Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
529148
Complexnummer
520307 - Huis Oosterhout
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82909/118
Kadastrale aanduiding
Nijmegen D 217
van Boetzelaerstraat 12, 6515 JD te Nijmegen

Omschrijving

Onderdeel 7C

Inleiding

Links van de toegangslaan ligt een 19de-eeuws of ouder bakstenen T-boerderij met de langsgevel parallel aan de Groenestraat, met schuren gesitueerd op twee terpen van ongelijke hoogten; boerderij met schuur op de hoogste terp, bijschuur uit 1917 op een lagere terp. De drie bouwmassa's met middenlangsdelen zijn overkapt door zadeldaken met waterborden en windveren, ter plaatse van het voorhuis gesneden klossen. Opvallend is de gelijke detaillering van de achtergevels.

Omschrijving

Grote SCHUUR uit 1917 van één bouwlaag, zolder en vliering; symmetrisch opgebouwde gevels met linksvoor een aanbouw met flauw hellend dakvlak. Centraal in de voorgevel duidt een getoogde afsluiting (boven de rechte toegangsdeuren) op de voormalige aanwezigheid van een stalraam overeenkomstig de beide nog aanwezige meerruits stalvensters. In de geveltoppen een oeil de boeuf.

Waardering

De Grote SCHUUR, deeluitmakend van een complex van een boerderij met een kleine schuur en een grote schuur is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de beeldbepalende ligging;

- vanwege de landschappelijke waarde door de situering op terpen;

- vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520307. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) grote schuur

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1917
1917
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing