Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
530604
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Lijnbaancomplex
Complexnummer: 
530602 - Lijnbaan
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
26 oktober 2012
Kadaster deel/nr: 
62107/10
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rotterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rotterdam
X-Y coördinaat: 
92337 - 437378

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving complexonderdeel 1

Inleiding

Het winkelcentrum De Lijnbaan bestaat uit een WINKELPROMENADE, hieraan gelegen WINKELBLOKKEN en erachter gelegen EXPEDITIESTRATEN. Het geheel ligt tussen de Karel Doormanstraat in het Westen, de Hennekijnstraat in het oosten, de Van Oldenbarneveldtplaats in het zuiden en de Kruiskade in het Noorden. Het winkelcentrum is grotendeels in 1949-1953 tot stand gekomen op basis van het ontwerp van het architectenbureau Van den Broek en Bakema. Twee winkelpanden aan de oostzijde van de Lijnbaan ter plaatse van de kruising met het Stadhuisplein werden aansluitend in 1953-1955 gerealiseerd; het modehuis "Meddens" op de zuidwestelijke hoek naar ontwerp van dezelfde architecten en het tegenovergelegen voormalige restaurant "Ruteck's" (thans detailhandel) waarvoor een afzonderlijke opdracht aan C. Elffers werd verleend.

Bij de winkelblokken hebben, conform de oorspronkelijke opzet, veel wijzigingen plaatsgevonden in de begane grondlagen aan de promenadezijde, maar de hoofdopzet en ritmering zijn in het algemeen nog redelijk herkenbaar. De bestrating van de promenade is vernieuwd.

Omschrijving

De brede, L-vormige WINKELPROMENADE heeft aan weerszijden twee lagen tellende platgedekte WINKELBLOKKEN die een bijna ononderbroken winkelreeks vormen en oorspronkelijk 65 winkels bevatten. De promenade is uitsluitend voor voetgangers toegankelijk. Voor de bevoorrading zijn de winkelblokken aan de achterzijden voorzien van voor autoverkeer toegankelijke EXPEDITIESTRATEN, de Van Ghentstraat aan de westzijde en de Hennekijnstraat aan de oostzijde van de Lijnbaan, de Zoutmanstraat aan de zuidzijde en de Kruiskadehof aan noordzijde van de Korte Lijnbaan. Het langste deel van de structuur (Lijnbaan) is noord-zuid gericht en loopt vanaf een hoofdtoegang aan de Van Oldenbarneveldtplaats in het zuiden tot aan de Kruiskade in het noorden. Ter plaatse van de Aert van Nesstraat wordt de winkelreeks kort onderbroken en bevindt zich een zebrapad over de volledige breedte van de winkelstraat die de promenade voortzet. Het aan de noordzijde haaks aansluitende kortere deel (Korte Lijnbaan) loopt vanaf de kruising bij het Stadhuisplein in westelijke richting naar de Karel Doormanstraat ter hoogte van het Schouwburgplein, waar zich een hoofdtoegang bevindt. Oorspronkelijk waren de hoofdentrees van de promenade voorzien van een naamgevende neonbelettering op de dwarsluifel.

De vier blokken aan de Lijnbaan worden door smalle doorgangen voor voetgangers naar de achterliggende expeditiestraten en door de oost-west gerichte Aert van Nesstraat van elkaar gescheiden. Aan de Korte Lijnbaan zijn de stroken niet onderbroken en hebben deze omgezette delen ter plaatse van de Karel Doormanstraat en de Lijnbaan. Kruisingen en entrees naar de promenade worden geaccentueerd door de afwijkende vorm van de hieraan gelegen winkelvolumes. Zo wordt de zichtas vanuit de Korte Lijnbaan naar het vooroorlogse stadhuis aan de Coolsingel geaccentueerd door de verspringende rooilijn ter plaatse van de panden van de fa. Meddens en het vm. Restaurant Ruteck's aan oostzijde van de kruising met het Stadhuisplein. Bij de kruising Korte Lijnbaan-Lijnbaan omvat de bescherming ook een deel van de openbare ruimte van het Stadhuisplein ter breedte van de panden Meddens en Ruteck's dat voor de situatie aan de kruising van belang is.

De winkelstroken zijn aan de voorzijde voorzien van doorlopende langs- en dwarsluifels die de winkelblokken verbinden en bij de kruisende hoofdstraten onderbroken worden.

De winkelblokken kenmerken zich door een verregaande architectonische eenheid, verkregen door variaties op de gehanteerde breedtemaat van 1,10 en een uniform gebruik van schokbetonnen stijlen en panelen. Oorspronkelijk komen de winkels in een aantal op het genoemde maatsysteem gebaseerde typen voor. Naast een standaardtype met een kelder, begane grond en verdieping, werden verschillende indelingsvarianten ontworpen met tussenverdiepingen en vides. Bijzondere types met drie bovengrondse lagen kwamen voor bij de twee kruisingen van de winkelstraat. De winkelfronten hebben over het algemeen steeds een horizontale verdeling ter plaatse van de verdieping. Alle onderpuien van de winkels aan de promenade zijn inmiddels vervangen. In het bovengedeelte is de gevel vormgegeven aan de hand van een repeterend schema met ritmische verticale accenten van uitspringende schokbetonnen stijlen die voor de eenheid in het gevelbeeld zorgen. Aan de expeditiestraten, waar zich de personeels- en expeditietoegangen bevinden, is de gevel voornamelijk gesloten vormgegeven en in hoge mate collectief behandeld. De gevelinvulling is hier nog vrijwel geheel bewaard gebleven en in de gevelindelingen is aan de plaatsing van ramen en betonnen panelen het oorspronkelijke winkeltype afleesbaar. Oorspronkelijk waren de stijlen en panelen, afhankelijk van het toegepaste type, afgewerkt in lichtgrijs of donkergrijs-zwart waardoor een visueel ritme in het winkelfront ontstond.

Van de verkeersvrije en drempelloze promenade zijn behalve de doorlopende en dwarse luifels het open en lichte karakter alsmede het brede profiel van belang. Tot de oorspronkelijke aanleg behoorden eveneens elementen zoals "buitenetalages", volières, zitbanken en het plaveisel dat in aansluiting op de winkelarchitectuur werd ontworpen en voor verbinding van in- en exterieur en stoffering van de openbare ruimte zorgde. Enkele fragmenten van deze inrichting zijn bewaard gebleven, zoals een rechthoekige vrijstaande vitrine tegenover Lijnbaan 92. Ook is nog een deel van de kunstwerken (standbeeldjes) aanwezig die na de opening van het winkelcentrum zijn geschonken en in de openbare ruimte geplaatst.

Waardering

Winkelcentrum De Lijnbaan, bestaande uit een WINKELPROMENADE, WINKELBLOKKEN en bijbehorende EXPEDITIESTRATEN, is van algemeen belang als essentieel toonbeeld van de Wederopbouw 1940-1958, vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- De Lijnbaan heeft cultuurhistorische waarde omdat hier het winkelen voor het eerst als een te faciliteren activiteit van vrijetijdsbesteding is opgevat en het winkelcentrum illustratief is voor de toenemende welvaart en opkomende consumptiemaatschappij van na de tweede wereldoorlog;

- vanwege het wereldwijd nagevolgde revolutionaire concept van de autovrije winkelpromenade heeft De Lijnbaan, als prototype, innovatieve betekenis;

- De Lijnbaan ontleent architectuurhistorische waarde aan de karakteristieke modernistische architectuur, waarbij in de vormgeving en het materiaalgebruik de architectonische organisatie van veranderlijkheid (etalagefronten, flexibele winkelindelingen) en standvastigheid (o.a. in de ritmiek van uitspringende betonstijlen) kenmerkend is;

- Het winkelcentrum heeft hoge ensemblewaarden als onlosmakelijk onderdeel van de hoofdopzet van het Lijnbaanensemble waarbij de hoogte van de bouwblokken is afgestemd op de beleving in en vanuit de Lijnbaanpromenade;

- De oorspronkelijke architectuur en opzet, waarvoor ook de promenade en de expeditiestraten van wezenlijk belang zijn, is in essentie goed en herkenbaar bewaard gebleven ondanks wijzigingen in details en de inrichting van de openbare ruimte.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaLijnbaan473012 EKStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKarel Doormanstraat2783012 GPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat103012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat453012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat23012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat43012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat63012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat83012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat363012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat123012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat413012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat143012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat163012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat183012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat203012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat223012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat243012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat433012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat393012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat13012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat193012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat323012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat343012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat213012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeAert van Nesstraat343012 CAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeStadhuisplein393012 ARStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat173012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat213012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat373012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat233012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat253012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat273012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat293012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat313012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat333012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat353012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat263012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat33012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat283012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat53012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof343012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof363012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof383012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof403012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat13012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat33012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat73012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof303012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat93012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat233012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat113012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat133012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat153012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat173012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof323012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof283012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat53012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof63012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat73012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat93012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat113012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat133012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeHennekijnstraat153012 EBStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof43012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof83012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof243012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof103012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof123012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof143012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof163012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof183012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof203012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof223012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeVan Ghentstraat303012 EAStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan943012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan963012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan263012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan143012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan163012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan183012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan203012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan223012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan243012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKruiskadehof263012 EJStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan103012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan493012 EKStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan513012 EKStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan533012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan553012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan573012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan593012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan123012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan83012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan633012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan133012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan13012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan33012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan53012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan73012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan93012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan113012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan153012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan63012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan173012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan193012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan213012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan233012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan253012 ECStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan23012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKorte Lijnbaan43012 EDStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan613012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan503012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeKarel Doormanstraat278B3012 GPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan763012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan643012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan663012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan683012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan703012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan723012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan743012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan783012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan603012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan803012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan823012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan843012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan863012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan883012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan903012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan923012 ERStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan623012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan583012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan653012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan543012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan673012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan693012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan713012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan523012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan733012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan753012 ELStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan773012 EMStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan563012 EPStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan793012 EMStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan813012 EMStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan833012 EMStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan853012 EMStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan873012 EMStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan893012 EMStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeLijnbaan913012 EMStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam
NeeZoutmanstraat193012 EVStadhuisplein 41, 43, 45Rotterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieHandelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenWinkel (G)Winkelcentrum

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RotterdamAF959A1
RotterdamAF959A2
RotterdamAF460
RotterdamAF431
RotterdamAF425
RotterdamAF713
RotterdamAF423
RotterdamAF459
RotterdamAF473
RotterdamAF715
RotterdamAF846
RotterdamAF1650
RotterdamAF1079
RotterdamAF428
RotterdamAF466
RotterdamAF450
RotterdamAF866
RotterdamAF440
RotterdamAF467
RotterdamAF1174
RotterdamAF455
RotterdamAF457
RotterdamAF456
RotterdamAF442
RotterdamAF870
RotterdamAF429
RotterdamAF447
RotterdamAF453
RotterdamAF712
RotterdamAF754
RotterdamAF433
RotterdamAF430
RotterdamAF462
RotterdamAF427
RotterdamAF446
RotterdamAF432
RotterdamAF1619
RotterdamAF424
RotterdamAF441
RotterdamAF452
RotterdamAF465
RotterdamAF468
RotterdamAF472
RotterdamAF454
RotterdamAF435
RotterdamAF1350
RotterdamAF1331
RotterdamAF568
RotterdamAF443
RotterdamAF426
RotterdamAF463
RotterdamAF1349
RotterdamAF815
RotterdamAF470
RotterdamAF464
RotterdamAF445
RotterdamAF436
RotterdamAF471
RotterdamAF975
RotterdamAF434
RotterdamAF439
RotterdamAF437
RotterdamAF438
RotterdamAF451
RotterdamAF1339
RotterdamAF1130
RotterdamAF469
RotterdamAF449
RotterdamAF448
RotterdamAF458
RotterdamAF1338
RotterdamAF692
RotterdamAF444
RotterdamAF995

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenWinkel (G)

WWinkelpromenade, winkelblokken en expeditiestraten

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19531955exactvervaardiging