Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
529089
Complexnummer
529088 - Slot Well
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82900/152
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Ammerzoden H 466
Dreef 7, 5325 XD te Well

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW.

Uit drie delen bestaand hoofdgebouw (kasteel Well), waarvan het rechter bouwdeel uit de 14de eeuw kan dateren, het middendeel omstreeks 1600 daaraan werd toegevoegd en het linker bouwdeel van 1884-1886 dateert. Dit laatste deel bevatte overwegend vertrekken voor het personeel Het rechterdeel ligt onder een hoog, in 1884-1885 deels gereconstrueerd schilddak. In de gevels en dakvlakken vensters van verschillende formaten. Bouwsporen in het metselwerk. Aan de oostkant twee uitgekraagde arkeltorentjes.

Het middendeel heeft aan de zuidkant 17de- en laat 19de-eeuws metselwerk. Hier bevindt zich de hoofdingang (1928) met de wapens van Van Malsen en Van Arkel en het jaartal 1646. Vensters met luiken (1928). Dit deel wordt met een dwergfries en kantelen (1884-1885) afgesloten. Aan de noordkant heeft het middendeel een groot venster (1928) ter verlichting van de hal en het trappenhuis.

Het linkerdeel (1884-1885) ligt onder een schilddak, heeft op de zuidwesthoek een ronde toren en op de noordwesthoek een uitgekraagd arkeltorentje. Vensters en dakkapellen van verschillend formaat. Boven de deur in de westgevel het jaartal 1885 en het wapen van Van Slingelandt.

In het interieur dateren de inrichting van de hal met moer- en kinderbinten en het trappenhuis van 1927-1928. Achter de hal ligt de keuken. Onder het voorste stuk van het middendeel liggen twee kelders naast elkaar, een met tongewelf, de ander met kruisgewelf (rond 1600). De schouw met zandstenen consoles, versierd met festoenen, engelenkopjes en maskers en fraai gesneden eikenhouten betimmering op de insteekverdieping boven de hal is afkomstig uit een huis in Zaltbommel. Het schilderij op de boezem van Rafael voor paus Julius II is in 1813 door de Belgische schilder Odivaer vervaardigd. Vanaf de hal lopen met kleurige tegels en meanderwerk versierde gangen naar het rechter- en linkergedeelte. Die naar het rechterdeel (de woonvertrekken) zijn rijker van detaillering dan die naar het linkerdeel (de afdeling voor het personeel).

De indeling van het oorspronkelijk onderkelderde rechtergedeelte is na 1672 ingrijpend gewijzigd. De vloerniveaus werden gewijzigd. Bij de aanpassingen in 1884-1884 en 1927-1928 is voornamelijk de aankleding van de vertrekken aangepast. De stucplafonds op de begane grond van het rechtergedeelte (een vlak plafond met lijsten en een kruisgewelf in de beide kamers en drie kruisgewelfjes in de gang) dateren van 1884-1885. De schouw in de hoekkamer is in 1969 ingebracht, die in de eetkamer is uit de jaren twintig van de 20ste eeuw. Op de eerste verdieping bevindt zich op de noordoosthoek de zaal, de mooiste kamer van het huis. De wanden zijn met imitatie goudleer papierbehang bekleed. De deuren, luiken en lambrisering beschilderd met een sjabloonversiering, neorenaissance schouw alles uit 1884-1885. De kamer daarnaast met samengestelde balklaag en 16de-eeuwse sleutelstukken. Op de tweede verdieping een ongedeelde ruimte met samengestelde balklaag met dezelfde laat gotische sleutelstukken met peerkraal. Het onderste gedeelte van de laat 16de(?)-eeuwse kap is van gesneden merken voorzien.

In het linkerdeel dat via een aparte ingang in de westgevel toegankelijk is, bevindt zich een kelder met troggewelven en een bijkeuken met pomp (voorheen de keuken). In dit deel werden in 1927 een dienstrap en twee WC's ingebracht. In de kamer links voor op de begane grond met lambriseringen, samengestelde balklaag met sleutelstukken en machinaal geweven gobelins uit 1927. Hoektoren met zevendelig straalgewelf en gebrandschilderd glas met onder andere de toren en het wapen van Hindelopen. Dit deel is met een deur afsluitbaar van de rest van het huis. Op de verdieping slaapkamers. In een van de kamers een marmeren schouw in Lod. XVI-vormen afkomstig uit het oude deel.

Waardering

Het HOOFDGEBOUW (kasteel Well), behorend tot de historische buitenplaats Well, is van cultuurhistorisch belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens de plaats in de geschiedenis van het westelijk rivierengebied;

- wegens de uitbreiding met een vleugel in 1884-1885, waarin een van het hoofdblok afgesloten personeelsafdeling tot stand kwam, die nog steeds als zodanig herkenbaar is;

- wegens het toegepaste bouwmateriaal;

- wegens een aantal met name genoemde interieuronderdelen;

- wegens de ligging in de (afgesneden) bocht van de Maas.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 529088. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Kasteel

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing