Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
531980
Complexnummer
531976 - NHW-Fort bij het Steurgat
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82805/134
Kadastrale aanduiding
Werkendam AB 598
Werkendam AB 817 A9
Werkendam AB 817 A7
Werkendam AB 817 A5
Werkendam AB 817 A11
Werkendam AB 817 A4
Werkendam AB 817 A3
Werkendam AB 817 A10
Werkendam AB 817 A6
Werkendam AB 817 A8
Werkendam AB 817 A1
Werkendam AB 817 A2
Werkendam, Fort bij het Steurgat

Omschrijving

Cluster 82.

Inleiding

BAKSTENEN ARTILLERIELOODS als niet bomvrij onderdeel van het Fort bij het Steurgat. Op verschillende plaatsen zijn binnen en buiten fortterreinen in de loop der decennia houten, stenen en metalen ('blikken') loodsen tot stand gekomen om te dienen als (provisorische of permanente) bergruimte, opslag, onderkomen voor mensen of materieel, hospitaal, brandweer, paardenstal, wachthuis, enz. Een groot deel van deze loodsen is inmiddels vergaan, gesloopt of verplaatst, maar andere bestaan nog in situ. Soms gaat het om eenvoudige bouwwerkjes van geringe omvang, maar er zijn ook meer complexe en grotere exemplaren. Deze bakstenen artillerieloods die langs de toegangsweg aan de keelzijde van het Fort bij het Steurgat is gebouwd, is tijdens de herbestemming en herinrichting van het fort gerestaureerd.

Omschrijving

BAKSTENEN ARTILLERIELOODS van het Fort bij het Steurgat, gelegen ten noorden van het fort aan de toegangsweg. De aan de keelzijde van het fort, parallel aan deze weg gelegen loods is vermoedelijk in het begin van de 20ste eeuw gebouwd als opvolger van een eerder (houten) exemplaar. De loods meet ongeveer 20 x 9 meter en is hiermee middelgroot van omvang. De loods wordt gedekt door een met rode pannen belegd zadeldak met enig overstek. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen. De beide langsgevels zijn geleed door lisenen en zijn vijf venstertraveeën breed. De noordwestelijke kopgevel heeft boven de bakstenen bouwlaag wit geschilderde, horizontale beplanking, eindigend onder eenvoudige windveer met makelaar. Deze gevel bevat een getoogde toegang, die is voorzien van hoge, dubbele opgeklampte lattendeuren met degelijk ijzeren geheng. Op zolderniveau eveneens dubbel uitgevoerde, kleinere deuren. Bakstenen loodsen van deze omvang zijn relatief schaars binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Waardering

De BAKSTENEN ARTILLERIELOODS van het Fort bij het Steurgat is van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd.

* Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde houten bebouwing, die gebaseerd is op: a. het systeem van inundatie en accesverdediging (19de eeuw), b. de wedloop met de zich versterkende offensieve middelen (19de/20ste eeuw).

Het betreft hier een onderdeel dat vermoedelijk dateert uit het begin van de 20ste eeuw, namelijk een bakstenen artillerieloods.

* Ensemblewaarde en situationele waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.

* Het onderdeel is representatief en tamelijk zeldzaam omdat het een voorbeeld is van een in de directe nabijheid van een verdedigingswerk gebouwde stenen loods van een niet veel voorkomend type.

* Het onderdeel is mede dankzij restauratie tamelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm en bouwkundige detaillering, alsmede diverse onderdelen herkenbaar aanwezig zijn gebleven.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 531976. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing