Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
529439
Complexnummer: 
529438 - Hof te Dieren
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
12 september 2005
Kadaster deel/nr: 
82973/158
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rheden
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Dieren
X-Y coördinaat: 
203844 - 450189

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

KONINGSMUUR tussen park en openbare weg. Paarse bakstenen muur, die het Hof te Dieren naar de Arnhemsestraatweg en de Doesburgsedijk afbakent. Deze muur, die van oorsprong uit de 17de eeuw dateert, verloopt vanaf de noordwesthoek van de buitenste vijver in landschapsstijl in noordelijke richting, buigt in een curve naar het westen af. Ten tijde van de aanleg van de aanleg van de Burgemeester De Bruinstraat (begin 20ste eeuw) is het beloop van de muur gewijzigd. Oorspronkelijk liep zij in een rechte hoek. De door een ezelsrug bekroonde muur wordt door penanten geleed en door lage steunberen gestut. Het oostelijke gedeelte van de muur daalt trapsgewijs af naar de vijver. Het oorspronkelijke toegangshek naar het Hof te Dieren, die de muur aan de noordzijde onderbrak, is niet meer aanwezig. Wel wordt het thans aanwezige houten hek, dat van recente datum en voor de bescherming van ondergeschikte betekenis is, aan weerszijden nog door wellicht 17de- of 18de-eeuwse bakstenen pijlers gemarkeerd. Het punt waar de muur aan de westzijde eindigt wordt gemarkeerd door een pijler, waarin aan voornoemde pijlers identieke nissen met velden zijn aangebracht. Alle bewaard gebleven penanten en pijlers van de muur zijn van natuurstenen afdekplaten voorzien. In het omgeknikte gedeelte van de muur bevindt zich een dichtgemetseld poortje, waardoor men vroeger de erlangs lopende sloot kon bereiken om er in de winter ijs uit te halen voor opslag in de nabij gelegen ijskelder. Ter hoogte van de Doesburgsedijk werden grote delen van de muur in de 19de eeuw opnieuw opgetrokken.

Waardering

KONINGSMUUR, behorend tot de historische buitenplaats Hof te Dieren, van algemeen cultuurhistorisch belang

- wegens de ouderdom

- als type

- als markering van de grens tussen park en bebouwing van Dieren

- wegens de functionele en visuele relatie met de overigen onderdelen van de buitenplaats

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaArnhemsestraatweg106953 AXBijDieren

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoen

Tuinmuur

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
DierenS1411
DierenS974
DierenS473
DierenS1412
DierenS472

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing
Wilt u ons helpen?
Wij willen meer kennis delen over rijksmonumenten. Wilt u ons hierbij helpen door maximaal vijf korte vragen te beantwoorden?
Ja, ik help graag mee