Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
530746
Complexnummer: 
530738 - Diergaarde Blijdorp
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
25 februari 2008
Kadaster deel/nr: 
54143/5
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Rotterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Rotterdam
X-Y coördinaat: 
90827 - 437821

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Het administratiegebouw met dienstwoning - onderdeel van diergaarde Blijdorp - kwam naar het ontwerp van S. van Ravesteyn tot stand in 1939-1941. Het gebouw is gesitueerd op de oostelijke grens van de diergaarde, aan de Van Aerssenlaan, ten zuiden van en grenzend aan het voormalige toegangshek. Het gebouw is vormgegeven in een sobere, traditionalistische stijl. De indeling van het gebouw bestond van oorsprong uit directiekamers en kantoorruimten op de begane grond en een dienstwoning op de eerste en tweede verdieping van het hoofdvolume.

Omschrijving

ADMINISTRATIEGEBOUW MET DIENSTWONING (9). Het in gele verblendsteen opgetrokken pand is op rechthoekige grondslag gebouwd. Het bestaat uit een hoofdvolume - de dienstwoning - van twee lagen onder een zadeldak met aan weerszijden éénlaags uitbouwen onder een plat dak. De uitbouwen bezitten een terras op het platte dak. De dakranden zijn hier afgewerkt met een geprofileerde betonnen rand. De dakrand is telkens afgebakend met een smeedijzeren, sierlijk vormgegeven balustrade. Het hoofdvolume is bekroond met een zadeldak dat bekleed is met rode dakpannen en voorzien van een forse schoorsteen met een sierlijke smeedijzeren bekroning. De dakschilden zijn aan de onderzijde licht gebogen. Het dakoverstek is afgewerkt met een gebogen houten betimmering. De gevels bezitten onderaan een gestukadoorde plint.

Het hoofdvolume bezit aan de zijde van de Van Aerssenlaan (oostzijde) een inpandige ingang met een trap naar de dienstwoning op de eerste en tweede verdieping. De ingang wordt geaccentueerd door een convex vormgegeven luifel en een ijzeren balustrade. De gevel boven de ingang bezit twee serliana's (een drietal gekoppelde vensters waarvan de middelste een halfronde bovenzijde kent). In de top zijn twee draaivensters geplaatst. De gevel bezit verder een betonnen cartouche met het jaartal 1940. De uitbouwen tonen aan de zijde van de Van Aerssenlaan telkens een drietal gekoppelde vensters. De zuidelijke uitbouw kent bovendien een ruitvormige uitsparing onder een schuine beëindiging van de gevel die samenhangt met een trap aan de zuidzijde van de uitbouw. Aan de westzijde bezit het hoofdvolume een halfronde erker op de begane grond, langs de dakrand met bollen bekroond. Op de eerste verdieping twee draaivensters en een stalen rondvenster met sierlijke tracering. In de top een serliana. De uitbouwen aan weerszijden van het hoofdvolume kennen gekoppelde vensters. In de noordgevel op de begane grond een rondboogvenster. Ter hoogte van het terras boven de uitbouw zijn twee dubbele rechthoekige deuren met vensters opgenomen. Het dakschild boven deze gevel kent twee dakkapellen. Vanuit het zuiden gezien toont het gebouw op de begane grond een trap naar het terras bovenop. Ter rechterzijde van de trap is een rondvenster aanwezig. Ter hoogte van het terras zijn een rondlicht, een ingang en twee gekoppelde vensters opgenomen. Het dakschild boven deze gevel bezit twee dakkapellen.

Waardering

Het ADMINISTRATIEGEBOUW MET DIENSTWONING is van algemeen belang:

- het object heeft architectuurhistorische waarde vanwege het materiaalgebruik, de toegepaste verhoudingen, de vormgeving en de verzorgde detaillering;

- als karakteristiek voorbeeld van multidisciplinaire kunsttoepassingen;

- het object heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de functionele situering op de oostelijke grens van het diergaardeterrein en de samenhang met andere complexonderdelen;

- het object heeft visueel-ruimtelijke waarde door de situering naast en de vloeiende overgang met de manifeste toegang van het diergaardeterrein.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaVan Aerssenlaan513039 KERotterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieHandelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenHandel en kantoor

Administratiegebouw met dienstwoning

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ROTTERDAM 10E AFDZ5120

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenHandel en kantoor

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19391941exactvervaardiging