Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
529600
Complexnummer: 
529576 - Deelen/Groot-Heidekamp
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 december 2012
Kadaster deel/nr: 
62107/52
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Arnhem
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Arnhem
X-Y coördinaat: 
190225 - 449105

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Gebouw 24 ligt vrijstaand tussen de nummers 23 en 25, aan de oostzijde van de westelijke van de twee noord-zuid lopende wegen op Groot-Heidekamp. De daknok is oost-west gericht en staat haaks op de weg. Gebouw 24 is een in 1940-1941 als 'Sonderbau' tot stand gekomen ketelhuis en is op macroniveau onderdeel van een grote militaire vliegveldstructuur uit de jaren 1940-1945, op mesoniveau van een ijl complex van een deels in lineair verband en deels in brinkdorpachtig verband geplaatste gebouwen, en hierbinnen op microniveau van een in los lineair verband geplaatst ensemble van panden. Het ketelhuis werd gebouwd als vitaal onderdeel van het centraal verwarmingssysteem voor een deel van Groot-Heidekamp en - hoewel op basis van een moderne installatie - functioneert het nog steeds. Het heeft tevens als badhuis gefungeerd.

Omschrijving

Eenlaags, deels met ca. 50 cm dik buitenmuurwerk, en ten dele met vloer op kelderniveau uitgevoerd, bakstenen KETELHUIS op hoofdzakelijk rechthoekige plattegrond, met betonnen fundering en voor wat het hoofdvolume betreft gedekt door een aan twee zijden afgewolfd, met gegolfde grauwe verbeterde holle (Hollandse) pannen belegd zadeldak, met bakstenen schoorsteen en ventilatiekoker in de nok en twee moderne rookkanalen in langsschilden. Links van het midden aan de noordelijke langsgevel een vermoedelijk in een tweede bouwfase tot stand gebrachte lagere aanbouw onder aangekapt schilddak. De westelijke kopgevel / hoofdgevel symmetrisch met getoogde toegangsopening onder hanenkam, waarin dubbele houten deuren en op zolderverdiepingniveau een klein venster met vierruits raam. Linker zijgevel uitgevoerd met driemaal drie relatief kleine vensters met vierruits ramen en tussen het eerste en het tweede drietal van links de aanbouw. Duimen aan de raamkozijnen. Aanbouw met in de drie gevels elk drie getoogde gevelopeningen onder hanenkam, zonder kozijnen. De middelste in de noordelijke gevel is een toegangsopening met externe houten schuifdeur, uitgevoerd als lattendeur; de andere bevatten meest ongedeelde getoogde ruiten van draadglas. Oostgevel symmetrisch en voorzien van mogelijk later ingebrachte of gewijzigde toegangsopening onder betonnen latei en voorzien van relatief moderne verdeelde glasdeuren en links en rechts een venster met onverdeeld raam; op zolderverdiepingniveau twee relatief kleine vensters met vierruits ramen. Langs de gevel roosters van kelderlichten. Zuidelijke langsgevel met vergelijkbare vensteropeningen als die in de noordgevel en ongeveer halverwege een toegangsopening met relatief moderne deur. Wit geschilderde windveren; mastgoten. Interieur is gedeeltelijk gemoderniseerd en bevat een moderne stookinstallatie. Wanden en plafond wit gesausd; ijzeren trapconstructie naar keldervloerniveau, okerkleurige vloertegels.

Waardering

KETELHUIS, van algemeen belang als goed herkenbaar en functioneel onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog stammend en door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege: architectuurhistorische, stedenbouwkundige, historisch-technische, krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, die onder meer kunnen blijken uit de op locale vormen geïnspireerde traditionalistische bouwtrant, uit de voor de bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de technisch-functionele kenmerken, uit de kunstmatig opgezette brinkdorpstructuur en de tot in detaillering doorgevoerde camouflage, uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en uit de onderlinge verwantschap van de hierbij toegepaste vormen.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
ArnhemDeelen:Groot-Heidekamp

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ARNHEMA1541

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19401941exactvervaardiging