Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
532056
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82634/148
Kadastrale aanduiding
Best K 431
Oirschotseweg 117, 5684 NH te Best

Omschrijving

Inleiding

BOERDERIJ waarvan het stalgedeelte vijf ankerbalkgebinten bevat, waarvan de datering door middel van dendrochronologisch onderzoek is vastgesteld op 1263. Deze datering is de tot nu toe oudste die is vastgesteld van een bovengrondse boerderij in Nederland, mogelijk in West-Europa. Tevens zijn er archeologische waarden. De boerderij heeft in vroeger tijd de functie gehad van armenhoef. Het woonhuis, vermoedelijk oorspronkelijk 17e eeuws, is sterk gewijzigd en gemoderniseerd. De verschijningsvorm van het bedrijfsgedeelte, met wolfeind en overstek, kwam in de geschiedenis in Noord-Brabant veelvuldig voor, maar hiervan zijn slechts enkele bewaard gebleven.

Omschrijving

Het bedrijfsgedeelte van de boerderij heeft een zadeldak met wolfeind en overstek, gedekt door verschillende typen keramische pannen. In de linker zijgevel (vanaf de straatzijde) is tegen het woonhuis aan het dak licht opgewipt, waaronder een toegangsdeur geplaatst is. In de achtergevel twee toegangsdeuren. De bakstenen gevels dateren uit verschillende perioden; hierin stalen ramen van verschillend model. In het interieur vijf ankerbalkgebinten, om en om dubbel en enkel uitgevoerd. De stal is ingericht als kalverenstal.

Waardering

Boerderij waarvan het stalgedeelte grote cultuur- en architectuurhistorische waarde bezit, vanwege

- de zeer hoge ouderdom van de constructie;

- de uiterste zeldzaamheid van een dergelijke oude constructie in een bovengrondse boerderij;

- de zeldzaam geworden verschijningsvorm in Noord-Brabant van de kap met wolfeind en overstek;

- de archeologische waarde;

- de vroegere functie van armenhoef.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Hallehuistype

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1263
1263
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Hallehuisboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing