Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
530927
Complexnummer
530926 - De Nettelhorst
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82899/63
Kadastrale aanduiding
Laren Gelderland L 1031
Bij Ruïnelaan 5, 7241 PL te Lochem

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1, Ruïne

Op het kasteeleiland gelegen RUÏNE NETTELHORST, bestaande uit de enkele meters hoge resten van het muurwerk van de voormalige traptoren en de muurresten van de zuidwesthoek van het gebouw, waarin enkele keldervensters met traliewerk. Het in oorsprong 16de-eeuwse kasteel is verbouwd in het begin van de 17de eeuw en in 1760. In 1875 is het vrijwel geheel afgebroken. Aan de voormalige traptoren is 16de-eeuws baksteenwerk zichtbaar. Voor het overige is het muurwerk uit 1760. De ruïne is in de jaren negentig van de 20ste eeuw geconserveerd. In het terrein bevinden zich restanten van de fundering en puinresten van het huis.

Waardering

RUÏNE, behorend tot de historische buitenplaats De Nettelhorst, van algemeen belang

- wegens de ouderdom

- wegens de ontwikkelingsgeschiedenis

- wegens de ligging in een dubbele omgrachting

- wegens de markante plaats als middelpunt van de vroeg 17de-eeuwse aanleg

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 530926. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Traptoren

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Ruine Traptoren

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing