Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
531572
Complexnummer: 
531561 - NHW-Batterij aan de Overeindseweg
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
12 september 2014
Kadaster deel/nr: 
64685/58
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Nieuwegein
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Nieuwegein
X-Y coördinaat: 
136476 - 450360

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Cluster 52. Inundatiekanaal en onderhoudsweg.

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

Inleiding

INUNDATIEKANAAL EN ONDERHOUDSWEG als functionele onderdelen van het inundatiesysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het verdedigingssysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was in de eerste plaats gebaseerd op het gecontroleerd onder water zetten van (grote) terreinoppervlakken. Gecontroleerde inundatie vergde een ingenieus systeem van waterwerken, zoals sluizen, stuwen en kanalen, waarmee het noodzakelijke peil snel en binnen nauwe grenzen gesteld en gehandhaafd kon worden. Het inundatiekanaal, feitelijk een verlenging en verbreding van een bestaande wetering, liep voorheen noordwaarts vanaf de Houtense Wetering en was mede bedoeld voor het onder water zetten van de lage gronden ten zuidoosten van Utrecht in de Polder Overeind. Aan de westzijde van het kanaal een pad dat als onderhoudsweg dienst deed en eventueel voor transport van manschappen of materieel. Bij de totstandkoming / verruiming van het Amsterdam-Rijnkanaal is het zuidelijk deel van het Inundatiekanaal opgeruimd.

Omschrijving

Aansluitend op de Houtense Wetering een noordwaarts gericht INUNDATIEKANAAL, aangelegd in 1870-1871, van tegenwoordig nog ongeveer 1400 m lengte. Het kanaal, dat een verbreding en verlenging is van een bestaande waterloop is, splitst zich ter hoogte van de Batterij in een westelijke en een oostelijke tak. In het zuidelijk deel van het kanaal aan de westzijde over ongeveer een 1 km een annexe ONDERHOUDSWEG, genaamd 2e Veld.

Waardering

Het INUNDATIEKANAAL en de ONDERHOUDSWEG bij de Batterij aan de Overeindseweg Noord zijn van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd.

* Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde bebouwing en waterwerken, die gebaseerd zijn op het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw).

Het betreft hier aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde uiting van historische waterbouwkunde, namelijk een inundatiekanaal met onderhoudsweg.

* Ensemblewaarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.

* De onderdelen zijn representatief (karakteristiek) omdat ze toepassing van het principe van de werking van het inundatiesysteem kunnen laten zien.

* De onderdelen zijn tamelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm en detaillering herkenbaar aanwezig zijn.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
NieuwegeinNHW-Batterij a.d. Overeindseweg

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
JUTPHAASD3468
JUTPHAASD3466
JUTPHAASD3463
JUTPHAASD2519
JUTPHAASD2518
JUTPHAASD3534
JUTPHAASD3513
JUTPHAASD3372
JUTPHAASD2843
JUTPHAASD2114
JUTPHAASD3374
JUTPHAASD3376
JUTPHAASD3461
JUTPHAASD3703
JUTPHAASD3704
JUTPHAASD3705
JUTPHAASD3706
JUTPHAASD3689
JUTPHAASD3690
JUTPHAASD3691
JUTPHAASD3692
JUTPHAASD3693
JUTPHAASD3694
JUTPHAASD3695
JUTPHAASD3738
JUTPHAASD3739
JUTPHAASD3741

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen