Actualiteit gegevens: 28-03-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
530932
Complexnummer: 
530931 - -
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
12 juli 2010
Kadaster deel/nr: 
58265/154
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Flevoland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Noordoostpolder
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Nagele
X-Y coördinaat: 
177813 - 517681

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Het OPENBARE SCHOOLGEBOUW met SPEELPLAATS en FIETSENSTALLING ligt in het

westen van De Brink, het rechthoekige groene hart van Nagele.

Dit schoolgebouw heeft de maximale omvang van zes klaslokalen in het

groeimodel van de architecten Aldo E. van Eyck en H.P.D. van Ginkel. In

tegenstelling tot de andere scholen binnen het complex heeft De Ringloop 2

entrees aan de noordzijde. Ook deze entree rust op een grote betonnen plaat

en heeft een portaal op zes staanders. Aan de zuidzijde heeft ieder

schoolgebouw een kleine vierkante tuin met lage beplanting.

Omschrijving

Het OPENBARE SCHOOLGEBOUW bestaat uit één bouwlaag onder een plat dak. De

plattegrond is helder en bestaat uit zes aan elkaar geschakelde rechthoekige

klaslokalen waarlangs een gang is geplaatst. Ten opzichte van elkaar zijn de

klaslokalen roterend (rond de schoorsteen) en verspringend geplaatst. De

gang, het sanitair, de bergruimtes en de kamer van de hoofdmeester bevinden

zich in aangebouwde lagere bouwdelen. De klaslokalen zijn zodanig geplaatst

dat de open wanden zijn gericht naar het zuiden en het westen en de

leerlingen uitkijken op de groene buitenruimte.

De gevels van de school bestaan uit een betonnen plint met een brede

daklijst. Beide elementen benadrukken het horizontale karakter van de

gebouwen. De daklijst wordt gedragen door een betonnen rechthoekig

raamkozijn ingevuld met glas, met aan weerzijden twee boven elkaar

geplaatste vensters met boven een klepraam naar buiten en onder een naar

buiten draaiend raam. Het kozijn van dit dubbele venster is smal en donker

gekleurd. In de hoeken van de gevelvlakken gemetselde muren.

De SPEELPLAATS bevindt zich ten noorden van het schoolgebouw en is deels

omsloten door het gebouw en open naar De Brink. Op deze plaats bevond zich

oorspronkelijk een betonnen zandbak en een FIETSENSTALLING. De open

fietsenstalling bestaat uit een constructie van negen stalen staanders op

poeren met stalen liggers waarop gebogen golfplaten als afdekking rusten. De

kopse kant aan de straat is afgesloten door een rechthoekige plaat.

De entree van de school is geaccentueerd door een betonnen plaat waarop een

betonnen baldakijn op zes poten is geplaatst. De kamer van de hoofdmeester

bevindt zich in een deels losgeplaatst bouwblok naast de entree van de

school. Vanuit deze kamer geeft een langgerekt venster uitzicht op de

speelplaats.

Waardering

Het OPENBARE SCHOOLGEBOUW met SPEELPLAATS en FIETSENSTALLING te Nagele,

gebouwd in 1957 en ontworpen door de architecten A.E. van Eyck en H.P.D. van

Ginkel, is een evidente mijlpaal in de ontwikkeling van de architectuur en

bouwtechniek in Nederland uit de periode 1940-1958. Het schoolgebouw is

onderdeel van een complex van drie scholen. Van nationaal belang vanwege:

- de cultuurhistorische waarden, vanwege de wijze waarop de scholen de toen

levende ideeën over het onderwijs weerspiegelden: licht, lucht en ruimte.

Met name de situering in het groen met rondom de open ruimte is hiervan een

kenmerk en past in het concept van het dorp Nagele als geheel. De drie

scholen zijn een toonbeeld van de wederopbouw en de toen heersende

verzuiling, en een goed voorbeeld van de naoorlogse scholenbouw voor het

lager onderwijs;

- de architectuurhistorische waarden, vanwege de zoektocht van de

architecten naar een vormentaal die een tegenhanger vormt van klassieke

composities en organische vormen en waarin zij vasthouden aan de geometrie

en de aritmetica als compositorische instrumenten. De architectuur is met

weinig middelen toch interessant. Het eenvoudige vocabulaire van rechthoeken

bepaalt de hoofdopzet door een herhaling van kleine celvormige eenheden. Dit

geeft het ontwerp raffinement, in vorm en materiaal. Van belang als

voorloper van het latere ontwerp voor het Burgerweeshuis in Amsterdam. Van

belang vanwege het toepassen van beton, zoals de dragende betonnen

raamwerken in de gevels, de betonnen plint en de betonnen baldakijnen voor

de ingang.

- de stedenbouwkundig waarden, van een bijzondere betekenis vanwege de

gespreide ligging in het rechthoekige groene hart van het dorp Nagele. De

openheid van de gebouwen benadrukt de wisselwerking tussen binnen en buiten;

- de gaafheid en herkenbaarheid van het schoolgebouw en de speelplaats met

fietsenstalling.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaRing178308 ALNagele

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapSchoolgebouw

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
NOORDOOSTPOLDERDZ38

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Cultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapLagere school

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19571957exactvervaardiging