-in-lood ramen met bijbelse voorstellingen geplaatst. In de voormalige kapel van de Slotzusters zijn, eveneens in de noordwand, ronde glas-in-lood ramen aangebracht. De inrichting van deze kapel is modern. De bovenkapel (thans bibliotheek) heeft een hoog middenschip met plafond met tongewelf. Aan de altaarzijde is nog een authentieke tegelvloer bewaard gebleven. In de kopgevel aan de westzijde is een groot roosvenster met tracering aangebracht.

Waardering complexonderdeel 3

De kloosterkapellen St. Gregor vertegenwoordigen algemeen belang op basis van:

- de ouderdom;

- de architectuurhistorisch betekenis, met name daar hier sprake is van een onder- en bovenkerk;

- de gaafheid;

- de belangwekkende inrichting en inventaris;

- de religieus-historische betekenis.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaVeerweg245935 BKSteyl

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKlooster, kloosteronderdl

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
TegelenA4807

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18951895globaalvervaardiging