Actualiteit gegevens: 29-08-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
531584
Complexnummer: 
531577 - NHW-Bet.werken en Sluis Lekkanaal
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
9 oktober 2015
Kadaster deel/nr: 
66361/119
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Nieuwegein
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Nieuwegein
X-Y coördinaat: 
136132 - 448211

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Cluster 53. Houten Schotbalkenloods.

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

Inleiding

HOUTEN SCHOTBALKENLOODS, gebouwd omstreeks 1935 en bestemd voor de opslag van balken om de westelijke kolk van de duiker onder het Lekkanaal te kunnen afsluiten. Op verschillende plaatsen zijn binnen en buiten fortterreinen in de loop der decennia houten, stenen en metalen ('blikken') loodsen tot stand gekomen om te dienen als (provisorische of permanente) bergruimte, opslag, onderkomen voor mensen of materieel, hospitaal, brandweer, paardenstal, wachthuis, enz. Tot deze categorie opslagplaatsen kunnen ook de schotbalkenloodsen worden gerekend. Een groot deel van dergelijke loodsen is inmiddels vergaan, gesloopt of verplaatst, maar andere bestaan nog in situ. Soms gaat het om bijzonder eenvoudige bouwwerkjes van geringe omvang, maar er zijn ook meer complexe en grotere exemplaren. De schotbalkenloods langs de westzijde van het Lekkanaal behoort tot de eenvoudige, kleine loodsen, maar het type is mede hierdoor relatief zeldzaam.

Omschrijving

HOUTEN SCHOTBALKENLOODS uit omstreeks 1935 bij de duiker aan de westzijde van het Lekkanaal. De loods, zonder vensteropeningen, telt één bouwlaag en is gebouwd op een rechthoekige plattegrond van circa 7.00 x 4,00 m. Het met zwart bitumen gedekte zadeldak bezit aan de langsgevels enig overstek. De geheel houten, zeer eenvoudige loods, is beplankt met op enkele centimeters van elkaar geplaatste, verticaal aangebrachte, houten delen en kent enige kruislings aangebrachte stabilisatieschoren. De ruimte tussen de planken is bedoeld om de wind de erin opgeslagen balken te doen droog houden. De (hoofd)toegang, bestaande uit dubbele, naar buiten openende deuren bevindt zich aan de noordzijde, onder een - net als aan de zuidzijde - horizontaal beplankte topgevel. Het interieur is niet bezocht.

Waardering

De HOUTEN SCHOTBALKENLOODS is van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Krayenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd.

*Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde houten bebouwing, die gebaseerd is op het systeem van inundatie en accesverdediging (20ste eeuw).

Het betreft hier een onderdeel uit het interbellum, namelijk een houten berging uit omstreeks 1935

* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex en in het bijzonder met de duiker onder het Lekkanaal.

* Het onderdeel is representatief omdat het een voorbeeld is van een in het interbellum gebouwde schotbalkenloods bij een in dezelfde tijd aangelegde duiker.

* Het onderdeel is redelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm en functie goed herkenbaar zijn gebleven.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
NieuwegeinBetonnen werken en sluis Lekkanaal

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
VreeswijkC1858

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenFort, vesting en -onderdelen