Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
529145
Complexnummer
520307 - Huis Oosterhout
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82909/143
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Nijmegen D 3244
Oude Groenestraat 1, 6515 EA te Nijmegen
Oude Groenestraat 3, 6515 EA te Nijmegen

Omschrijving

Onderdeel 6

Omschrijving

DIENSTWONING.

Aan het begin van de toegangsweg vanaf de Oude Groenestraat naar het hoofdgebouw staat een witgepleisterde woning, oorspronkelijk koetsierswoning later jachtopzienershuis gebouwd in circa 1915 in eclectische stijl. Thans dubbel bewoond. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken pand bestaat uit één bouwlaag onder een met rode geglazuurde tuile du nord pannen gedekt zadeldak met overstek voorzien van waterborden en windveren, bakgoten op klossen en op de nok een gemetselde schoorsteen; twee dakkapellen met stolpraam. Vensteropeningen met vernieuwde schuifvensters met halve opgeklampte luiken; segmentboogvormige afsluitingen met gepleisterde geboorte- en sluitstenen en boogvelden. Links in de voorgevel is de dubbele hoofdingang geplaatst in een deels uit het bouwblok uitgespaard portiek, gedragen door zuilen op betonnen basementen. De beide door een middenstijl van elkaar gescheiden ingangen zijn afgesloten met een halfrond bovenlicht waarin radiaalvormige traceringen; in het gevelvlak rechts naast de ingang bevindt zich een staand draaivenster. Rechts van de toegangspartij drie vensterassen; daarboven twee ovaalvormige gietijzeren rondvensters, de rechter met radiale tracering.

Linker zijgevel met drie vensters en een gekoppeld topvenster met zesruits bovenlichten; de rechter zijgevel is gewijzigd, ter plaatse van de ingangspartij is een modern venster aangebracht, rechts daarvan een zijingang en een getoogd venster, twee topvensters.

Waardering

DIENSTWONING van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de beeldbepalende ligging;

- vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520307. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1915
1915
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
stijlzuiver