Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
529147
Complexnummer
520307 - Huis Oosterhout
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82909/113
Kadastrale aanduiding
Nijmegen D 217
van Boetzelaerstraat 14, 6515 JD te Nijmegen

Omschrijving

Onderdeel 7B

Inleiding

Links van de toegangslaan ligt een 19de-eeuws of ouder bakstenen T-boerderij met de langsgevel parallel aan de Groenestraat, met schuren gesitueerd op twee terpen van ongelijke hoogten; boerderij met schuur op de hoogste terp, bijschuur uit 1917 op een lagere terp. De drie bouwmassa's met middenlangsdelen zijn overkapt door zadeldaken met waterborden en windveren, ter plaatse van het voorhuis gesneden klossen. Opvallend is de gelijke detaillering van de achtergevels.

Omschrijving

Kleine SCHUUR van één bouwlaag met een blinde linkergevel; symmetrische voor- en achtergevel met segmentboogvormige dubbele deeldeur geflankeerd door een oeil de boeuf, alsmede in de geveltop.

Waardering

De Kleine SCHUUR, deeluitmakend van een complex van een boerderij met een kleine schuur en een grote schuur is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de beeldbepalende ligging;

- vanwege de landschappelijke waarde door de situering op terpen;

- vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520307. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) kleine schuur

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing