Actualiteit gegevens: 28-03-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
530607
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Lijnbaancomplex
Complexnummer: 
530602 - Lijnbaan
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
26 oktober 2012
Kadaster deel/nr: 
62107/10
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rotterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rotterdam
X-Y coördinaat: 
92315 - 437234

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving complexonderdeel 4

Inleiding

Zuidelijke Lijnbaanhof Jan Evertsenplaats met twee GALERIJFLATS en bijbehorende aangrenzende EXPEDITIESTRAAT, gebouwd naar ontwerp van H.D. Bakker onder architectonische supervisie van H.A. Maaskant, en een WOON/WINKELBLOK naar ontwerp van W. van Tijen en H.A. Maaskant, in een U-vorm gegroepeerd rondom een PLANTSOENAANLEG naar ontwerp van Jan Rahder. Het geheel is uitgevoerd in 1954-1958 binnen het stedenbouwkundig deelplan voor de wederopbouw van de stadskern in modernistische trant en vormt een onlosmakelijk onderdeel van het totale Lijnbaanensemble.

Omschrijving

De zuidelijke Lijnbaanhof Jan Evertsenplaats bestaat uit twee haaks op elkaar staande woonschijven van respectievelijk 14 lagen (noordzijde) en 10 lagen (oostzijde) en een 3-laags woon/winkelblok (westzijde) in een U-vorm geplaatst rondom de rechthoekige plantsoenaanleg waarbij de zuidzijde geheel vrij ligt naar de Van Oldenbarneveldtplaats. De blokken zijn zodanig gegroepeerd dat hiertussen vrije doorzichten mogelijk zijn naar het stadslandschap. In de noordoosthoek zijn de flats met een laag bouwvolume op maaiveldniveau verbonden. Het semi-openbare plantsoen ligt verdiept ten opzichte van de omringende straten. Ten oosten van de noord-zuid gerichte woonschijf een expeditiestraat (Van Ghentstraat) ter ontsluiting van de flats en bevoorrading van de winkels van de Lijnbaan.

De noordelijke GALERIJFLAT is met de galerijgevel naar de Aert van Nesstraat en de hier tegenover gesitueerde noordelijke Lijnbaanhof gericht. De flat bestaat uit 12 woonlagen boven een gesloten, dubbelhoge plintzone die aan de zijde van de hof is voorzien van twee boven elkaar gelegen reeksen van horizontale bergingvensters, terwijl de noordgevel op de begane grond voorzien is van een doorlopend winkelfront, oorspronkelijk met een verspringende rooilijn van vooruitgeschoven etalages. De entreepartij naar het hoofdtrappenhuis is gesitueerd in de derde oostelijke travee en onderscheidt zich door hoge glaspuien. Op de westelijke kop van de flat een vooruitgeschoven horecapaviljoen, gericht op de Karel Doormanstraat. De woonlagen hebben telkens gekoppelde eenheden met teruggelegde gevelvlakken bij de balkons aan de hofzijde. In de noordgevel zijn horizontale lijnen benadrukt door de langgerekte horizontale galerijen met deels vooruitspringende en decoratief aandoende balustrades in beton die voor een sterke dieptewerking zorgen. De verticale zone met een doorgaande glaspui ter plaatse van het inpandige trappenhuis aan de oostzijde geeft een verticaal accent in deze regelmatige gevelindeling. Het trappenhuis wordt afgesloten door een lifthuis met overstekend dak. Zowel de westelijke als de oostelijke kop van de flat is ingericht met hoekappartementen voorzien van glaspuien en balkons met gesloten borstweringen. De langsgevels worden aan weerszijden beëindigd met in verblendsteen uitgevoerde gesloten gevelvlakken van deze hoekappartementen. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De EXPEDITIESTRAAT Van Ghentstraat loopt ten oosten van de Lijnbaanhof en staat in verbinding met de Aert van Nesstraat die het Lijnbaangebied doorkruist. Aan de expeditiestraat is in de plint van de oostelijke flat een serie garages opgenomen.

De oostelijke GALERIJFLAT bestaat uit acht woonlagen boven een gesloten dubbelhoge plintzone met aan de Jan Evertsenplaats een, oorspronkelijk donkergekleurde, gaanderij met rechthoekige pijlers. Op de woonlagen zijn alle wooneenheden gekoppeld, wat tot uiting komt in de afwisseling van glaspuien en balkons in de gevel aan de hof. In de naar De Lijnbaan gerichte langsgevel contrasteren langgerekte horizontale galerijen, voorzien van zware betonnen balustrades, met de verticale raampartij van het inpandige trappenhuis dat zich in de derde zuidelijke travee bevindt. Dit trappenhuis wordt afgesloten met een lifthuis op het platte dak van de flat, dat voorzien is van een platte afdekking met overstek. De drie zuidelijke traveeën hebben een transparante plint; de entreepartij is uitgevoerd met hoge glaspuien en in de hieraan grenzende gebouwhoek is een winkelruimte ondergebracht die op de Van Oldenbarneveldtplaats is gericht. De zuidgevel hierboven heeft in het midden balkons van de hoekappartementen. Verblendsteen is toegepast voor de gesloten gevelvlakken van deze hoekappartementen die de langsgevels beëindigen. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

Het aan de westzijde grenzende WOON/WINKELBLOK is platgedekt met drie bouwlagen op een rechthoekig grondvlak. De westgevel met winkeletalages is gesitueerd aan de Karel Doormanstraat, terwijl de woningen boven de winkels worden ontsloten via portieken aan de hofzijde (oost). In de westgevel is de oorspronkelijk verspringende rooilijn van de winkelfronten nog grotendeels herkenbaar. De winkeletalages zijn door toepassing van grote glasvlakken in staalprofielen (gedeeltelijk vervangen) transparant van karakter. De oostgevel heeft op de begane grond een eenvoudiger gevelinvulling met stalen gevelpuien afgewisseld met gesloten gevelvlakken in gele verblendsteen. In de gevelindeling van de verdiepingen komt de gespiegelde opzet van de maisonnettewoningen tot uitdrukking in de wijze waarop de glaspuien en balkons gerangschikt zijn. De puien en uitstekende balkons zorgen voor verticale accenten in de eenvoudig geometrisch ingedeelde langsgevels en versterken de ruimtelijkheid van de binnenruimten van de achterliggende woonkamers. Het ritme van de gevels wordt verder bepaald door doorlopende horizontale betonbanden van vloeren en dak afgewisseld met de deels zichtbare en verder met gele verblendsteen beklede verticale delen van het betonskelet. De maisonnettewoningen die zich op de verdiepingen bevinden hebben praktisch ingedeelde plattegronden in varianten van twee-, drie-, en vier kamers. Voor het overige gelden de kenmerken zoals vermeld in de omschrijving van het complex.

De PLANTSOENAANLEG van de Jan Evertsenplaats wordt gekenmerkt door overzichtelijkheid en bestaat uit een afwisseling van gazons en geplaveide paden met zitbanken. Hoewel de inrichting en beplanting ten opzichte van de oorspronkelijke toestand enigszins is veranderd, is de ruimtelijke functie en het groene karakter van de hof ongewijzigd gebleven.

Waardering

Zuidelijke Lijnbaanhof Jan Evertsenplaats met twee GALERIJFLATS, een bijbehorende EXPEDITIESTRAAT, een WOON/WINKELBLOK en een PLANTSOENAANLEG, is van algemeen belang als essentieel toonbeeld van de Wederopbouw 1940-1958, vanwege cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- als vroeg en relatief gaaf bewaarde uiting van grootstedelijk wonen in hoogbouw, met ruimte voor licht, lucht en groen en met directe aansluiting op het culturele leven in de binnenstad;

- als onlosmakelijk onderdeel van het Lijnbaanensemble wegens de innovatieve waarde als samenhangend citycluster met een gedifferentieerde open en orthogonale aanleg van familiale bouwvolumes gericht op maximale bezonning, vrije uitzichten en doorzichten;

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van de gemeenschappelijke en individuele architectuur van de gebouwen die onder meer tot uiting komt in de plastische uitwerking van de trappenhuizen en galerijen en de subtiele variaties in de repeterende toepassing van standaardelementen;

- vanwege de aanwezigheid van een openbare en overzichtelijke groenaanleg op maaiveldniveau;

- vanwege de nog goede herkenbaarheid in het tegenwoordige centrumgebied, waarbij de woonhoven stedenbouwkundig en architectonisch grotendeels gaaf bewaard zijn gebleven.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaJan Evertsenplaats13012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2163012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2033012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2043012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2053012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2063012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2073012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2083012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2093012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2103012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2113012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2123012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2133012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2143012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2153012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2173012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2013012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2183012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2193012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2203012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2213012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2223012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2233012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2243012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2253012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2263012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2273012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2283012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2293012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2303012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2313012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2023012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2003012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2333012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1653012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1513012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1523012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1533012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1543012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1553012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1563012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1573012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1583012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1593012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1603012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1613012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1623012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1633012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1643012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1663012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1993012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1673012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1683012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1693012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1703012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1713012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1723012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1733012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1923012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1933012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1943012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1953012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1963012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1973012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1983012 HXRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2323012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2343012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1493012 HVRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3323012 GPRotterdam
NeeVan Ghentstraat573012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat593012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat613012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat633012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat653012 EARotterdam
NeeVan Oldenbarneveltplaats253012 AHRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3163012 GPRotterdam
NeeVan Ghentstraat313012 EABijRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3203012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3223012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3243012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3263012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3283012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3303012 GPRotterdam
NeeKarel Doormanstraat3343012 GPRotterdam
NeeVan Ghentstraat533012 EARotterdam
NeeAert van Nesstraat383012 CARotterdam
NeeAert van Nesstraat423012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat443012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat463012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat483012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat503012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat523012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat543012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat563012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat583012 CBRotterdam
NeeAert van Nesstraat603012 CBRotterdam
NeeJan Evertsenplaats163012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats173012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats183012 HNRotterdam
NeeVan Ghentstraat553012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat513012 EARotterdam
NeeJan Evertsenplaats2353012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2503012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2363012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2373012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2383012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2393012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2403012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2413012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2423012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2433012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2443012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2453012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2463012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2473012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2483012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2493012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2513012 HZRotterdam
NeeVan Ghentstraat493012 EARotterdam
NeeJan Evertsenplaats2523012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2533012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2543012 HZRotterdam
NeeJan Evertsenplaats2553012 HZRotterdam
NeeVan Ghentstraat293012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat313012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat333012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat353012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat373012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat393012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat413012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat433012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat453012 EARotterdam
NeeVan Ghentstraat473012 EARotterdam
NeeJan Evertsenplaats1503012 HWRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1483012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats23012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats633012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats503012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats513012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats523012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats533012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats543012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats553012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats563012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats573012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats583012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats593012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats603012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats613012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats623012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats643012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats483012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats653012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats663012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats673012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats683012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats693012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats703012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats713012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats723012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats733012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats743012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats753012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats763012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats773012 HRRotterdam
NeeJan Evertsenplaats783012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats493012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats473012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats803012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats303012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats33012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats43012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats53012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats63012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats73012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats83012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats93012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats103012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats113012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats123012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats133012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats143012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats153012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats183012 HNRotterdam
NeeJan Evertsenplaats313012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats463012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats323012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats333012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats343012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats353012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats363012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats373012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats383012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats393012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats403012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats413012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats423012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats433012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats443012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats453012 HPRotterdam
NeeJan Evertsenplaats793012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats813012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1473012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1313012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1173012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1183012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1193012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1203012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1213012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1223012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1233012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1243012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1253012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1263012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1273012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1283012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1293012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1303012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1323012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1153012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1333012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1343012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1353012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1363012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1373012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1383012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1393012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1403012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1413012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1423012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1433012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1443012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1453012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1463012 HVRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1163012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1143012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats823012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats973012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats833012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats843012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats853012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats863012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats873012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats883012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats893012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats903012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats913012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats923012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats933012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats943012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats953012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats963012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats983012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1133012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats993012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1003012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1013012 HSRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1023012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1033012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1043012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1053012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1063012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1073012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1083012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1093012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1103012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1113012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1123012 HTRotterdam
NeeJan Evertsenplaats1743012 HWRotterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenAppartementengebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A68
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A147
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A16
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A103
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A222
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A104
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A2
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A27
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A85
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A139
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A214
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A202
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A96
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A207
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A21
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A167
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A19
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A43
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A160
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A143
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A142
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A131
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A133
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A265
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A8
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A95
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A11
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A77
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A259
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A162
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A96
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A32
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A19
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A166
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A75
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A113
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A69
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A45
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A129
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A60
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A195
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A47
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A88
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A5
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A118
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A289
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A29
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A117
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A66
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A26
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A104
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A110
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A249
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A12
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A197
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A134
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A105
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A144
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A121
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A28
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A93
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A274
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A175
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A29
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A135
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A94
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A258
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A277
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A56
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A115
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A22
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A123
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A38
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A270
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A211
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A108
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A145
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A199
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A252
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A178
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A261
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A278
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A28
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A290
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A84
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A135
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A288
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A161
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A21
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A273
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A67
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A177
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A231
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A87
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A280
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A13
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A14
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A233
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A284
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A145
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A2
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A165
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A23
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A100
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A219
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A3
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A132
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A78
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A45
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A81
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A24
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A6
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A76
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A9
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A282
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A248
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A243
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A153
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A44
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A77
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A157
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A53
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A43
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A276
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A4
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A18
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A89
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A75
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A5
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A237
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A119
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A23
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A154
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A213
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A220
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A132
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A25
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A67
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A42
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A151
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A21
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A138
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A134
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A239
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A209
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A108
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A31
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A136
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A205
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A70
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A112
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A52
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A241
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A37
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A9
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A194
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A139
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A10
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A41
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A121
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A80
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A55
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A251
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A181
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A86
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A146
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A217
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A46
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A112
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A218
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A111
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A35
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A29
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A188
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A54
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A17
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A3
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A19
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A99
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A116
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A70
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A124
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A7
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A40
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A263
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A120
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A285
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A18
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A187
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A1
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A137
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A60
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A50
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A131
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A94
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A92
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A27
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A3
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A49
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A107
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A68
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A58
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A82
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A6
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A10
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A163
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A41
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A33
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A146
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A170
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A171
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A63
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A256
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A234
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A246
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A100
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A235
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A85
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A114
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A55
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A30
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A26
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A37
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A14
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A17
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A16
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A130
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A13
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A168
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A245
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A73
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A201
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A114
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A54
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A90
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A216
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A189
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A28
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A9
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A169
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A253
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A34
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A212
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A98
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A15
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A228
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A179
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A125
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A7
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A110
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A137
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A102
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A7
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A64
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A152
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A78
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A266
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A264
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A39
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A125
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A180
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A242
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A4
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A225
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A150
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A36
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A172
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A238
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A25
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A91
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A53
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A13
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A164
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A156
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A106
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A254
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A8
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A73
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A190
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A57
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A22
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A97
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A24
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A6
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A140
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A59
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A124
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A26
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A14
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A155
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A40
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A106
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A158
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A257
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A30
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A48
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A74
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A48
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A66
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A111
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A148
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A63
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A12
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A119
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A198
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A133
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A224
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A267
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A191
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A62
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A46
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A39
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A192
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A260
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A90
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A91
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A182
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A4
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A97
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A183
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A71
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A136
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A109
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A12
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A120
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A42
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A30
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A34
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A140
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A79
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A149
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A226
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A271
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A86
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A18
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A38
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A64
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A287
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A283
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A176
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A89
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A142
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A107
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A186
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A232
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A196
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A122
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A250
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A62
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A144
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A109
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A81
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A27
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A84
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A61
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A185
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A230
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A1
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A51
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A130
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A206
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A35
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A221
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A102
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A281
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A127
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A159
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A80
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A275
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A126
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A17
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A127
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A82
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A20
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A138
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A227
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A143
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A31
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A240
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A36
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A223
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A79
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A184
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A92
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A87
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A255
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A247
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A61
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A103
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A10
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A74
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A11
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A50
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A2
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A20
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A123
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A93
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A116
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A44
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A193
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A59
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A22
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A244
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A56
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A105
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A72
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A126
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A20
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A236
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A23
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A47
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A262
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A113
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A25
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A128
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A101
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A83
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A215
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A118
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A203
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A32
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A33
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A72
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A279
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A174
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A129
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A58
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A122
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A95
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A15
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A52
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A268
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A69
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A76
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A128
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A210
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A65
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A24
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A141
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A204
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A49
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A269
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A141
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A88
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A65
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A51
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A83
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A98
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A208
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A272
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A173
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A117
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A57
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A200
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A115
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A11
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/8451512A101
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/759951A5
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A286
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A71
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A99
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AFAF/7581513A229
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF846
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF757
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF1334
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF1212
ROTTERDAM 4E AFD. (AE,AF,AG,AH)AF1210

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenAppartementengebouwGalerijflat

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19551958exactvervaardiging