Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
529565
Complexnummer
529564 - Verwolde
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82967/33
Kadastrale aanduiding
Laren-Verwolde Q 930
Jonker Emile Laan 4, 7245 TL te Laren

Omschrijving

Omschrijving

HUIS VERWOLDE. Het huis dagtekent uit 1775-1776 en is gebouwd ter plaatse van een oudere voorganger in Lodewijk XVI-stijl; het is een ontwerp van Ph. W. Schonck. In 1926 is een toren toegevoegd naar ontwerp van de architecten M.A. en J. van Nieukerken. Het staat op een rechthoekige plattegrond met aan op de zuidwesthoek een vierkante toren. Het huis is opgetrokken uit baksteen met natuurstenen middenrisaliet, telt twee bouwlagen op een souterrain en heeft een afgeplat schilddak, bekleed met leien (1927). Op het dak grote en kleine dakkapellen en vier forse vierkante schoorstenen. De voorgevel bestaat uit vijf vensterassen met centraal een in natuursteen uitgevoerde entreepartij. Op de hoeken gebosseerde, in natuursteen uitgevoerde hoeklisenen. De entreepartij bestaat uit een bordes met hek (1890), deur met bovenlicht in geprofileerde en gebosseerde omlijsting, twee lantaarns. Op de verdieping boven de entree een venster, waarboven de frieslijst met jaartal 1776, daarboven een timpaan. In de gevelvlakken tussen de vensters begane grond en verdieping bevinden zich natuursteen platen met festoenen. De zijgevels zijn sober uitgevoerd. De toren is uitgevoerd in baksteen met een met leien bedekt tentdak. Eenvoudige vensters en siermuurankers in de gevels. De toren heeft vier bouwlagen. De structuur van het interieur is sedert de bouwtijd niet gewijzigd. Het souterrain met de dienstvertrekken en de keuken, de bel-etage met de woon- en ontvangstruimten zoals de centrale hal met trappenhuis en de daaromheen liggende vertrekken en de slaapkamers en overige vertrekken op de verdieping. In het interieur zijn vermeldenswaard de hal met 18de-eeuws stucwerk van de Italiaan Columba, in de herenkamer (voormalige eetkamer) de oorspronkelijke betimmering, stucwerk en schoorsteenmantel, in de Chinese kamer (voorheen anti chambre) de behangsels beschilderd met Chinese motieven uit 1778 van de hand van de Amsterdamse behangselschilder J.H. Troost van Groenendoelen, in de hierachter liggende zaal het stucwerk, betimmeringen en schoorsteenmantel (door Wapperom) en de geschilderde Witjes boven de deuren uit de bouwtijd. Voorts het trappenhuis met fraai gesneden leuning. In het souterrain de gang met ribloze kruisgewelven, de voormalige keuken, de verschillende kelders en overige dienstvertrekken.

Waardering

Het HUIS VERWOLDE, behorend tot de historische buitenplaats Verwolde is van bijzonder cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang

- als uitstekend voorbeeld van de landhuisarchitectuur uit het derde kwart van de 18de eeuw in Lodewijk XVI-stijl

- als goed voorbeeld van een werk uit het oeuvre van architect Ph. W. Schonck

- wegens de toevoeging van de toren in 1926 in neorenaissancestijl door de architecten M.A. en J. van Nieukerken

- als middelpunt van de buitenplaats Verwolde

- wegens de goed bewaard gebleven indeling van het interieur

- wegens de met name genoemde interieuronderdelen

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 529564. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1775
1776
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Lodewijk XVI-stijl
stijlzuiver