Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
532015
Complexnummer: 
528604 - Grebbelinie, Werk a/d Daatselaar
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 juni 2011
Kadaster deel/nr: 
82630/52
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Renswoude
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Renswoude
X-Y coördinaat: 
166371 - 455527

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding:

De twee verdedigingswerken ten noorden van het huidige Werk aan de Daatselaar behoorden tot de versterkingen die in 1786 werden aangelegd om de toegang tot de Slaperdijk, de Groeperkade en de damsluis in de Lunterse Beek te beschermen. Omdat ze niet aansloten op de liniedijk nam in 1799 nam het huidige werk hun verdedigende taak over. Ze werden toen grotendeels geslecht, maar ze zijn nog altijd zichtbaar in het landschap ten noordoosten van de sluis.

Omschrijving:

In 1786 aangelegd aarden VERDEDIGINGSWERK, bestaande uit twee gesloten werken in de vorm van een lunet en een redoute. Het maximale oppervlak van de redoute is 100 meter bij 90 meter. De lunet heeft een maximaal oppervlak van 120 bij 65 meter. Rond de versterkingen is geen gracht (meer) aanwezig.

Waardering:

De aanleg is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Grebbelinie, zoals deze in een periode van 200 jaar in zes fasen is aangelegd.

Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op:

a. het systeem van inundatie en accesverdediging (18de, 19de en 20ste eeuw), b. het systeem van 'levende' veldversterking in de diepte (20ste eeuw) c. de voorpostfunctie tijdens de mobilisatie en oorlogshandelingen 1939 - 1940

Het betreft hier een complex dat in eerste aanleg een voorbeeld is van verdedigingswerken uit de periode:

fase 2: 1785 -'86, versterking

Ensemblewaarde vanwege zijn ligging binnen het systeem van de Grebbelinie in het algemeen, in het bijzonder als onderdeel van de nog gaaf bewaarde liniedijk tussen het Werk aan de Roode Haan en de kern van de gemeente Leusden. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang van de onderdelen van het complex. Tenslotte is hier sprake van een gave/redelijk gave relatie met het schootsveld en inundatieveld

Het complex is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een 18e eeuws verdedigingswerk in de Grebbelinie en het is als zodanig representatief (karakteristiek) voor dit type verdedigingswerken.

Het complex is goed bewaard omdat nog vrijwel alle ertoe behorende onderdelen in meer of minder herkenbare vorm en functie aanwezig zijn.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Renswoudewerk aan de Daatselaar

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerk

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RenswoudeC2454
RenswoudeC2881
RenswoudeC811

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Verdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerk

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
17661766exactvervaardiging