Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
529693
Complexnummer: 
529661 - Deelen/Klein-Heidekamp
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
28 juni 2010
Kadaster deel/nr: 
58265/128
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Arnhem
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Arnhem
X-Y coördinaat: 
189870 - 448663

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Gebouw 1-24a/b ligt vrijstaand in een bosachtige omgeving, globaal tussen de nummers 1-2 en 1-26 en schuin tegenover 1-23a/b, aan de westzijde van de oostelijke van de beide noord-zuid lopende wegen op Klein-Heidekamp, in de zuidwestelijke oksel van de T-kruising van de enigszins diagonaal verlopende, zuidelijke verbindingsweg tussen deze beide noord-zuid lopende wegen. De daknok staat haaks op de noord-zuid lopende weg. Gebouw 1-24a/b is een in 1940-1941 als 'Regelbau' tot stand gekomen dubbele officierswoning met schuur en is op macroniveau onderdeel van een grote militaire vliegveldstructuur uit de jaren 1940-1945, op mesoniveau van een ijl complex van in brinkdorpachtig verband geplaatste gebouwen, en hierbinnen maakt het op microniveau deel uit van een cluster losjes gegroepeerde panden en annexe gebouwen.

Omschrijving

Eenlaagse, met ca. 50 cm dik buitenmuurwerk en ten dele met kruipruimte uitgevoerde bakstenen dubbele OFFICIERSWONING, op rechthoekige plattegrond en gedekt door een met gegolfde overwegend grauwe verbeterde holle (Hollandse) pannen belegd zadeldak tussen puntgevels, met schoorsteen in de daknok en in beide dakschilden twee verticaal verdeelde vierraams dakkapellen met achteroverhellend zinken fronton. In oostelijke kopgevel / hoofdgevel links en rechts een venster onder hanenkam, met betonnen kalf en voorzien van met roeden verdeelde dubbele houten tweeruits draairamen onder, en vierruits valramen boven, beide met onder het kalf plaatstalen luiken met groen en wit geschilderd zandlopermotief; centraal een toegangsopening met twee treden, onder hanenkam met verdeeld bovenlicht en lattendeur, waarin drie boven elkaar geplaatste raampjes. Rechts van de deur een kleiner venster met verdeeld raam. Op zolderverdiepingniveau drie vensters onder hanenkam met naar binnen bewegende vierruits draairamen. De westelijke kopgevel spiegelbeeldig uitgevoerd. In zuidelijke langsgevel vier vensteropeningen met betonnen kalf, voorzien van met roeden verdeelde dubbele houten tweeruits draairamen onder, en vierruits valramen boven, alle met onder het kalf plaatstalen luiken met groen en wit geschilderd zandlopermotief en in de noordelijke langsgevel twee maal twee vergelijkbare vensteropeningen, beide middelste gescheiden door muurtje naar schuur en met aan weerszijden van de muur - asymmetrisch tussen de beide paren vensters - een toegangsopening (de westelijke blijkens bouwsporen iets gewijzigd) met door roeden verdeelde tuindeuren onder verdeeld bovenlicht. Mastgoten en wit geschilderde windveren. Het interieur van nummer 1-24a bevat diverse onderdelen die kenmerkend zijn voor de bouwtijd, waaronder deuren met glaswerk, kozijnen en trap.

Waardering

OFFICIERSWONING, deeluitmakend van een ensemble van dubbele officierswoning en bijbehorende schuur, van algemeen belang als goed herkenbaar en (vermoedelijk) relatief gaaf onderdeel van een uit de Tweede Wereldoorlog stammend en door de Duitse bezetter als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege: architectuurhistorische, stedenbouwkundige, krijgs- en cultuurhistorische en complex- en ensemblewaarden, die onder meer kunnen blijken uit de op locale vormen geïnspireerde traditionalistische bouwtrant, uit de voor de bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de kunstmatig opgezette brinkdorpstructuur en de tot in detaillering doorgevoerde camouflage, uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement, en uit de onderlinge verwantschap van de hierbij toegepaste vormen.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
ArnhemDeelen/Klein-Heidekamp

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenMilitair verblijfsgebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ARNHEMA1541

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenMilitair verblijfsgebouw

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19401941exactvervaardiging