Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
529785
Complexnummer: 
529781 - Deelen/Vliegveld
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 december 2012
Kadaster deel/nr: 
62107/53
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Arnhem
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Arnhem
X-Y coördinaat: 
189592 - 450595

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Gebouw 22(3) c.a. ligt vrijstaand aan de zuidzijde van het oost-west lopende zuidelijk deel van de rolbaan, globaal tussen Hangar III A en gebouw 16, dat aan de noordzijde ligt. Gebouw 22 omvat twee duidelijk van elkaar te onderscheiden componenten: het eigenlijke gebouw en de er vlak tegenaan gebouwde geluidswal. De daknok van gebouw 22 is noord-zuid gericht en staat haaks op de rolbaan, die ter plaatse ongeveer samenvalt met de noordgrens van de 19e-eeuwse ontginningen alhier. Gebouw 22 c.a. is een rond - en mogelijk na 1945, wellicht onder de geallieerden tot stand gekomen militair gebouw met technische functie, dat op macroniveau onderdeel is van een grote militaire vliegveldstructuur uit de periode 1940-1945. Het gebouw is op mesoniveau een relatief afzijdig gelegen onderdeel van een complex van in rechthoekig-geometrische structuur geplaatste gebouwen en maakt op microniveau deel uit van een cluster dicht tegen het vliegveld gelegen gebouwen. Gebouw 22 had eertijds een functie in het kader van het afstellen van vliegtuigmotoren.

Omschrijving

Relatief klein, in steens muurdikte uitgevoerd, op een bruine plint na geheel wit gesausd MILITAIR GEBOUW MET TECHNISCHE FUNCTIE (motorenrevisie) en annexe GELUIDSWAL (3), opeen in hoofdzaak rechthoekige plattegrond (voor wat het gebouw betreft) en gedekt door een betonnen, met bitumen belegd segmentboogvormig schaaldak met overstek in de vorm van goten. De geluidswal is globaal halfcirkelvormig uitgevoerd. De noordgevel / hoofdgevel bevat centraal een getoogde toegangsopening onder hanenkam, waarin dubbele naar buiten openslaande en diagonaal beplankte groen geschilderde deuren met bovenin gebogen gehengen. In de linker en rechter zijgevel vijf vensteropeningen, waarin deels vaste zesruits ramen en deels ramen met bovenin een valraam en onder een verdeling in drieën. De naar het zuiden gerichte achtergevel is globaal halfrond gebogen en bevat centraal een nis met aan de basis hiervan een zwaar betonblok met profielijzeren beugel. Links en rechts van de nis een houten deurtje en in de nis vensteropening met zicht op het interieur. Het interieur bestaat uit een onverdeelde, thans lege ruimte met een vermoedelijk in zachtboardplaten uitgevoerd plafond en een betonnen vloer. Grijsblauw geschilderde lambrisering.

De halfronde, circa drie meter hoge bakstenen GELUIDSWAL is links en rechts voorzien van hellende vleugels en uitgevoerd met een gevelafsluiting door middel van een bakstenen ezelsrug. Het centrale deel is door middel van het weglaten van bakstenen voorzien van een ruitvormig patroon van gaten. De wal is aan de achterzijde over de volle lengte voorzien van bakstenen steunberen.

Waardering

Eenlaags MILITAIR GEBOUW en bijbehorende GELUIDSWAL, met technische functie, van algemeen belang als zeldzame en herkenbare, vermoedelijk van kort na de Tweede Wereldoorlog stammende onderdelen van een in de oorlog door de Duitsers als onderdeel van een groot militair vliegveld opgezet legerkamp, vanwege: architectuurhistorische, stedenbouwkundige, krijgs- en cultuurhistorische, techniek-historische en complex- en ensemblewaarden, die onder meer kunnen blijken uit de voor de bouwtijd kenmerkende onderdelen en details, uit de zoveel mogelijk aan de in de Duitse tijd kunstmatig opgezette en sterk bij de vooraf bestaande ruimtelijke inrichting aansluitende, geometrisch bepaalde ligging, uit de functie in de ontwikkeling van vliegtuigmotoren, en uit de samenhang van en met het totale militaire vliegveldconcept en de daaraan ten grondslag liggende ruimtelijke hoofdlijnen en onderdelen van het kampement.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKoningsweg17B6816 TCBijArnhem

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ARNHEMA1618

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenBijgebouwen

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19401945globaalvervaardiging