Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528615
Complexnummer: 
528614 - Grebbelinie, Linie van Juffrouwwijk
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 juni 2011
Kadaster deel/nr: 
82677/69
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Renswoude
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Renswoude
X-Y coördinaat: 
165537 - 451333

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding:

De Linie van de Juffrouwwijk had binnen de Grebbelinie tot taak de afgrendeling van de Slaperdijk en voor de verdediging van de Juffersluis. Na de aanleg van de spoorweg Utrecht-Arnhem in 1844 diende het werk tevens ter afgrendeling van de spoorlijn.

Omschrijving:

In 1799 aangelegd aarden VERDEDIGINGSWERK met borstwering en voorgelegen natte gracht. Aan de zuidzijde wordt de linie afgesloten met een hoornwerk, De linie is gelegen aan weerszijden van de Slaperdijk. De totale lengte is ca. 600 meter. Het hoornwerk heeft een oppervlakte van 250 bij 60 meter voor het noordelijke deel en 250 bij 120 meter voor het zuidelijke deel. In de Slaperdijk direct ten noorden van het hoornwerk ligt een duikersluis, de Juffersluis. In het hoornwerk ligt en Duitse kanonkazemat. Op de liniedijk liggen drie Nederlandse mitrailleurkazematten, waarvan twee van het type S3 en een van het type B. Ook staan hier nog vier grenspalen met de inscripties O1, O20, O38 en O43.

Waardering:

De aanleg is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Grebbelinie, zoals deze in een periode van 200 jaar in zes fasen is aangelegd.

Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op:

a. het systeem van inundatie en accesverdediging (18de, 19de en 20ste eeuw), b. het systeem van 'levende' veldversterking in de diepte (20ste eeuw)

Het betreft hier een complex dat in eerste aanleg een voorbeeld is van verdedigingswerken uit de periode:

fase 4: 1799, versterking Franse Tijd

Ensemble waarde vanwege zijn ligging binnen het systeem van de Grebbelinie in het algemeen, in het bijzonder als nog gaaf bewaarde komkering bij de liniedijk tussen het Werk aan de Roode Haan en de kern van de gemeente Leusden. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang van de onderdelen van het complex. Tenslotte is hier sprake van een gave/redelijk gave relatie met het schootsveld en inundatieveld

Het complex is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een 18e eeuws verdedigingswerk in de Grebbelinie en het is als zodanig representatief (karakteristiek) voor dit type verdedigingswerken.

Het complex is goed bewaard omdat nog vrijwel alle ertoe behorende onderdelen in meer of minder herkenbare vorm en functie aanwezig zijn.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Renswoudeten noorden van de Emminkhuizerberg

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerkStelling

Linie van Juffrouwwijk

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RenswoudeG224
RenswoudeG164
RenswoudeG488

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerk

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
17991799exactvervaardiging