Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
528405
Complexnummer
528403 - Woningbouwcompl.Lutmastr/Diamantstr
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82977/29
Kadastrale aanduiding
Amsterdam V 1125
Amsterdam V 1130
Amsterdam V 1133
Amsterdam V 1131
Amsterdam V 1122
Amsterdam V 1118
Amsterdam V 1126
Amsterdam V 1120
Amsterdam V 1124
Amsterdam V 1132
Amsterdam V 1123
Amsterdam V 1129
Amsterdam V 1127
Amsterdam V 1121
Amsterdam V 1128
Amsterdam V 1119
Amsterdam V 1134
Amsterdam V 1135
Lutmastraat 222, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 224, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 226, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 228, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 230, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 232, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 234, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 236, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 238, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 240, 1074 VC te Amsterdam
Lutmastraat 242, 1074 VD te Amsterdam
Lutmastraat 244, 1074 VD te Amsterdam
Lutmastraat 246, 1074 VD te Amsterdam
Lutmastraat 248, 1074 VD te Amsterdam
Lutmastraat 250, 1074 VD te Amsterdam
Lutmastraat 252, 1074 VD te Amsterdam
Lutmastraat 254, 1074 VD te Amsterdam
Lutmastraat 256, 1074 VD te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Aan de zuidzijde van de Lutmastraat gelegen WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de west- en oostzijde aansluitend op de gevelwand van de verdere bebouwing aan de Lutmastraat. Het woonblok Lutmastraat 222-256 bestond oorspronkelijk uit 20 arbeiderswoningen. De twee woningen in de hogere bebouwing aan de westzijde zijn gesloopt. Aaneengesloten gevelwand met 36 traveeën (18 deur- en 18 vensterassen) op geaccentueerde plint en van grotendeels één bouwlaag onder dwars zadeldak met donkergrijze rechtsdekkende Hollandse pannen. In het midden van de gevelwand een risalerend en hoger bouwvolume van twee bouwlagen onder zadeldak. Dit hogere bouwdeel bevatte oorspronkelijk twee woningen. De in hoogte variërende voorgevel heeft een rechte houten gootlijst boven gemetselde drievoudige uitkraging en dakkapellen boven de iets risalerende toegangspartijen. De dakkapellen hebben een gekoppeld venster en een fries boven gemetselde muurdammen waarop kroonlijst met renaissancistisch fronton met blind timpaan en drie pirons. Kleine gepleisterde klauwstukken bij de aanhechting met de gootlijst. Het hogere bouwdeel is vier traveeën breed met toegangspartij met twee naastliggende paneeldeuren met in enkele gevallen de oorspronkelijke gelede bovenlichten. Ook de middenvensters van de verdieping zijn naastliggend. De lagere bebouwing bevat aan weerszijden van het hogere middendeel aan de westzijde zes en aan de oostzijde tien woningen. Per twee woningen zijn ook hier de voordeuren naastliggend. Ook hierboven een dakkapel. Zowel links als rechts van de toegangspartijen de enkele vensters van de voorkamers. Vensters en deuren onder segmentboog met gemetseld spaarveld. Segmentbogen en gevels gesierd met blokken en banden in gele baksteen. Aan de gevel bevinden zich muurankers en kleine vergaarbakken. Achtergevel met per woning een enkel venster en toegangsdeur tot de tuin.

Waardering

Zuidelijk woonblok met arbeiderswoningen uit 1890-1891 van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuur- en sociaal-historische alsmede typologische waarde. Van belang als essentieel onderdeel van het complex van de Woning-Maatschappij.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 528403. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1890
1891
exact
Ontwerp 1889

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Arbeiderswoning(K)
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonblok

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Gendt, A.L. van ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur