Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
530607
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Lijnbaancomplex
Complexnummer: 
530602 - Lijnbaan
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
26 oktober 2012
Kadaster deel/nr: 
62107/10
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rotterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rotterdam
X-Y coördinaat: 
92315 - 437234

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving complexonderdeel 4

Inleiding

Zuidelijke Lijnbaanhof Jan Evertsenplaats met twee GALERIJFLATS en bijbehorende aangrenzende EXPEDITIESTRAAT, gebouwd naar ontwerp van H.D. Bakker onder architectonische supervisie van H.A. Maaskant, en een WOON/WINKELBLOK naar ontwerp van W. van Tijen en H.A. Maaskant, in een U-vorm gegroepeerd rondom een PLANTSOENAANLEG naar ontwerp van Jan Rahder. Het geheel is uitgevoerd in 1954-1958 binnen het stedenbouwkundig deelplan voor de wederopbouw van de stadskern in modernistische trant en vormt een onlosmakelijk onderdeel van het totale Lijnbaanensemble.

Omschrijving

De zuidelijke Lijnbaanhof Jan Evertsenplaats bestaat uit twee haaks op elkaar staande woonschijven van respectievelijk 14 lagen (noordzijde) en 10 lagen (oostzijde) en een 3-laags woon/winkelblok (westzijde) in een U-vorm geplaatst rondom de rechthoekige plantsoenaanleg waarbij de zuidzijde geheel vrij ligt naar de Van Oldenbarneveldtplaats. De blokken zijn zodanig gegroepeerd dat hiertussen vrije doorzichten mogelijk zijn naar het stadslandschap. In de noordoosthoek zijn de flats met een laag bouwvolume op maaiveldniveau verbonden. Het semi-openbare plantsoen ligt verdiept ten opzichte van de omringende straten. Ten oosten van de noord-zuid gerichte woonschijf een expeditiestraat (Van Ghentstraat) ter ontsluiting van de flats en bevoorrading van de winkels van de Lijnbaan.

De noordelijke GALERIJFLAT is met de galerijgevel naar de Aert van Nesstraat en de hier tegenover gesitueerde noordelijke Lijnbaanhof gericht. De flat bestaat uit 12 woonlagen boven een gesloten, dubbelhoge plintzone die aan de zijde van de hof is voorzien van twee boven elkaar gelegen reeksen van horizontale bergingvensters, terwijl de noordgevel op de begane grond voorzien is van een doorlopend winkelfront, oorspronkelijk met een verspringende rooilijn van vooruitgeschoven etalages. De entreepartij naar het hoofdtrappenhuis is gesitueerd in de derde oostelijke travee en onderscheidt zich door hoge glaspuien. Op de westelijke kop van de flat een vooruitgeschoven horecapaviljoen, gericht op de Karel Doormanstraat. De woonlagen hebben telkens gekoppelde eenheden met teruggelegde gevelvlakken bij de balkons aan de hofzijde. In de noordgevel zijn horizontale lijnen benadrukt door de langgerekte horizontale galerijen met deels vooruitspringende en decoratief aandoende balustrades in beton die voor een sterke dieptewerking zorgen. De verticale zone met een doorgaande glaspui ter plaatse van het inpandige trappenhuis aan de oostzijde geeft een verticaal accent in deze regelmatige gevelindeling. Het trappenhuis wordt afgesloten door een lifthuis met overstekend dak. Zowel de westelijke als de oostelijke kop van de flat is ingericht met hoekappartementen voorzien van glaspuien en balkons met gesloten borstweringen. De langsgevels worden aan weerszijden beëindigd met in verblendsteen uitgevoerde gesloten gevelvlakken van deze hoekappartementen. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De EXPEDITIESTRAAT Van Ghentstraat loopt ten oosten van de Lijnbaanhof en staat in verbinding met de Aert van Nesstraat die het Lijnbaangebied doorkruist. Aan de expeditiestraat is in de plint van de oostelijke flat een serie garages opgenomen.

De oostelijke GALERIJFLAT bestaat uit acht woonlagen boven een gesloten dubbelhoge plintzone met aan de Jan Evertsenplaats een, oorspronkelijk donkergekleurde, gaanderij met rechthoekige pijlers. Op de woonlagen zijn alle wooneenheden gekoppeld, wat tot uiting komt in de afwisseling van glaspuien en balkons in de gevel aan de hof. In de naar De Lijnbaan gerichte langsgevel contrasteren langgerekte horizontale galerijen, voorzien van zware betonnen balustrades, met de verticale raampartij van het inpandige trappenhuis dat zich in de derde zuidelijke travee bevindt. Dit trappenhuis wordt afgesloten met een lifthuis op het platte dak van de flat, dat voorzien is van een platte afdekking met overstek. De drie zuidelijke traveeën hebben een transparante plint; de entreepartij is uitgevoerd met hoge glaspuien en in de hieraan grenzende gebouwhoek is een winkelruimte ondergebracht die op de Van Oldenbarneveldtplaats is gericht. De zuidgevel hierboven heeft in het midden balkons van de hoekappartementen. Verblendsteen is toegepast voor de gesloten gevelvlakken van deze hoekappartementen die de langsgevels beëindigen. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

Het aan de westzijde grenzende WOON/WINKELBLOK is platgedekt met drie bouwlagen op een rechthoekig grondvlak. De westgevel met winkeletalages is gesitueerd aan de Karel Doormanstraat, terwijl de woningen boven de winkels worden ontsloten via portieken aan de hofzijde (oost). In de westgevel is de oorspronkelijk verspringende rooilijn van de winkelfronten nog grotendeels herkenbaar. De winkeletalages zijn door toepassing van grote glasvlakken in staalprofielen (gedeeltelijk vervangen) transparant van karakter. De oostgevel heeft op de begane grond een eenvoudiger gevelinvulling met stalen gevelpuien afgewisseld met gesloten gevelvlakken in gele verblendsteen. In de gevelindeling van de verdiepingen komt de gespiegelde opzet van de maisonnettewoningen tot uitdrukking in de wijze waarop de glaspuien en balkons gerangschikt zijn. De puien en uitstekende balkons zorgen voor verticale accenten in de eenvoudig geometrisch ingedeelde langsgevels en versterken de ruimtelijkheid van de binnenruimten van de achterliggende woonkamers. Het ritme van de gevels wordt verder bepaald door doorlopende horizontale betonbanden van vloeren en dak afgewisseld met de deels zichtbare en verder met gele verblendsteen beklede verticale delen van het betonskelet. De maisonnettewoningen die zich op de verdiepingen bevinden hebben praktisch ingedeelde plattegronden in varianten van twee-, drie-, en vier kamers. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De PLANTSOENAANLEG van de Jan Evertsenplaats wordt gekenmerkt door overzichtelijkheid en bestaat uit een afwisseling van gazons en geplaveide paden met zitbanken. Hoewel de inrichting en beplanting ten opzichte van de oorspronkelijke toestand enigszins is veranderd, is de ruimtelijke functie en het groene karakter van de hof ongewijzigd gebleven.

Waardering

Zuidelijke Lijnbaanhof Jan Evertsenplaats met twee GALERIJFLATS, een bijbehorende EXPEDITIESTRAAT, een WOON/WINKELBLOK en een PLANTSOENAANLEG, is van algemeen belang als essentieel toonbeeld van de Wederopbouw 1940-1958, vanwege cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- als vroeg en relatief gaaf bewaarde uiting van grootstedelijk wonen in hoogbouw, met ruimte voor licht, lucht en groen en met directe aansluiting op het culturele leven in de binnenstad;

- als onlosmakelijk onderdeel van het Lijnbaanensemble wegens de innovatieve waarde als samenhangend citycluster met een gedifferentieerde open en orthogonale aanleg van familiale bouwvolumes gericht op maximale bezonning, vrije uitzichten en doorzichten;

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van de gemeenschappelijke en individuele architectuur van de gebouwen die onder meer tot uiting komt in de plastische uitwerking van de trappenhuizen en galerijen en de subtiele variaties in de repeterende toepassing van standaardelementen;

- vanwege de aanwezigheid van een openbare en overzichtelijke groenaanleg op maaiveldniveau;

- vanwege de nog goede herkenbaarheid in het tegenwoordige centrumgebied, waarbij de woonhoven stedenbouwkundig en architectonisch grotendeels gaaf bewaard zijn gebleven.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaJan Evertsenplaats13012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2163012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2033012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2043012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2053012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2063012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2073012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2083012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2093012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2103012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2113012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2123012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2133012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2143012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2153012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2173012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2013012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2183012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2193012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2203012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2213012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2223012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2233012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2243012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2253012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2263012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2273012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2283012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2293012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2303012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2313012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2023012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2003012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2333012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1653012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1513012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1523012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1533012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1543012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1553012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1563012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1573012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1583012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1593012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1603012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1613012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1623012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1633012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1643012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1663012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1993012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1673012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1683012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1693012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1703012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1713012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1723012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1733012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1923012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1933012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1943012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1953012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1963012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1973012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1983012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2323012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2343012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1493012 HVRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3323012 GPRotterdam
NeeVan Ghentstraat573012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat593012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat613012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat633012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat653012 EARotterdam
NeeVan Oldenbarneveltplaats253012 AHRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3163012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3203012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3223012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3243012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3263012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3283012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3303012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3343012 GPRotterdam
NeeVan Ghentstraat533012 EARotterdam
NeeAert van Nesstraat383012 CARotterdam
NeeAert van Nesstraat423012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat443012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat463012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat483012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat503012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat523012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat543012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat563012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat583012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat603012 CBRotterdam
NeeJan Evertsenplaats163012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats173012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats183012 HNRotterdam
NeeVan Ghentstraat553012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat513012 EARotterdam
NeeJan Evertsenplaats2353012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2503012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2363012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2373012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2383012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2393012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2403012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2413012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2423012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2433012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2443012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2453012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2463012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2473012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2483012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2493012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2513012 HZRotterdam
NeeVan Ghentstraat493012 EARotterdam
NeeJan Evertsenplaats2523012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2533012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2543012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2553012 HZRotterdam
NeeVan Ghentstraat293012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat313012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat333012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat353012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat373012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat393012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat413012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat433012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat453012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat473012 EARotterdam
NeeJan Evertsenplaats1503012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1483012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats23012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats643012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats513012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats523012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats533012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats543012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats553012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats563012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats573012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats583012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats593012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats603012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats613012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats623012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats633012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats653012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats493012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats663012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats673012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats683012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats693012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats703012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats713012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats723012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats733012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats743012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats753012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats763012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats773012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats783012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats793012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats503012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats483012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats813012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats313012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats33012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats43012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats53012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats63012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats73012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats83012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats93012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats103012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats113012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats123012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats133012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats143012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats153012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats303012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats323012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats473012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats333012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats343012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats353012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats363012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats373012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats383012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats393012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats403012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats413012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats423012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats433012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats443012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats453012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats463012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats803012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats823012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1473012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1313012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1183012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1193012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1203012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1213012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1223012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1233012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1243012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1253012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1263012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1273012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1283012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1293012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1303012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1323012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1163012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1333012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1343012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1353012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1363012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1373012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1383012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1393012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1403012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1413012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1423012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1433012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1443012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1453012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1463012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1173012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1153012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats833012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats983012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats843012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats853012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats863012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats873012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats883012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats893012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats903012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats913012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats923012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats933012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats943012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats953012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats963012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats973012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats993012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1143012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1003012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1013012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1023012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1033012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1043012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1053012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1063012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1073012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1083012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1093012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1103012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1113012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1123012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1133012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1743012 HWRotterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenAppartementengebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RotterdamAF1512A68
RotterdamAF1513A147
RotterdamAF1512A16
RotterdamAF1513A103
RotterdamAF1513A222
RotterdamAF1512A104
RotterdamAF951A2
RotterdamAF1512A27
RotterdamAF1513A85
RotterdamAF1512A139
RotterdamAF1513A214
RotterdamAF1513A202
RotterdamAF1513A96
RotterdamAF1513A207
RotterdamAF951A21
RotterdamAF1513A167
RotterdamAF1513A19
RotterdamAF1513A43
RotterdamAF1513A160
RotterdamAF1512A143
RotterdamAF1512A142
RotterdamAF1512A131
RotterdamAF1513A133
RotterdamAF1513A265
RotterdamAF1512A8
RotterdamAF1512A95
RotterdamAF1513A11
RotterdamAF1512A77
RotterdamAF1513A259
RotterdamAF1513A162
RotterdamAF1512A96
RotterdamAF1512A32
RotterdamAF1512A19
RotterdamAF1513A166
RotterdamAF1512A75
RotterdamAF1513A113
RotterdamAF1513A69
RotterdamAF1513A45
RotterdamAF1512A129
RotterdamAF1512A60
RotterdamAF1513A195
RotterdamAF1513A47
RotterdamAF1512A88
RotterdamAF1512A5
RotterdamAF1512A118
RotterdamAF1513A289
RotterdamAF1513A29
RotterdamAF1512A117
RotterdamAF1513A66
RotterdamAF1512A26
RotterdamAF1513A104
RotterdamAF1512A110
RotterdamAF1513A249
RotterdamAF951A12
RotterdamAF1513A197
RotterdamAF1512A134
RotterdamAF1513A105
RotterdamAF1512A144
RotterdamAF1513A121
RotterdamAF1513A28
RotterdamAF1512A93
RotterdamAF1513A274
RotterdamAF1513A175
RotterdamAF951A29
RotterdamAF1512A135
RotterdamAF1512A94
RotterdamAF1513A258
RotterdamAF1513A277
RotterdamAF1512A56
RotterdamAF1512A115
RotterdamAF1513A22
RotterdamAF1513A123
RotterdamAF1513A38
RotterdamAF1513A270
RotterdamAF1513A211
RotterdamAF1513A108
RotterdamAF1512A145
RotterdamAF1513A199
RotterdamAF1513A252
RotterdamAF1513A178
RotterdamAF1513A261
RotterdamAF1513A278
RotterdamAF951A28
RotterdamAF1513A290
RotterdamAF1512A84
RotterdamAF1513A135
RotterdamAF1513A288
RotterdamAF1513A161
RotterdamAF1512A21
RotterdamAF1513A273
RotterdamAF1513A67
RotterdamAF1513A177
RotterdamAF1513A231
RotterdamAF1512A87
RotterdamAF1513A280
RotterdamAF951A13
RotterdamAF1512A14
RotterdamAF1513A233
RotterdamAF1513A284
RotterdamAF1513A145
RotterdamAF1512A2
RotterdamAF1513A165
RotterdamAF951A23
RotterdamAF1512A100
RotterdamAF1513A219
RotterdamAF1512A3
RotterdamAF1512A132
RotterdamAF1512A78
RotterdamAF1512A45
RotterdamAF1513A81
RotterdamAF1513A24
RotterdamAF1513A6
RotterdamAF1512A76
RotterdamAF1512A9
RotterdamAF1513A282
RotterdamAF1513A248
RotterdamAF1513A243
RotterdamAF1513A153
RotterdamAF1512A44
RotterdamAF1513A77
RotterdamAF1513A157
RotterdamAF1513A53
RotterdamAF1512A43
RotterdamAF1513A276
RotterdamAF1513A4
RotterdamAF1513A18
RotterdamAF1513A89
RotterdamAF1513A75
RotterdamAF1513A5
RotterdamAF1513A237
RotterdamAF1513A119
RotterdamAF1512A23
RotterdamAF1513A154
RotterdamAF1513A213
RotterdamAF1513A220
RotterdamAF1513A132
RotterdamAF1513A25
RotterdamAF1512A67
RotterdamAF1513A42
RotterdamAF1513A151
RotterdamAF1513A21
RotterdamAF1513A138
RotterdamAF1513A134
RotterdamAF1513A239
RotterdamAF1513A209
RotterdamAF1512A108
RotterdamAF1513A31
RotterdamAF1513A136
RotterdamAF1513A205
RotterdamAF1513A70
RotterdamAF1513A112
RotterdamAF1512A52
RotterdamAF1513A241
RotterdamAF1513A37
RotterdamAF1513A9
RotterdamAF1513A194
RotterdamAF1513A139
RotterdamAF1513A10
RotterdamAF1512A41
RotterdamAF1512A121
RotterdamAF1513A80
RotterdamAF1512A55
RotterdamAF1513A251
RotterdamAF1513A181
RotterdamAF1513A86
RotterdamAF1512A146
RotterdamAF1513A217
RotterdamAF1512A46
RotterdamAF1512A112
RotterdamAF1513A218
RotterdamAF1512A111
RotterdamAF1512A35
RotterdamAF1512A29
RotterdamAF1513A188
RotterdamAF1513A54
RotterdamAF1512A17
RotterdamAF1513A3
RotterdamAF951A19
RotterdamAF1512A99
RotterdamAF1512A116
RotterdamAF1512A70
RotterdamAF1512A124
RotterdamAF1512A7
RotterdamAF1513A40
RotterdamAF1513A263
RotterdamAF1513A120
RotterdamAF1513A285
RotterdamAF951A18
RotterdamAF1513A187
RotterdamAF951A1
RotterdamAF1513A137
RotterdamAF1513A60
RotterdamAF1513A50
RotterdamAF1513A131
RotterdamAF1513A94
RotterdamAF1513A92
RotterdamAF1513A27
RotterdamAF951A3
RotterdamAF1512A49
RotterdamAF1513A107
RotterdamAF1513A68
RotterdamAF1513A58
RotterdamAF1513A82
RotterdamAF951A6
RotterdamAF1512A10
RotterdamAF1513A163
RotterdamAF1513A41
RotterdamAF1512A33
RotterdamAF1513A146
RotterdamAF1513A170
RotterdamAF1513A171
RotterdamAF1513A63
RotterdamAF1513A256
RotterdamAF1513A234
RotterdamAF1513A246
RotterdamAF1513A100
RotterdamAF1513A235
RotterdamAF1512A85
RotterdamAF1513A114
RotterdamAF1513A55
RotterdamAF1513A30
RotterdamAF1513A26
RotterdamAF1512A37
RotterdamAF1513A14
RotterdamAF1513A17
RotterdamAF1513A16
RotterdamAF1513A130
RotterdamAF1512A13
RotterdamAF1513A168
RotterdamAF1513A245
RotterdamAF1512A73
RotterdamAF1513A201
RotterdamAF1512A114
RotterdamAF1512A54
RotterdamAF1512A90
RotterdamAF1513A216
RotterdamAF1513A189
RotterdamAF1512A28
RotterdamAF951A9
RotterdamAF1513A169
RotterdamAF1513A253
RotterdamAF1513A34
RotterdamAF1513A212
RotterdamAF1513A98
RotterdamAF1513A15
RotterdamAF1513A228
RotterdamAF1513A179
RotterdamAF1512A125
RotterdamAF951A7
RotterdamAF1513A110
RotterdamAF1512A137
RotterdamAF1513A102
RotterdamAF1513A7
RotterdamAF1513A64
RotterdamAF1513A152
RotterdamAF1513A78
RotterdamAF1513A266
RotterdamAF1513A264
RotterdamAF1512A39
RotterdamAF1513A125
RotterdamAF1513A180
RotterdamAF1513A242
RotterdamAF1512A4
RotterdamAF1513A225
RotterdamAF1513A150
RotterdamAF1512A36
RotterdamAF1513A172
RotterdamAF1513A238
RotterdamAF1512A25
RotterdamAF1513A91
RotterdamAF1512A53
RotterdamAF1513A13
RotterdamAF1513A164
RotterdamAF1513A156
RotterdamAF1512A106
RotterdamAF1513A254
RotterdamAF1513A8
RotterdamAF1513A73
RotterdamAF1513A190
RotterdamAF1512A57
RotterdamAF951A22
RotterdamAF1513A97
RotterdamAF951A24
RotterdamAF1512A6
RotterdamAF1513A140
RotterdamAF1512A59
RotterdamAF1513A124
RotterdamAF951A26
RotterdamAF951A14
RotterdamAF1513A155
RotterdamAF1512A40
RotterdamAF1513A106
RotterdamAF1513A158
RotterdamAF1513A257
RotterdamAF1512A30
RotterdamAF1512A48
RotterdamAF1512A74
RotterdamAF1513A48
RotterdamAF1512A66
RotterdamAF1513A111
RotterdamAF1513A148
RotterdamAF1512A63
RotterdamAF1512A12
RotterdamAF1512A119
RotterdamAF1513A198
RotterdamAF1512A133
RotterdamAF1513A224
RotterdamAF1513A267
RotterdamAF1513A191
RotterdamAF1513A62
RotterdamAF1513A46
RotterdamAF1513A39
RotterdamAF1513A192
RotterdamAF1513A260
RotterdamAF1513A90
RotterdamAF1512A91
RotterdamAF1513A182
RotterdamAF951A4
RotterdamAF1512A97
RotterdamAF1513A183
RotterdamAF1512A71
RotterdamAF1512A136
RotterdamAF1513A109
RotterdamAF1513A12
RotterdamAF1512A120
RotterdamAF1512A42
RotterdamAF951A30
RotterdamAF1512A34
RotterdamAF1512A140
RotterdamAF1512A79
RotterdamAF1513A149
RotterdamAF1513A226
RotterdamAF1513A271
RotterdamAF1512A86
RotterdamAF1512A18
RotterdamAF1512A38
RotterdamAF1512A64
RotterdamAF1513A287
RotterdamAF1513A283
RotterdamAF1513A176
RotterdamAF1512A89
RotterdamAF1513A142
RotterdamAF1512A107
RotterdamAF1513A186
RotterdamAF1513A232
RotterdamAF1513A196
RotterdamAF1513A122
RotterdamAF1513A250
RotterdamAF1512A62
RotterdamAF1513A144
RotterdamAF1512A109
RotterdamAF1512A81
RotterdamAF951A27
RotterdamAF1513A84
RotterdamAF1512A61
RotterdamAF1513A185
RotterdamAF1513A230
RotterdamAF1512A1
RotterdamAF1512A51
RotterdamAF1512A130
RotterdamAF1513A206
RotterdamAF1513A35
RotterdamAF1513A221
RotterdamAF1512A102
RotterdamAF1513A281
RotterdamAF1513A127
RotterdamAF1513A159
RotterdamAF1512A80
RotterdamAF1513A275
RotterdamAF1512A126
RotterdamAF951A17
RotterdamAF1512A127
RotterdamAF1512A82
RotterdamAF951A20
RotterdamAF1512A138
RotterdamAF1513A227
RotterdamAF1513A143
RotterdamAF1512A31
RotterdamAF1513A240
RotterdamAF1513A36
RotterdamAF1513A223
RotterdamAF1513A79
RotterdamAF1513A184
RotterdamAF1512A92
RotterdamAF1513A87
RotterdamAF1513A255
RotterdamAF1513A247
RotterdamAF1513A61
RotterdamAF1512A103
RotterdamAF951A10
RotterdamAF1513A74
RotterdamAF1512A11
RotterdamAF1512A50
RotterdamAF1513A2
RotterdamAF1512A20
RotterdamAF1512A123
RotterdamAF1513A93
RotterdamAF1513A116
RotterdamAF1513A44
RotterdamAF1513A193
RotterdamAF1513A59
RotterdamAF1512A22
RotterdamAF1513A244
RotterdamAF1513A56
RotterdamAF1512A105
RotterdamAF1512A72
RotterdamAF1513A126
RotterdamAF1513A20
RotterdamAF1513A236
RotterdamAF1513A23
RotterdamAF1512A47
RotterdamAF1513A262
RotterdamAF1512A113
RotterdamAF951A25
RotterdamAF1513A128
RotterdamAF1513A101
RotterdamAF1513A83
RotterdamAF1513A215
RotterdamAF1513A118
RotterdamAF1513A203
RotterdamAF1513A32
RotterdamAF1513A33
RotterdamAF1513A72
RotterdamAF1513A279
RotterdamAF1513A174
RotterdamAF1513A129
RotterdamAF1512A58
RotterdamAF1512A122
RotterdamAF1513A95
RotterdamAF1512A15
RotterdamAF1513A52
RotterdamAF1513A268
RotterdamAF1512A69
RotterdamAF1513A76
RotterdamAF1512A128
RotterdamAF1513A210
RotterdamAF1513A65
RotterdamAF1512A24
RotterdamAF1513A141
RotterdamAF1513A204
RotterdamAF1513A49
RotterdamAF1513A269
RotterdamAF1512A141
RotterdamAF1513A88
RotterdamAF1512A65
RotterdamAF1513A51
RotterdamAF1512A83
RotterdamAF1512A98
RotterdamAF1513A208
RotterdamAF1513A272
RotterdamAF1513A173
RotterdamAF1513A117
RotterdamAF1513A57
RotterdamAF1513A200
RotterdamAF1513A115
RotterdamAF951A11
RotterdamAF1512A101
RotterdamAF951A5
RotterdamAF1513A286
RotterdamAF1513A71
RotterdamAF1513A99
RotterdamAF1513A229
RotterdamAF846
RotterdamAF757
RotterdamAF1334
RotterdamAF1212
RotterdamAF1210

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenAppartementengebouwGalerijflat

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19551958exactvervaardiging