Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
528624
Complexnummer
528621 - Grebbelinie, Fort bij de Buursteeg
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82674/194
Kadastrale aanduiding
Veenendaal G 2182
Veenendaal, Op het Fort bij de Buursteeg

Omschrijving

Inleiding:

De kazemat is in 1944 gebouwd in het kader van de uitbouw van de Duitse Pantherstellung en is gelegen op het Fort aan de Buursteeg, ten zuiden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem.

Omschrijving:

In 1944 aangelegd VERDEDIGINGSWERK, bestaande uit een betonnen Duitse kanonkazemat. De kazemat is gebouwd in het kader van de uitbouw van de Duitse Pantherstellung en is gebouwd op de zuidzijde van het zuidelijke bastion van het fort. Na de oorlog is een poging gedaan om de bunker op te blazen. Deze heeft echter relatief weinig schade aangericht.

Het betreft hier een flankerende betonkazemat. De kazemat was bewapend met een zware mitrailleur en was bedoeld voor flankerend vuur. De vijandzijde is gedekt door 1,20 m gewapend beton, terwijl het dak 1 meter dik is en de achterzijde 80 cm. Het schietgat met een schootsveld van 40 graden is gedekt door een uitsteeksel van beton, zodat de opening voor de vijand moeilijk was waar te nemen. De deur was uitgerust met een geweerschietgat. De kazemat heeft een rechthoekige plattegrond met afmetingen van 4,5 bij 3,45 meter, exclusief een uitkragende funderingsrand van 0,2 meter. De hoogte van de kazemat is 3,30 meter inclusief vloerplaat. In de omtrek van het dak zijn afschuiningen gemaakt om het afschampen van granaten te bewerkstelligen.

Waardering:

De kazemat is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarde door de herinneringswaarde vanwege de functie in de Duitse verdedigingsmaatregelen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog.

Architectuurhistorische waarde in het bijzonder als uiting van de versterkingen van de Duitse Pantherstellung, zoals die in 1944 werden aangelegd.

Ensemble waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tot de overige onderdelen van de Grebbelinie, zoals deze in de periode tussen 1744 en 1944 fasegewijs vorm heeft gekregen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 528621. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Kazemat (B) Kazemat (B10) Duitse kazemat

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1944
1944
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Kazemat (B) Kanonkazemat

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing