Actualiteit gegevens: 22-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
529651
Complexnummer: 
529576 - Deelen/Groot-Heidekamp
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 december 2012
Kadaster deel/nr: 
62107/52
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Arnhem
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Arnhem
X-Y coördinaat: 
190383 - 449355

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Gebouw E3 ligt in een brinkachtige omgeving, globaal tussen nummer 33 en 35, ongeveer tegenover gebouw 36, in het zuidwestelijk kwadrant van de T-kruising van een rechte en een iets noordelijker gelegen, flauw gebogen oost-westverbinding op Groot-Heidekamp. De daknok is van zuidwest naar noordoost gericht. Gebouw E3 is een in 1940-1941 tot stand gekomen schuur en is op macroniveau onderdeel van een grote militaire vliegveldstructuur uit de jaren 1940-1945, op mesoniveau van een ijl complex van in een uitwaaierend brinkdorpachtig verband geplaatste gebouwen, en hierbinnen op microniveau van een reeks in los lineair verband gepositioneerde panden. Het pand is thans in gebruik als stalling.

Omschrijving

Eenlaagse bakstenen SCHUUR op een rechthoekige plattegrond met smalle steunbeertjes op de hoeken van alle gevels, onder een flauw hellend schilddak met kort overstek en belegd met grauwe gegolfde verbeterde holle (Hollandse) pannen. Rondom, direct onder het overstek, een ongeveer 50 cm hoge op een rollaag geplaatste strook van wijdmazig aangebracht verticaal latwerk. Centraal in de zuidelijke langsgevel / hoofdgevel een toegangsopening, waarin - blijkens duimen - de voorheen aanwezige dubbele deuren thans ontbreken. Overige gevels zijn blind beneden het verticale latwerk. Het interieur wordt gevormd door een ongedeelde ruimte waarin sporen aanwezig zijn van vroegere lage bakstenen scheidingsmuurtjes. Open kap met houten spanten, sporen en panlatten.

Waardering

SCHUUR, van algemeen belang als goed herkenbaar onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog stammend en door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege: stedenbouwkundige, krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, die onder meer kunnen blijken uit de voor de bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de kunstmatig opgezette brinkdorpstructuur en de tot in detaillering doorgevoerde camouflage, uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en uit de onderlinge verwantschap van de hierbij toegepaste vormen.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
ArnhemDeelen:Groot-Heidekamp

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ArnhemA1541

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19401941exactvervaardiging