Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528608
Complexnummer: 
528607 - Grebbelinie, Slaperdijk c.a.
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 juni 2011
Kadaster deel/nr: 
82677/10
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Renswoude
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Renswoude
X-Y coördinaat: 
166806 - 452300

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding:

De coupureafsluiting in de Slaperdijk bij de doorvoering van de provinciale weg Renswoude - De Klomp (N224) was bestemd om bij het stellen van een inundatie in het kader van de Grebbelinie afvloeiing van het water naar het westen te verhinderen.

Omschrijving:

In 1939 aangelegd VERDEDIGINGSWERK. De coupureafsluiting is een onderdeel van de inundatievoorzieningen van de Valleistelling. Deze bestaat uit twee betonnen wanden in de dijklichamen van de Slaperdijk verspringend aan weerszijden van de N224. De beide wanden hebben een afmeting van 6,50 x 0,30 x 0,50 meter, met in het midden 2 x 2 schotbalksponningen. De ruimte tussen de schotbalksponningen is 0,80 meter. De afmetingen van de schotbalksponningen is 0,15 bij 00,6 meter. De constructie is in gewapend beton met stalen schotbalksponningen. In verband met de hoek, waarmee de weg de Slaperdijk kruist is de afsluiting schuin en verspringend in beide dijklichamen geplaatst.

Waardering:

De aanleg is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Grebbelinie, zoals deze in een periode van 200 jaar in zes fasen is aangelegd.

Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op:

a. het systeem van inundatie en accesverdediging (18de, 19de en 20ste eeuw), b. het systeem van 'levende' veldversterking in de diepte (20ste eeuw)

Het betreft hier een complex dat in eerste aanleg een voorbeeld is van verdedigingswerken uit de periode:

fase 6: na 1918, 'levende' veldversterking

Ensemble waarde vanwege zijn ligging binnen het systeem van de Grebbelinie in het algemeen, in het bijzonder als nog gaaf bewaarde coupure in de liniedijk tussen het Werk aan de Roode Haan en de kern van de gemeente Leusden. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang van de onderdelen van het complex. Tenslotte is hier sprake van een gave/redelijk gave relatie met het schootsveld en inundatieveld

Het complex is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een authentieke coupure in de Grebbelinie en het is als zodanig representatief (karakteristiek) voor dit type verdedigingswerken.

Het complex is goed bewaard omdat nog vrijwel alle ertoe behorende onderdelen in meer of minder herkenbare vorm en functie aanwezig zijn.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Renswoudetussen Werk a/d Daatselaar en camping de Batterijen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerkStelling

Slaperdijk

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RenswoudeG801

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerk

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
16521653exactvervaardiging