Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
529146
Complexnummer
520307 - Huis Oosterhout
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82909/146
Kadastrale aanduiding
Nijmegen D 217
Oude Groenestraat 11, 6515 EA te Nijmegen

Omschrijving

Onderdeel 7A

Inleiding

Links van de toegangslaan ligt een 19de-eeuws of ouder bakstenen T-boerderij met de langsgevel parallel aan de Groenestraat, met schuren gesitueerd op twee terpen van ongelijke hoogten; boerderij met schuur op de hoogste terp, bijschuur uit 1917 op een lagere terp. De drie bouwmassa's met middenlangsdelen zijn overkapt door zadeldaken met waterborden en windveren, ter plaatse van het voorhuis gesneden klossen. Opvallend is de gelijke detaillering van de achtergevels.

Omschrijving

De BOERDERIJ bestaat uit een forse bouwmassa met een hoge noklijn. Gevelopeningen afgesloten door gemetselde strekken; op de begane grond vensters met vernieuwde kozijnen en zesruits schuiframen voorzien van paneelluiken met zandlopermotief; op de verdieping naar binnen slaande, liggende vensters met middenstijl. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken voorhuis heeft twee bouwlagen onder een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak, langs de horizontale dakranden een geprofileerde architraaflijst, fries en mastgoten, die vermoedelijk een bakgoot vervangen; linker geveltop met houten versiering. De gordingenkap van het voorhuis met boogspant (zogenoemd Philibert spant) is voorzien van dakbeschot. Voorgevel met centraal geplaatste dubbele paneeldeur met bovenlicht voorzien van een gietijzeren levensboom, aan weerszijden twee vensters; drie verdiepingsvensters in het verlengde van de muurvlakken tussen de vensters. De zijgevels hebben twee vensterassen (modern venster in linkergevel) met daartussen een verdiepingsraam; geveltop met gietijzeren oeil de boeuf waarin bloemmotief; ter plaatse van het achterhuis een zij-ingang met twee schuifvensters. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken achterhuis van een bouwlaag onder een met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met verticaal aangebrachte traceringen van rode pannen. Regelmatige indeling van de achtergevel met baanderdeuren, segmentboogvormige deeldeur, staldeuren en hooiluik; in de geveltop drie rondboogvensters. Rechter zijgevel met getoogde tuimelramen, waartussen segmentboogvormig getoogde stal/mestdeuren; tegen een deel van de linker zijgevel is een kleine aanbouw (schuur).

Waardering

De BOERDERIJ, deeluitmakend van een complex van een boerderij met een kleine schuur en een grote schuur is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de beeldbepalende ligging;

- vanwege de landschappelijke waarde door de situering op terpen;

- vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik;

- vanwege de zeldzame toepassing van een Philibert spant in de boerderij;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520307. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) boerderij

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing