Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
530471
Complexnummer
530468 - Molecaten
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82971/159
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Hattem D 3914
Bij Veldweg 14, 8051 NR te Hattem

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 3:

VLUCHTBURCHT genaamd Spaanse Graven. Waarschijnlijk in de jaren 1587-1588, toen de Spanjaarden zich enkele maanden in de omgeving ophielden, een door hen aangelegde aarden schans, die circa een halve kilometer ten zuidoosten van de wijer van Molecaten, pal achter het spijker Watervlied, is gesitueerd. De naamgeving Spaanse Graven moet hoogstwaarschijnlijk gelezen worden als "de Spaansen (=zelfstandig naamwoord=Spanjaarden) graven (werkwoord)". De aanleg bestaat uit een vrijwel rechthoekig terrein, dat in het midden een iets verhoogd plateau kent, waaromheen een pad. Het terrein wordt aan de oost-, west-, en noordzijde door een enkele wal en aan de zuidzijde door een dubbele wal afgesloten. De wallen zijn circa 2 meter hoog. De dubbele zuidelijke wal zet zich in westelijke richting een stuk door. Tussen de dubbele wallen een waterloop, waartoe in het bos in meer westelijke richting een spreng is aangeboord en kanaal is uitgegraven, zoals nu nog te zien is. De waterloop voert langs de oostzijde van de burcht en vervolgens langs de west- en zuidzijde van het erf van Spijker Watervlied. Eind 19de eeuw werd de schans met beuken beplant.

Waardering De VLUCHTBURCHT behorende tot de buitenplaats Molecaten, is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang

* vanwege de gaafheid;

* vanwege de zeldzaamheidswaarde;

* als gaaf bewaard voorbeeld van krijgskunst uit de laatste kwart van de 16de eeuw.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 530468. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Vluchtburcht

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing