Actualiteit gegevens: 28-03-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
530606
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Lijnbaancomplex
Complexnummer: 
530602 - Lijnbaan
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
26 oktober 2012
Kadaster deel/nr: 
62107/10
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rotterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rotterdam
X-Y coördinaat: 
92277 - 437353

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving complexonderdeel 3

Inleiding

Noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats bestaande uit twee GALERIJFLATS met bijbehorende aangrenzende EXPEDITIESTRATEN, gebouwd naar ontwerp van A. Krijgsman onder architectonische supervisie van H.A. Maaskant, en een WOON/WINKELBLOK naar ontwerp van W.van Tijen en H.A. Maaskant, in een U-vorm gegroepeerd rondom een PLANTSOENAANLEG naar ontwerp van Jan Rahder. Het geheel is uitgevoerd in 1954-1958 binnen het stedenbouwkundig deelplan voor de wederopbouw van de stadskern in modernistische trant en vormt een onlosmakelijk onderdeel van het totale ensemble.

In de flats kunsttoepassing van resp. Louis van Roode en Herman (Mans) Meijer (1957).

Omschrijving

De noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats bestaat uit twee haaks op elkaar staande woonschijven van respectievelijk 14 lagen (noordzijde) en 10 lagen (oostzijde) en een 3-laags woon/winkelblok (westzijde), in een U-vorm geplaatst rondom de rechthoekige plantsoenaanleg met orthogonale padenstructuur, waarbij de zuidzijde geheel vrij ligt naar de Aert van Nesstraat. De blokken zijn zodanig gegroepeerd dat hiertussen vrije doorzichten mogelijk zijn naar het stadslandschap. De open doorgang in de noordwestelijke hoek is voorzien van een pergola die de gebouwen verbindt. In de noordoosthoek zijn de flats met een laag bouwvolume op maaiveldniveau verbonden. Het semi-openbare plantsoen ligt verdiept ten opzichte van de omringende straten. Ten noorden en oosten van de woonschijven twee haaks op elkaar gesitueerde EXPEDITIESTRATEN (Zoutmanstraat en Van Ghentstraat) ter ontsluiting van de flats en bevoorrading van de winkels van Lijnbaan en Korte Lijnbaan.

De GALERIJFLAT aan de noordzijde van de hof bestaat uit twaalf woonlagen boven een vrijwel gesloten plint met in beide langsgevels horizontale bovenlichten en bergingentrees. De noordgevel aan de expeditiestraat is op de begane grond voorzien van garagedeuren. Op de woonlagen zijn alle wooneenheden gekoppeld, wat tot uiting komt in de afwisseling van glaspuien en balkons in de gevel aan de hof. In de noordgevel langgerekte horizontale galerijen, die zijn uitgevoerd met stalen balustrades en ter plaatse van de woningentrees uitspringende delen hebben die voorzien zijn van glazen windschermen. Deze elementen geven verticale accenten aan de gevel, evenals de uitspringende doorgaande raampartij ter plaatse van het trappenhuis aan de westzijde. De entreehal naar het inpandige trappenhuis met lift kent een dubbele verdiepingshoogte en heeft een transparante uitvoering met glaspuien die de geslotenheid van de plint aan de hofzijde doorbreekt. Aan weerszijden van de entree winkelruimten die de open gevelinvulling van de entreehal aan de hofzijde voortzetten. Zowel de westelijke als de oostelijke kop van de flat is op de woonlagen ingericht met hoekappartementen en in de gevel voorzien van balkons en glaspuien. De langsgevels worden aan weerszijden afgesloten met gesloten gevelvlakken in verblendsteen. In de entreehal aan de oostzijde een kleurige wandschildering (L. van Roode) uit de bouwtijd. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De GALERIJFLAT aan de oostzijde bestaat uit acht woonlagen op een gesloten plintzone met bergingen. De geslotenheid van de plint wordt doorbroken door een dubbelhoge entreepartij in de derde travee waarvan de in geometrische patronen uitgewerkte wandmozaïeken aan beide buitenzijde doorlopen en zo in- en exterieur met elkaar verbinden. De twee zuidelijke traveeën zijn in de hoge onderbouw ingericht voor andere doeleinden (horeca) en zijn door de vormgeving van de puien gericht op de Aert van Nesstraat. De zuidhoek van de flat heeft hierboven hoekappartementen met balkons en in lichtgele verblendsteen uitgevoerde gesloten gevelvlakken als beëindiging van de langsgevels. De westgevel aan de hof heeft balkons met stalen balustrades die verticale accenten geven, afgewisseld met onderverdeelde glaspuien. In de naar de Lijnbaan gerichte langsgevel langgerekte galerijen, uitgevoerd met stalen balustrades met ter plaatse van de woningentrees uitspringende delen voorzien van glazen windschermen. Deze elementen doorbreken, evenals de uitspringende verticale raampartij van het trappenhuis, de horizontale lijnen van de galerijen in het gevelbeeld. In de entreehal een bronskleurige wandkunstwerk (H. Meijer) dat de Wederopbouw uitbeeldt (1957). Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

Het aan de westzijde grenzende WOON/WINKELBLOK is platgedekt met drie bouwlagen op een rechthoekig grondvlak. De westgevel met winkeletalages is gesitueerd aan de Karel Doormanstraat, terwijl de woningen boven de winkels worden ontsloten via portieken aan de hofzijde (oost). In de westgevel is de oorspronkelijk verspringende rooilijn van de winkelfronten nog grotendeels herkenbaar. De winkeletalages zijn door toepassing van grote glasvlakken in staalprofielen (gedeeltelijk vervangen) transparant van karakter. De oostgevel heeft op de begane grond een eenvoudiger gevelinvulling met stalen gevelpuien afgewisseld met gesloten gevelvlakken in gele verblendsteen. In de gevelindeling van de verdiepingen komt de gespiegelde opzet van de maisonnettewoningen tot uitdrukking in de wijze waarop de glaspuien en balkons gerangschikt zijn. De puien en uitstekende balkons zorgen voor verticale accenten in de eenvoudig geometrisch ingedeelde langsgevels en versterken de ruimtelijkheid van de binnenruimten van de achterliggende woonkamers. Het ritme van de gevels wordt verder bepaald door doorlopende horizontale betonbanden van vloeren en dak afgewisseld met de deels zichtbare en verder met gele verblendsteen beklede verticale delen van het betonskelet. De maisonnettewoningen die zich op de verdiepingen bevinden hebben praktisch ingedeelde plattegronden in varianten van twee-, drie-, en vier kamers. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De Joost Banckertsplaats heeft een overzichtelijke 'architectonisch' aangelegde PLANTSOENAANLEG die een afwisseling van gazons en geplaveide paden met zitbanken kent. Het orthogonaal plaveisel van lichter en donkergekleurde banden herinnert aan het oorspronkelijke modulaire plaveiselpatroon. Hoewel de inrichting en beplanting ten opzichte van de oorspronkelijke toestand enigszins is veranderd, is de ruimtelijke functie en het groene karakter van de binnenhof ongewijzigd gebleven.

Waardering

Noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats, bestaande uit twee GALERIJFLATS, twee EXPEDITIESTRATEN, een WOON/WINKELBLOK en een PLANTSOENAANLEG, is van algemeen belang als essentieel toonbeeld van de Wederopbouw 1940-1958, vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- als vroeg en relatief gaaf bewaarde uiting van grootstedelijk wonen in hoogbouw, met ruimte voor licht, lucht en groen en met directe aansluiting op het culturele leven in de binnenstad;

- als onlosmakelijk onderdeel van het Lijnbaanensemble wegens de innovatieve waarde als samenhangend citycluster met een gedifferentieerde open en orthogonale aanleg van familiale bouwvolumes gericht op maximale bezonning, vrije uitzichten en doorzichten;

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van de gemeenschappelijke en individuele architectuur van de gebouwen die onder meer tot uiting komt in de plastische uitwerking van de trappenhuizen en galerijen en de subtiele variaties in de repeterende toepassing van standaardelementen;

- vanwege de oorspronkelijke vormgeving van de entreehallen met bijbehorende kunstwerken;

- vanwege de aanwezigheid van een openbare en overzichtelijke groenaanleg op maaiveldniveau, waarbij in het geval van de Joost Banckertplaats nog de geometrische padenstructuur herkenbaar is;

- vanwege de nog goede herkenbaarheid in het tegenwoordige centrumgebied, waarbij de woonhoven stedenbouwkundig en architectonisch grotendeels gaaf bewaard zijn gebleven.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaJoost Banckertsplaats13012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2053012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2113012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2103012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2093012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2083012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2073012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2063012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2043012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2133012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2033012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2023012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2013012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2003012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1993012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1983012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2123012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2143012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1963012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2243012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2303012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2293012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2283012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2273012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2263012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2253012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2233012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2153012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2223012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2213012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2203012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2193012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2183012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2173012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2163012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1973012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1953012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2323012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1583012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1643012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1633012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1623012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1613012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1603012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1593012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1573012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1663012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1563012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1553012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1543012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1533012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1523012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1513012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1503012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1653012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1673012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1943012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1873012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1933012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1923012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1913012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1903012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1893012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1883012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1863012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1683012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1853012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1743012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1733012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1723012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1713012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1703012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1693012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2313012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2333012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1483012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2803012 HMRotterdam
NeeVan Ghentstraat133012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat113012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat93012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat73012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat53012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat33012 EARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2793012 HMRotterdam
NeeVan Ghentstraat173012 EARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2783012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2773012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2763012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2753012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2743012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2733012 HMRotterdam
NeeVan Ghentstraat153012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat193012 EARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2713012 HMRotterdam
NeeAert van Nesstraat993012 CARotterdam
NeeZoutmanstraat223012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat203012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat183012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat163012 EVRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats13012 HARotterdam
NeeZoutmanstraat43012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat143012 EVRotterdam
NeeVan Ghentstraat213012 EARotterdam
NeeZoutmanstraat123012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat103012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat83012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat63012 EVRotterdam
NeeVan Ghentstraat273012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat253012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat233012 EARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2723012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2703012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2343012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2433012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2493012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2483012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2473012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2463012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2453012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2443012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2423012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2513012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2413012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2403012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2393012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2383012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2373012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2363012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2353012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2503012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2523012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2693012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2623012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2683012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2673012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2663012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2653012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2643012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2633012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2613012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2533012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2603012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2593012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2583012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2573012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2563012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2553012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2543012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1493012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1473012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats33012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats523012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats583012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats573012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats563012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats553012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats543012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats533012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats513012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats603012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats503012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats493012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats483012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats473012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats463012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats453012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats593012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats613012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats433012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats713012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats773012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats763012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats753012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats743012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats733012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats723012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats703012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats623012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats693012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats683012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats673012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats663012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats653012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats643012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats633012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats443012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats423012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats793012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats83012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats213012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats203012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats163012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats143012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats123012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats103012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats63012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats233012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats43012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats153012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats133012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats113012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats93012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats73012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats53012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats223012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats243012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats413012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats343012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats403012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats393012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats383012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats373012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats363012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats353012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats333012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats253012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats323012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats313012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats303012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats293012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats283012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats273012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats263012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats783012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats803012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1463012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1203012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1263012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1253012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1243012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1233012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1223012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1213012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1193012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1283012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1183012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1173012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1163012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1153012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1143012 HGRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3003012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2983012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1273012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1293012 HGRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2943012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1393012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1453012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1443012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1433012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1423012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1413012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1403012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1383012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1303012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1373012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1363012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1353012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1343012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1333012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1323012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1313012 HGRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2963012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2923012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats813012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats903012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats963012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats953012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats943012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats933012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats923012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats913012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats893012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats983012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats883012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats873012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats863012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats853012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats843012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats833012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats823012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats973012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats993012 HERotterdam
NeeKarel Doormanstraat2903012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1093012 HERotterdam
NeeKarel Doormanstraat2863012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2843012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1133012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1123012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1113012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1103012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1083012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1003012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1073012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1063012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1053012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1043012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1033012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1023012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1013012 HERotterdam
NeeZoutmanstraat243012 EVRotterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenAppartementengebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A10
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A83
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A62
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A22
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A59
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A95
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A74
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A8
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A7
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A158
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A3
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A156
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A16
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A3
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A25
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A159
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A136
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A96
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A68
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A43
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A10
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A154
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A103
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A58
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A38
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A78
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A110
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A69
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A92
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A12
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A117
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A66
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A13
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A36
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A140
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A160
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A37
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A6
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A65
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A95
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A63
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A63
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A112
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A13
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A80
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A138
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A50
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A53
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A38
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A97
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A66
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A53
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A149
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A127
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A128
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A85
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A139
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A18
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A89
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A21
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A118
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A35
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A5
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A91
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A2
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A43
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A99
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A152
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A60
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A51
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A64
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A57
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A54
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A121
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A73
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A104
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A150
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A7
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A88
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A60
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A45
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A27
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A115
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A82
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A86
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A22
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A32
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A4
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A61
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A134
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A41
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A32
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A144
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A20
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A124
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A101
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A67
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A72
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A17
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A108
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A25
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A47
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A46
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A19
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A94
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A26
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A39
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A5
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A9
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A87
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A161
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A62
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A94
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A16
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A31
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A76
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A116
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A24
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A75
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A47
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A90
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A67
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A2
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A131
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A153
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A157
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A100
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A106
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A143
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A4
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A79
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A2
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A15
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A11
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A17
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A145
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A5
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A40
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A162
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A1
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A123
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A14
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A71
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A48
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A26
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A41
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A50
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A84
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A84
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A97
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A122
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A55
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A12
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A27
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A85
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A54
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A88
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A92
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A109
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A44
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A10
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A93
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A34
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A23
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A40
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A80
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A49
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A18
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A93
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A9
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A96
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A4
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A6
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A111
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A56
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A14
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A102
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A30
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A6
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A56
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A132
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A17
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A30
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A151
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A113
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A13
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A12
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A70
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A100
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A20
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A146
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A7
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A31
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A46
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A129
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A90
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A99
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A81
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A61
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A20
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A91
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A37
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A28
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A147
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A44
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A55
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A72
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A101
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A76
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A23
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A15
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A34
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A89
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A33
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A22
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A29
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A8
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A130
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A21
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A79
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A9
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A42
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A77
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A65
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A68
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A45
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A33
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A21
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A126
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A19
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A83
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A42
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A35
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A29
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A105
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A28
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A74
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A81
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A135
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A18
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A24
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A64
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A52
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A39
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A70
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A137
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A125
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A114
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A120
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A141
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A3
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A52
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A98
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A119
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A133
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7301065A11
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A1
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A148
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A73
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A11
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A86
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A36
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A107
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A1
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A87
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A49
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A14
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A15
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A8
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A78
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A82
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A69
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A57
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A19
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A71
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A16
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A51
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A59
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A155
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A75
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7521025A58
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A142
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A163
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A98
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A48
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7291064A77
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF815
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF816
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF1339
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF817
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF1338

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenAppartementengebouwGalerijflat

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19551958exactvervaardiging