Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528550
Complexnummer: 
528549 - Werk bij Krachtwijk c.a.
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 juni 2011
Kadaster deel/nr: 
59985/57
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amersfoort
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Hoogland
X-Y coördinaat: 
151020 - 466545

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding:

Het Werk bij Krachtwijk is in 1799 aangelegd ten behoeve van de verdediging van de Vuydijk, die diende als komkering tussen de 10e en de 11e kom. In 1939-1940 werden hier in het kader van de stellingbouw in de Grebbelinie twee kazematten gebouwd. Het werk vormt de noordelijke afsluiting van de gehele liniedijk. Op het werk bevindt zich nog een grenspaal met het nummer O177.

Omschrijving:

In 1799 aangelegd aarden VERDEDIGINGSWERK. Het werk is gelegen ten noorden van Hoogland 500 meter ten noordoosten van de Eem.

Het werk bestaat uit een omwerking van de liniedijk tot een verdedigingswerk met twee bastions ter weerszijden van de Vuydijk. Het werk heeft een oppervlakte van ongeveer 188 meter tussen de hoekpunten van de bastions en 90 meter ten opzichte van de liniedijk. De hoogte van het werk is 2,4 tot 2,5 meter.

Waardering:

De aanleg is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Grebbelinie, zoals deze in een periode van 200 jaar in zes fasen is aangelegd.

Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op:

a. het systeem van inundatie en accesverdediging (18de, 19de en 20ste eeuw), b. het systeem van 'levende' veldversterking in de diepte (20ste eeuw) c. de voorpostfunctie tijdens de mobilisatie en oorlogshandelingen 1939 - 1940

Het betreft hier een complex dat in eerste aanleg een voorbeeld is van verdedigingswerken uit de periode:

fase 4: 1799, versterking Franse Tijd

Ensemble waarde vanwege zijn ligging binnen het systeem van de Grebbelinie in het algemeen, in het bijzonder als onderdeel van de nog gaaf bewaarde liniedijk tussen de Jachthaven bij de Eem en Werk bij Krachtwijk. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang van de onderdelen van het complex. De situering maakt het werk extra waardevol, omdat het de noordelijke afsluiting is van de liniedijk in het noorden afsluit.

Het complex is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een 18e eeuws verdedigingswerk in de Grebbelinie en het is als zodanig representatief (karakteristiek) voor dit type verdedigingswerken.

Het complex is goed bewaard omdat nog vrijwel alle ertoe behorende onderdelen in meer of minder herkenbare vorm en functie aanwezig zijn.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Amersfoortbenoorden Amersfoort, aan weerskanten van de Vuydijk

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerkStelling

Werk bij Krachtwijk

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HooglandP384
HooglandP385
HooglandP386
HooglandP387
HooglandP388
HooglandP389
HooglandP390
HooglandP424
HooglandP428

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerk

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
17991799exactvervaardiging