Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
528900
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Coendersborch
Complexnummer: 
528898 - Coendersborch
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
18 december 2006
Kadaster deel/nr: 
51261/23
Internationaal Kenteken: 
Ja

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Groningen
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Westerkwartier
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Jonkersvaart, Nuis
X-Y coördinaat: 
216253 - 573028

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Coendersborch. De aanleg van het vermoedelijk uit de 16de eeuw daterende borgterrein met grachten, bossen en landerijen is nog in tact. Het huidige 19de-eeuwse huis staat op een ruim, rechthoekig omgracht terrein met lanen rondom. Binnen de omgrachting lagen de moestuin en boogaard (thans weide). Direct aan de zuidelijke buitengracht grenst een wandelbosje met enkele slingerpaden, waardoor het borgterrein als het ware is afgesloten van het erachter liggende gebied. Dit omvat een langgerekt perceel lopende tot aan de Jonkersvaart en eertijds voornamelijk bestaande uit heidegronden die vanaf de tweede helft van de 19de eeuw werden ontgonnen. Thans omvat dit gebied deels in de lengte, deels in de breedte en door greppels en waterloopjes gescheiden weiden alsmede een door enkele slingerpaden doorsneden bosgebied (het Coendersbosch; daterend van ná 1850). Langs de west- en oostzijde lopen lange rechte singels, beide met laanbeplanting (onder meer eik). Daarbuiten ligt aan de westkant nog een smal langgerekt bosje met slingerpaden en beplanting van oude bomen en hulst. Vanuit de Jonkersvaart kan water worden ingelaten in een stelsel van (kleine) waterlopen in de lengte en de breedte die aansluiten op een bredere waterloop die is gelegen in de as van het zuidelijker gelegen (wandel)bos- annex weidepercelen. In de as van het huis is in 1920 een oprijlaan met dubbele laanbeplanting (eik) aangelegd om de borg met de toen nieuw aangelegde hoofdweg Marum-Nuis te verbinden. Deze laan wordt aan de westzijde geflankeerd door een sloot met peerdewas; aan weerszijden liggen weidegronden welke aan de uiterste zijden worden begrensd door lanen met grotendeels dubbele beplanting (eik). De centrale laan wordt aan straatzijde gemarkeerd door een ijzeren toegangshek tussen bakstenen pijlers.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Coendersborch van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- als voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven borgterrein met omgrachting, singels, peerdewas, weidegronden en door enkele slingerpaden doorsneden bosgebied;

- vanwege de visueel-ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen van de buitenplaats.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaOudeweg159364 PPNuis

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
MarumB1986
MarumB3326
MarumB1988
MarumB461
MarumB1987
MarumB3792
MarumB3275
MarumB1984
MarumB2972
MarumB3560
MarumB1983
MarumB3327
MarumB3276
MarumB1985

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.onbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoen