Actualiteit gegevens: 02-10-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528528
Complexnummer: 
528527 - Grebbelinie, Coelhorsterkade c.a.
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 juni 2011
Kadaster deel/nr: 
59985/58
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amersfoort
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amersfoort, Hoogland

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding:

De Grebbelinie is een waterlinie van ca. 60 kilometer lengte, die gebruik maakt van de natte omstandigheden in de westelijke, laagst gelegen deel van de Gelderse Vallei. Het is een uniek voorbeeld van een aanleg van een waterlinie uit de achttiende eeuw. Doordat sindsdien geen grote ingrepen hebben plaatsgevonden in de structuur van de linie is het grootste deel van de liniewal, de keerkaden en de aarden verdedigingswerken bewaard gebleven. Dit gedeelte van de liniedijk is gelegen in de gemeente Amersfoort. Het wordt aan de noordzijde begrensd door de het Werk bij Krachtwijk.

Omschrijving:

In 1745 en 1746 aangelegd aarden VERDEDIGINGSWERK, bestaande uit een aarden wal, aangelegd als verdedigingswal. Dit gedeelte van de liniedijk is ongeveer 5.000 meter lang. De dijk is niet overal onder profiel, maar de contouren zijn goed herkenbaar. Op dit deel van de liniedijk bevinden zich twee grenspalen, één met het opschrift O29 en één met het opschrift O152

Waardering:

De aanleg is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Grebbelinie, zoals deze in een periode van 200 jaar in zes fasen is aangelegd. Van groot belang door de herinneringswaarde vanwege de rol tijdens de gevechtshandelingen in 1939-1940.

Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op:

a. het systeem van inundatie en accesverdediging (18de, 19de en 20ste eeuw), b. het systeem van 'levende' veldversterking in de diepte (20ste eeuw) c. de voorpostfunctie tijdens de mobilisatie en oorlogshandelingen 1939 - 1940

Het betreft hier een complex dat in eerste aanleg een voorbeeld is van verdedigingswerken uit de periode:

fase 1: vanaf 1744, aanleg liniedijk en werken

Ensemble waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tot de overige onderdelen van de Grebbelinie, in het bijzonder als onderdeel van de nog gaaf bewaarde liniedijk tussen de Jachthaven bij de Eem en het Werk bij Krachtwijk. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang van de onderdelen van het complex.

Tenslotte is bij dit gedeelte van de liniedijk voor een groot deel sprake van een gave/redelijk gave relatie met het schootsveld en inundatieveld

De liniedijk is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een 18e eeuws verdedigingswerk in de Grebbelinie en het is als zodanig representatief (karakteristiek) voor dit type verdedigingswerken.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Tussen jachthaven bij Eem en Werk bij Krachtwijk, Amersfoort

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerkStelling

Grebbeliniedijk

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HooglandE5717
HooglandE5827
HooglandE5850
HooglandE5844
HooglandE5859
HooglandE5835
HooglandE5845
HooglandE5715
HooglandE5898
AmersfoortK6515
AmersfoortK6572
HooglandE6034
HooglandE6035
HooglandE6036
HooglandE6037
HooglandE6038
HooglandP428

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerk

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
17451746exactvervaardiging