Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
529394
Complexnummer
529327 - Landfront Vlissingen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82655/134
Kadastrale aanduiding
Middelburg S 3136
Middelburg S 3137
Vlissingen T 865
Middelburg, ten westen van Nieuw Abeele

Omschrijving

TANKGRACHT (Vlissingse Watergang), natte gracht van 10-14 meter breedte als deel van de hoofdverdedigingslijn, aangelegd naar ontwerp van de genie van de Duitse Landmacht (General der Pioniere und Festungen) van het Obercommando des Heeres te Berlijn. Aangelegd in 1942-1943 met gedeeltelijke gebruikmaking van al bestaande watergangen. Onderdeel van het complex Landfront Vlissingen, binnen de tankgracht met kazematten tussen Stützpunkt Kolberg (Steunpunt Koudekerke) tot aan het Kanaal door Walcheren (Nieuw Vlissingseweg bij Middelburg).

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 529327. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Versperring Tankgracht tankgracht T4

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1942
1943
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Versperring

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing