Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
530274
Complexnummer
532011 - .
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82668/61
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Loon op Zand M 3411
Wilhelminaplein 40, 5171 KX te Kaatsheuvel
Wilhelminaplein 41, 5171 KX te Kaatsheuvel

Omschrijving

Inleiding

De PAROCHIEKERK, die in 1936 is gebouwd naar ontwerp (1935) van architect C.H. de Bever in traditionalistische stijl, ligt aan de oostzijde van het Wilhelminaplein en is met het koor op het oosten gericht. Aan de noord- en oostzijde wordt de kerk omringd door het kerkhof. Deze parochiekerk, die is gewijd aan Sint Jozef, is op 29 juni 1936 ingewijd en op 9 januari 2005 onttrokken aan de eredienst. Daarbij zijn elementen uit het interieur verwijderd, te weten de dubbele rijen kerkbanken in schip en transept, kruiswegstaties die voorheen waren aangebracht in de zijbeuken en het orgel van de fa. Adema-Schreurs uit 1962 (verkocht aan de RK Parochie HH. Martelaren van Gorcum in De Lier).

Omschrijving

De T-vormige basiliek met voorhal is opgetrokken uit machinaal vervaardigde imitatiehandvormbaksteen met natuurstenen sierdelen. Het langsschip bestaat uit zeven traveeën. Het koor wordt afgesloten door een halfronde absis. De noordelijke transeptarm telt twee traveeën en de zuidelijke slechts één. Aan de laatste is de sacristie onder zadeldak aangebouwd. De tuitgevel van de kerk is bekroond met een natuursteen kruis en voorzien van een rondvenster ter hoogte van de orgeltribune. Deze gevel wordt geflankeerd door een klokkentoren aan de zuid- en een doopkapel aan de noordzijde, en wordt voorafgegaan door een voorhal onder lessenaardak. Dit dak is evenals alle andere daken van het kerkgebouw gedekt met romaanse pannen. Het voorportaal wordt gedragen door segmentbogen op natuurstenen pijlers en aanzetstenen (tufsteen). De eenvoudige vierkante klokkentoren is ongeleed en vier bouwlagen hoog onder zadeldak. In de vierde bouwlaag is aan alle vier de zijden een tweetal rondbogige galmopeningen aangebracht. De vierkante doopkapel met afgeschuinde hoeken is aan de west- en oostgevel voorzien van een tweedelig boogvenster. In de noordgevel zijn twee enkelvoudige rondboogvensters geplaatst. De vensters van de kapel zijn evenals alle andere vensters in het kerkgebouw, voorzien van glas-in-lood. Onder de daklijst bevindt zich een rondboogfries. De achthoekige spits is gedekt met ruberoïdleien. Het middenschip onder zadeldak heeft driedelige rondboogvensters in de lichtbeuk. In de zijbeuken onder lessenaardak zijn tweeledige rondboogvensters aangebracht. Het koor heeft een verhoogd zadeldak en in de beide zijgevels driedelige rondboogvensters, waarvan de onderdorpels de dakranden van de zadeldaken van de transeptarmen volgen. De scheidingsmuur tussen koor en middenschip kent aan de noordzijde een klokkengevel. De tuitgevels van beide transeptarmen zijn voorzien van een rondvenster. De halfronde apsis onder zeshoekig tentdak is voorzien van een viertal glas-in-loodramen (gebrandschilderde ramen van Lode Sengers). Onder de daklijst van de apsis bevindt zich eveneens een rondboogfries. Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk. De open kap wordt gedragen door houten spanten van Oregon Pine, die op hun beurt rusten op natuurstenen kraagstenen in de zijwanden. De vloeren zijn belegd met keramische tegels. De vloer van het priesterkoor is verhoogd. De midden- en zijbeuken worden van elkaar gescheiden door een zestal segmentbogen met natuurstenen aanzetstenen. Het priesterkoor wordt door rondbogen gescheiden van het middenschip en de transeptarmen. De zuidelijke zijbeuk heeft een tweetal uitgebouwde nissen voor de biechtstoelen. Boven de triomfboog is een natuurstenen beeld van Sint Jozef en Christuskind geplaatst. In de zuidelijke transeptarm is een Maria-altaar geplaatst. Muurschildering van Maria met Kind van Lode Sengers. Aan de westzijde bevindt zich een voorportaal met daarboven een orgelbalkon (de orgelpijpen lieten voorheen optimaal zicht op het rondvenster van de voorgevel). Centraal bevindt zich een getoogde dubbele toegang. Links en rechts daarvan twee rondbogen.

Waardering

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de katholieke geloofsbeleving in het interbellum. Het is van architectonisch belang vanwege de harmonische vormgeving. Het heeft architectuurhistorische betekenis als representant van het traditionalisme (Delftse school). Het is een representatief voorbeeld van het werk van de architect. Het object is behoudens enkele onderdelen van de inrichting (orgel banken, kruiswegstaties) gaaf en volledig bewaard gebleven. Het object is zeldzaam als voorbeeld van het type T-vormige basiliek met verhoogd koor in traditionalistische stijl.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 532011. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk Rooms-katholieke kerk

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1936
1936
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kruiskerk

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing