Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
530606
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Lijnbaancomplex
Complexnummer: 
530602 - Lijnbaan
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
26 oktober 2012
Kadaster deel/nr: 
62107/10
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rotterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rotterdam
X-Y coördinaat: 
92277 - 437353

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving complexonderdeel 3

Inleiding

Noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats bestaande uit twee GALERIJFLATS met bijbehorende aangrenzende EXPEDITIESTRATEN, gebouwd naar ontwerp van A. Krijgsman onder architectonische supervisie van H.A. Maaskant, en een WOON/WINKELBLOK naar ontwerp van W.van Tijen en H.A. Maaskant, in een U-vorm gegroepeerd rondom een PLANTSOENAANLEG naar ontwerp van Jan Rahder. Het geheel is uitgevoerd in 1954-1958 binnen het stedenbouwkundig deelplan voor de wederopbouw van de stadskern in modernistische trant en vormt een onlosmakelijk onderdeel van het totale ensemble.

In de flats kunsttoepassing van resp. Louis van Roode en Herman (Mans) Meijer (1957).

Omschrijving

De noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats bestaat uit twee haaks op elkaar staande woonschijven van respectievelijk 14 lagen (noordzijde) en 10 lagen (oostzijde) en een 3-laags woon/winkelblok (westzijde), in een U-vorm geplaatst rondom de rechthoekige plantsoenaanleg met orthogonale padenstructuur, waarbij de zuidzijde geheel vrij ligt naar de Aert van Nesstraat. De blokken zijn zodanig gegroepeerd dat hiertussen vrije doorzichten mogelijk zijn naar het stadslandschap. De open doorgang in de noordwestelijke hoek is voorzien van een pergola die de gebouwen verbindt. In de noordoosthoek zijn de flats met een laag bouwvolume op maaiveldniveau verbonden. Het semi-openbare plantsoen ligt verdiept ten opzichte van de omringende straten. Ten noorden en oosten van de woonschijven twee haaks op elkaar gesitueerde EXPEDITIESTRATEN (Zoutmanstraat en Van Ghentstraat) ter ontsluiting van de flats en bevoorrading van de winkels van Lijnbaan en Korte Lijnbaan.

De GALERIJFLAT aan de noordzijde van de hof bestaat uit twaalf woonlagen boven een vrijwel gesloten plint met in beide langsgevels horizontale bovenlichten en bergingentrees. De noordgevel aan de expeditiestraat is op de begane grond voorzien van garagedeuren. Op de woonlagen zijn alle wooneenheden gekoppeld, wat tot uiting komt in de afwisseling van glaspuien en balkons in de gevel aan de hof. In de noordgevel langgerekte horizontale galerijen, die zijn uitgevoerd met stalen balustrades en ter plaatse van de woningentrees uitspringende delen hebben die voorzien zijn van glazen windschermen. Deze elementen geven verticale accenten aan de gevel, evenals de uitspringende doorgaande raampartij ter plaatse van het trappenhuis aan de westzijde. De entreehal naar het inpandige trappenhuis met lift kent een dubbele verdiepingshoogte en heeft een transparante uitvoering met glaspuien die de geslotenheid van de plint aan de hofzijde doorbreekt. Aan weerszijden van de entree winkelruimten die de open gevelinvulling van de entreehal aan de hofzijde voortzetten. Zowel de westelijke als de oostelijke kop van de flat is op de woonlagen ingericht met hoekappartementen en in de gevel voorzien van balkons en glaspuien. De langsgevels worden aan weerszijden afgesloten met gesloten gevelvlakken in verblendsteen. In de entreehal aan de oostzijde een kleurige wandschildering (L. van Roode) uit de bouwtijd. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De GALERIJFLAT aan de oostzijde bestaat uit acht woonlagen op een gesloten plintzone met bergingen. De geslotenheid van de plint wordt doorbroken door een dubbelhoge entreepartij in de derde travee waarvan de in geometrische patronen uitgewerkte wandmozaïeken aan beide buitenzijde doorlopen en zo in- en exterieur met elkaar verbinden. De twee zuidelijke traveeën zijn in de hoge onderbouw ingericht voor andere doeleinden (horeca) en zijn door de vormgeving van de puien gericht op de Aert van Nesstraat. De zuidhoek van de flat heeft hierboven hoekappartementen met balkons en in lichtgele verblendsteen uitgevoerde gesloten gevelvlakken als beëindiging van de langsgevels. De westgevel aan de hof heeft balkons met stalen balustrades die verticale accenten geven, afgewisseld met onderverdeelde glaspuien. In de naar de Lijnbaan gerichte langsgevel langgerekte galerijen, uitgevoerd met stalen balustrades met ter plaatse van de woningentrees uitspringende delen voorzien van glazen windschermen. Deze elementen doorbreken, evenals de uitspringende verticale raampartij van het trappenhuis, de horizontale lijnen van de galerijen in het gevelbeeld. In de entreehal een bronskleurige wandkunstwerk (H. Meijer) dat de Wederopbouw uitbeeldt (1957). Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

Het aan de westzijde grenzende WOON/WINKELBLOK is platgedekt met drie bouwlagen op een rechthoekig grondvlak. De westgevel met winkeletalages is gesitueerd aan de Karel Doormanstraat, terwijl de woningen boven de winkels worden ontsloten via portieken aan de hofzijde (oost). In de westgevel is de oorspronkelijk verspringende rooilijn van de winkelfronten nog grotendeels herkenbaar. De winkeletalages zijn door toepassing van grote glasvlakken in staalprofielen (gedeeltelijk vervangen) transparant van karakter. De oostgevel heeft op de begane grond een eenvoudiger gevelinvulling met stalen gevelpuien afgewisseld met gesloten gevelvlakken in gele verblendsteen. In de gevelindeling van de verdiepingen komt de gespiegelde opzet van de maisonnettewoningen tot uitdrukking in de wijze waarop de glaspuien en balkons gerangschikt zijn. De puien en uitstekende balkons zorgen voor verticale accenten in de eenvoudig geometrisch ingedeelde langsgevels en versterken de ruimtelijkheid van de binnenruimten van de achterliggende woonkamers. Het ritme van de gevels wordt verder bepaald door doorlopende horizontale betonbanden van vloeren en dak afgewisseld met de deels zichtbare en verder met gele verblendsteen beklede verticale delen van het betonskelet. De maisonnettewoningen die zich op de verdiepingen bevinden hebben praktisch ingedeelde plattegronden in varianten van twee-, drie-, en vier kamers. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De Joost Banckertsplaats heeft een overzichtelijke 'architectonisch' aangelegde PLANTSOENAANLEG die een afwisseling van gazons en geplaveide paden met zitbanken kent. Het orthogonaal plaveisel van lichter en donkergekleurde banden herinnert aan het oorspronkelijke modulaire plaveiselpatroon. Hoewel de inrichting en beplanting ten opzichte van de oorspronkelijke toestand enigszins is veranderd, is de ruimtelijke functie en het groene karakter van de binnenhof ongewijzigd gebleven.

Waardering

Noordelijke Lijnbaanhof Joost Banckertsplaats, bestaande uit twee GALERIJFLATS, twee EXPEDITIESTRATEN, een WOON/WINKELBLOK en een PLANTSOENAANLEG, is van algemeen belang als essentieel toonbeeld van de Wederopbouw 1940-1958, vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- als vroeg en relatief gaaf bewaarde uiting van grootstedelijk wonen in hoogbouw, met ruimte voor licht, lucht en groen en met directe aansluiting op het culturele leven in de binnenstad;

- als onlosmakelijk onderdeel van het Lijnbaanensemble wegens de innovatieve waarde als samenhangend citycluster met een gedifferentieerde open en orthogonale aanleg van familiale bouwvolumes gericht op maximale bezonning, vrije uitzichten en doorzichten;

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van de gemeenschappelijke en individuele architectuur van de gebouwen die onder meer tot uiting komt in de plastische uitwerking van de trappenhuizen en galerijen en de subtiele variaties in de repeterende toepassing van standaardelementen;

- vanwege de oorspronkelijke vormgeving van de entreehallen met bijbehorende kunstwerken;

- vanwege de aanwezigheid van een openbare en overzichtelijke groenaanleg op maaiveldniveau, waarbij in het geval van de Joost Banckertplaats nog de geometrische padenstructuur herkenbaar is;

- vanwege de nog goede herkenbaarheid in het tegenwoordige centrumgebied, waarbij de woonhoven stedenbouwkundig en architectonisch grotendeels gaaf bewaard zijn gebleven.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaJoost Banckertsplaats33012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2053012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2113012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2103012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2093012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2083012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2073012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2063012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2043012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2133012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2033012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2023012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2013012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2003012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1993012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1983012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2123012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2143012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1963012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2243012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2303012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2293012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2283012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2273012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2263012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2253012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2233012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2153012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2223012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2213012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2203012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2193012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2183012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2173012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2163012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1973012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1953012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2323012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1583012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1643012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1633012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1623012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1613012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1603012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1593012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1573012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1663012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1563012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1553012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1543012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1533012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1523012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1513012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1503012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1653012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1673012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1943012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1873012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1933012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1923012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1913012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1903012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1893012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1883012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1863012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1683012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1853012 HKRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1743012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1733012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1723012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1713012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1703012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1693012 HJRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2313012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2333012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1483012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2803012 HMRotterdam
NeeVan Ghentstraat133012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat113012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat93012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat73012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat53012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat33012 EARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2793012 HMRotterdam
NeeVan Ghentstraat173012 EARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2783012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2773012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2763012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2753012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2743012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2733012 HMRotterdam
NeeVan Ghentstraat153012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat193012 EARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2713012 HMRotterdam
NeeAert van Nesstraat993012 CARotterdam
NeeZoutmanstraat223012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat203012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat183012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat163012 EVRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats13012 HARotterdam
NeeZoutmanstraat43012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat143012 EVRotterdam
NeeVan Ghentstraat213012 EARotterdam
NeeZoutmanstraat123012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat103012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat83012 EVRotterdam
NeeZoutmanstraat63012 EVRotterdam
NeeVan Ghentstraat273012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat253012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat233012 EARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2723012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2703012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2343012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2433012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2493012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2483012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2473012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2463012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2453012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2443012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2423012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2513012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2413012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2403012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2393012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2383012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2373012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2363012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2353012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2503012 HLRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2523012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2693012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2623012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2683012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2673012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2663012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2653012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2643012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2633012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2613012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2533012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2603012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2593012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2583012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2573012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2563012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2553012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats2543012 HMRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1493012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1473012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats53012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats533012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats593012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats583012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats573012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats563012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats553012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats543012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats523012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats613012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats513012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats503012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats493012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats483012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats473012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats463012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats603012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats623012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats443012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats723012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats783012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats773012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats763012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats753012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats743012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats733012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats713012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats633012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats703012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats693012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats683012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats673012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats663012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats653012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats643012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats453012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats433012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats803012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats103012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats223012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats213012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats203012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats163012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats143012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats123012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats83012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats243012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats63012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats43012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats153012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats133012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats113012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats93012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats73012 HARotterdam
NeeJoost Banckertsplaats233012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats253012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats423012 HCRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats353012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats413012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats403012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats393012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats383012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats373012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats363012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats343012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats263012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats333012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats323012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats313012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats303012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats293012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats283012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats273012 HBRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats793012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats813012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1463012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1203012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1263012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1253012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1243012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1233012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1223012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1213012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1193012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1283012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1183012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1173012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1163012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1153012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1143012 HGRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3003012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1273012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1293012 HGRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2963012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1393012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1453012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1443012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1433012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1423012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1413012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1403012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1383012 HHRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1303012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1373012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1363012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1353012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1343012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1333012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1323012 HGRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1313012 HGRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2983012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2943012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats823012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats913012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats973012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats963012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats953012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats943012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats933012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats923012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats903012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats993012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats893012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats883012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats873012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats863012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats853012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats843012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats833012 HDRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats983012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1003012 HERotterdam
NeeKarel Doormanstraat2923012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1103012 HERotterdam
NeeKarel Doormanstraat2903012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2863012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat2843012 GPRotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1133012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1123012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1113012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1093012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1013012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1083012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1073012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1063012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1053012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1043012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1033012 HERotterdam
NeeJoost Banckertsplaats1023012 HERotterdam
NeeZoutmanstraat243012 EVRotterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenAppartementengebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RotterdamAF1065A10
RotterdamAF1064A83
RotterdamAF1064A62
RotterdamAF1025A22
RotterdamAF1025A59
RotterdamAF1064A95
RotterdamAF1025A74
RotterdamAF1065A8
RotterdamAF1065A7
RotterdamAF1064A158
RotterdamAF1025A3
RotterdamAF1064A156
RotterdamAF1065A16
RotterdamAF1064A3
RotterdamAF1064A25
RotterdamAF1064A159
RotterdamAF1064A136
RotterdamAF1064A96
RotterdamAF1064A68
RotterdamAF1025A43
RotterdamAF1064A10
RotterdamAF1064A154
RotterdamAF1064A103
RotterdamAF1064A58
RotterdamAF1025A38
RotterdamAF1025A78
RotterdamAF1064A110
RotterdamAF1025A69
RotterdamAF1064A92
RotterdamAF1065A12
RotterdamAF1064A117
RotterdamAF1064A66
RotterdamAF1064A13
RotterdamAF1064A36
RotterdamAF1064A140
RotterdamAF1064A160
RotterdamAF1064A37
RotterdamAF1064A6
RotterdamAF1025A65
RotterdamAF1025A95
RotterdamAF1064A63
RotterdamAF1025A63
RotterdamAF1064A112
RotterdamAF1025A13
RotterdamAF1064A80
RotterdamAF1064A138
RotterdamAF1025A50
RotterdamAF1064A53
RotterdamAF1064A38
RotterdamAF1025A97
RotterdamAF1025A66
RotterdamAF1025A53
RotterdamAF1064A149
RotterdamAF1064A127
RotterdamAF1064A128
RotterdamAF1064A85
RotterdamAF1064A139
RotterdamAF1064A18
RotterdamAF1064A89
RotterdamAF1065A21
RotterdamAF1064A118
RotterdamAF1064A35
RotterdamAF1065A5
RotterdamAF1064A91
RotterdamAF1064A2
RotterdamAF1064A43
RotterdamAF1064A99
RotterdamAF1064A152
RotterdamAF1064A60
RotterdamAF1025A51
RotterdamAF1064A64
RotterdamAF1064A57
RotterdamAF1064A54
RotterdamAF1064A121
RotterdamAF1025A73
RotterdamAF1064A104
RotterdamAF1064A150
RotterdamAF1025A7
RotterdamAF1025A88
RotterdamAF1025A60
RotterdamAF1064A45
RotterdamAF1025A27
RotterdamAF1064A115
RotterdamAF1064A82
RotterdamAF1025A86
RotterdamAF1064A22
RotterdamAF1064A32
RotterdamAF1025A4
RotterdamAF1025A61
RotterdamAF1064A134
RotterdamAF1064A41
RotterdamAF1025A32
RotterdamAF1064A144
RotterdamAF1025A20
RotterdamAF1064A124
RotterdamAF1025A101
RotterdamAF1064A67
RotterdamAF1064A72
RotterdamAF1025A17
RotterdamAF1064A108
RotterdamAF1025A25
RotterdamAF1025A47
RotterdamAF1064A46
RotterdamAF1065A19
RotterdamAF1025A94
RotterdamAF1025A26
RotterdamAF1025A39
RotterdamAF1064A5
RotterdamAF1025A9
RotterdamAF1064A87
RotterdamAF1064A161
RotterdamAF1025A62
RotterdamAF1064A94
RotterdamAF1025A16
RotterdamAF1025A31
RotterdamAF1025A76
RotterdamAF1064A116
RotterdamAF1064A24
RotterdamAF1025A75
RotterdamAF1064A47
RotterdamAF1064A90
RotterdamAF1025A67
RotterdamAF1065A2
RotterdamAF1064A131
RotterdamAF1064A153
RotterdamAF1064A157
RotterdamAF1064A100
RotterdamAF1064A106
RotterdamAF1064A143
RotterdamAF1064A4
RotterdamAF1025A79
RotterdamAF1025A2
RotterdamAF1064A15
RotterdamAF1064A11
RotterdamAF1064A17
RotterdamAF1064A145
RotterdamAF1025A5
RotterdamAF1025A40
RotterdamAF1064A162
RotterdamAF1065A1
RotterdamAF1064A123
RotterdamAF1025A14
RotterdamAF1064A71
RotterdamAF1025A48
RotterdamAF1064A26
RotterdamAF1025A41
RotterdamAF1064A50
RotterdamAF1025A84
RotterdamAF1064A84
RotterdamAF1064A97
RotterdamAF1064A122
RotterdamAF1025A55
RotterdamAF1064A12
RotterdamAF1064A27
RotterdamAF1025A85
RotterdamAF1025A54
RotterdamAF1064A88
RotterdamAF1025A92
RotterdamAF1064A109
RotterdamAF1025A44
RotterdamAF1025A10
RotterdamAF1025A93
RotterdamAF1025A34
RotterdamAF1064A23
RotterdamAF1064A40
RotterdamAF1025A80
RotterdamAF1025A49
RotterdamAF1025A18
RotterdamAF1064A93
RotterdamAF1065A9
RotterdamAF1025A96
RotterdamAF1065A4
RotterdamAF1025A6
RotterdamAF1064A111
RotterdamAF1025A56
RotterdamAF1065A14
RotterdamAF1064A102
RotterdamAF1064A30
RotterdamAF1065A6
RotterdamAF1064A56
RotterdamAF1064A132
RotterdamAF1065A17
RotterdamAF1025A30
RotterdamAF1064A151
RotterdamAF1064A113
RotterdamAF1065A13
RotterdamAF1025A12
RotterdamAF1064A70
RotterdamAF1025A100
RotterdamAF1064A20
RotterdamAF1064A146
RotterdamAF1064A7
RotterdamAF1064A31
RotterdamAF1025A46
RotterdamAF1064A129
RotterdamAF1025A90
RotterdamAF1025A99
RotterdamAF1064A81
RotterdamAF1064A61
RotterdamAF1065A20
RotterdamAF1025A91
RotterdamAF1025A37
RotterdamAF1025A28
RotterdamAF1064A147
RotterdamAF1064A44
RotterdamAF1064A55
RotterdamAF1025A72
RotterdamAF1064A101
RotterdamAF1064A76
RotterdamAF1025A23
RotterdamAF1065A15
RotterdamAF1064A34
RotterdamAF1025A89
RotterdamAF1064A33
RotterdamAF1065A22
RotterdamAF1064A29
RotterdamAF1064A8
RotterdamAF1064A130
RotterdamAF1064A21
RotterdamAF1064A79
RotterdamAF1064A9
RotterdamAF1064A42
RotterdamAF1025A77
RotterdamAF1064A65
RotterdamAF1025A68
RotterdamAF1025A45
RotterdamAF1025A33
RotterdamAF1025A21
RotterdamAF1064A126
RotterdamAF1025A19
RotterdamAF1025A83
RotterdamAF1025A42
RotterdamAF1025A35
RotterdamAF1025A29
RotterdamAF1064A105
RotterdamAF1064A28
RotterdamAF1064A74
RotterdamAF1025A81
RotterdamAF1064A135
RotterdamAF1065A18
RotterdamAF1025A24
RotterdamAF1025A64
RotterdamAF1064A52
RotterdamAF1064A39
RotterdamAF1025A70
RotterdamAF1064A137
RotterdamAF1064A125
RotterdamAF1064A114
RotterdamAF1064A120
RotterdamAF1064A141
RotterdamAF1065A3
RotterdamAF1025A52
RotterdamAF1025A98
RotterdamAF1064A119
RotterdamAF1064A133
RotterdamAF1065A11
RotterdamAF1025A1
RotterdamAF1064A148
RotterdamAF1064A73
RotterdamAF1025A11
RotterdamAF1064A86
RotterdamAF1025A36
RotterdamAF1064A107
RotterdamAF1064A1
RotterdamAF1025A87
RotterdamAF1064A49
RotterdamAF1064A14
RotterdamAF1025A15
RotterdamAF1025A8
RotterdamAF1064A78
RotterdamAF1025A82
RotterdamAF1064A69
RotterdamAF1025A57
RotterdamAF1064A19
RotterdamAF1025A71
RotterdamAF1064A16
RotterdamAF1064A51
RotterdamAF1064A59
RotterdamAF1064A155
RotterdamAF1064A75
RotterdamAF1025A58
RotterdamAF1064A142
RotterdamAF1064A163
RotterdamAF1064A98
RotterdamAF1064A48
RotterdamAF1064A77
RotterdamAF815
RotterdamAF816
RotterdamAF1339
RotterdamAF817
RotterdamAF1338

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenAppartementengebouwGalerijflat

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19551958exactvervaardiging