Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528423
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Het Park, Rotterdam
Complexnummer: 
531038 - Het Park
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
14 januari 2011
Kadaster deel/nr: 
82980/156
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rotterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rotterdam
X-Y coördinaat: 
91912 - 435695

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

PARKAANLEG van Het Park. Het circa 21,3 hectare grote stadspark is aangelegd op een rechthoekig terrein waarvan zich de kortere zijden aan de noord- en de zuidzijde bevinden. Het Park is omgeven door dijken, van oorsprong ingericht als wandeldijken met uitzicht over Het Park. Bij de dijk aan de rivierzijde is vanwege de ophoging aan het einde van de 19e eeuw sprake van een sterk niveauverschil. Op deze dijk is een uitzichtterras over de rivier ingericht. Hoofdelementen in de parkaanleg zijn landschappelijke waterpartijen met een natuurlijk, slingerend verloop en een stelsel van gebogen wandelpaden. Het Park kenmerkt zich verder door een veelzijdige beplanting. De waterlopen en paden omgeven ovale grasperken en enkele grotere weides met solitairen en boomgroepen. Kenmerkend in het ruimtelijke beeld van Het Park is de oorspronkelijke afwisseling van open en gesloten delen, wat met name in het zuidwestelijke deel herkenbaar is. De zichtassen zijn onder meer gericht naar de in het park opgenomen gebouwen. Op enkele plaatsen spelen glooiingen in de aanleg een rol in samenhang met de waterpartijen; lichte glooiingen in het oostelijke deel, wat meer geaccidenteerde (onder meer bij het buitenhuis De Heuvel in verband met de ligging op een zomerdijk) in het westelijke parkdeel. Als middelpunt van de aanleg van het oostelijke parkdeel speelt de situering van de voormalige officierensociëteit een belangrijke rol in het ontwerp van Het park. Ten zuiden hiervan wordt de aanleg mede bepaald door een schiereiland. Het noordoostelijke deel (de Kievietsweide) kent een grotere openheid. In het westelijke gedeelte is de zichtas ten zuiden van de vijver richting het herenhuis van belang. De beplanting bestaat hier nog grotendeels uit oude bomen, onder andere een rode beuk. Naast smallere wandelpaden bezit Het Park ook een met klinkers verharde rijweg (Heuvellaan) die langs de dijk in het zuiden via de westelijke grens naar het toegangshek aan de Westzeedijk voert. Het Park heeft entrees aan alle zijden maar deze zijn niet gemarkeerd, met uitzondering van de entree aan de Westzeedijk, de vroegere hoofdingang van het stadspark, die voorzien is van een monumentaal toegangshek. De bruggen over de waterpartijen zijn in de 20e eeuw vervangen door aan elkaar identieke exemplaren. Het uitzichtterras op de dijk aan de Parkkade is voorzien van balustrades. Latere wijzigingen aan het park zijn de Heemtuin (C.P. Broerse, Foriade1960) langs de westelijke rand van het park rond een oude sloot van het vroege landschapspark van De Heuvel, ten zuiden van het herenhuis de historiserende formele tuin (R.J.H. van Koolwijk, Floriade, 1960). Uit deze periode dateert ook de Rododendronallee op de plaats van een vroegere scheidingsloot tussen de beide parkdelen.

Waardering

De PARKAANLEG van het stadspark "Het Park", daterend uit de tweede helft van de 19e eeuw in Landschapstijl, met wijzigingen in de 20e eeuw, is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische, tuinarchitectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- omdat het park representatief is voor een culturele ontwikkeling, met name in relatie tot het opkomen van dagontspanning, sport en recreatie in de tweede helft van de negentiende eeuw, als voorbeeld van de eerste generatie stadsparken in Nederland en vanwege de betekenis van het wandelpark voor het openbare leven in Rotterdam;

- vanwege de betrekkelijk gave hoofdstructuur, de hoge beeldbepalende waarde in de stad en de esthetische kwaliteiten van het ontwerp van de parkaanleg van J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher;

- vanwege de stedenbouwhistorische waarde als onderdeel van een aaneenschakeling van groene structuren in de stad hetgeen typerend is voor het denken in groensystemen in de stedenbouw in de 19e en 20e eeuw.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Het Park, Rotterdamtussen Westzeedijk/Kievitsln/Westerln/B.Powellln

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenPark

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
DelfshavenG593
DelfshavenG484
DelfshavenG592
DelfshavenG463
DelfshavenG108
DelfshavenG608
DelfshavenG595
DelfshavenG466
DelfshavenG609
DelfshavenG482
DelfshavenG481
DelfshavenG577
DelfshavenG579
DelfshavenG468
DelfshavenG576
DelfshavenG109
DelfshavenG371
DelfshavenE1874
DelfshavenG637
DelfshavenE1881

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
LandschapsstijlLate Landschapsstijlonbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschappelijke tuin

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18551855globaalvervaardiging