Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528583
Complexnummer: 
528582 - Grebbelinie, Asschatterkade
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 juni 2011
Kadaster deel/nr: 
59985/68
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Leusden
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Leusden
X-Y coördinaat: 
159961 - 460571

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding:

De Asschatterkade is een onderdeel van de Valleistelling, gelegen in de gemeente Leusden ten oosten van het Valleikanaal. De Asschatterkade is een voorbeeld van een komkering van een waterlinie annex verdedigingswal. Hij diende als komkering tussen de 5e of Asschatterkom en de 6e of Voetpadkom. Rond de kade werd in de meidagen van 1940 hevige strijd geleverd, waardoor de Duitse opmars op deze plaats gestuit werd.

Omschrijving:

Tussen 1742 en 1745 aangelegd aarden VERDEDIGINGSWERK bestaande uit een aarden wal, aangelegd als steunkade voor de inundaties en als verdedigingswal. De huidige kade is ongeveer 2000 meter lang en werd afgesloten door het dwars op de kade gelegen voorwerk op de Asschatterkade. In 1939 werd in het kader van de stellingbouw in de Grebbelinie een aantal mitrailleurkazematten gebouwd. Verder bevindt zich op de kade een tankversperring en zijn er nog restanten van loopgraven te herkennen. Op de kade bevinden zich drie grenspalen met de opschriften O44, O100 en O114. Daarnaast zijn er twee aspalen met de aanduidingen f en h

Waardering:

De aanleg is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Grebbelinie, zoals deze in een periode van 200 jaar in zes fasen is aangelegd. Van groot belang door de herinneringswaarde vanwege de rol tijdens de gevechtshandelingen in 1939-1940. Met name is de kade ook van belang als voorbeeld van een 18e eeuwse keerkade of komkring.

Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op:

a. het systeem van inundatie en accesverdediging ( 18de, 19de en 20ste eeuw), b. het systeem van 'levende' veldversterking in de diepte (20ste eeuw) c. de voorpostfunctie tijdens de mobilisatie en oorlogshandelingen 1939 - 1940

Het betreft hier een complex dat in eerste aanleg een voorbeeld is van verdedigingswerken uit de periode:

fase 1: vanaf 1744, aanleg liniedijk en werken

Ensemble waarde vanwege zijn ligging binnen het systeem van de Grebbelinie in het algemeen, in het bijzonder als nog gaaf bewaarde komkade bij de liniedijk tussen het ten oosten van de kern van de gemeente Leusden. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang van de onderdelen van het complex. Tenslotte is hier sprake van een gave/redelijk gave relatie met het schootsveld en inundatieveld

Het complex is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een 18e eeuws verdedigingswerk in de Grebbelinie en het is als zodanig representatief (karakteristiek) voor dit type verdedigingswerken.

Het complex is goed bewaard omdat nog vrijwel alle ertoe behorende onderdelen in meer of minder herkenbare vorm en functie aanwezig zijn.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Leusdenten oosten van het Valleikanaal bij Leusden

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerkStelling

Asschatterkade

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
LEUSDENG1455
LEUSDENG1488

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerk

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
17421745exactvervaardiging