Actualiteit gegevens: 02-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
532058
Complexnummer: 
531445 - NHW-Betonnen werken omg. Fort Spion
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
24 juli 2015
Kadaster deel/nr: 
82628/182
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Stichtse Vecht
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Loenen aan de Vecht, Loosdrecht, Nieuwersluis
X-Y coördinaat: 
129980 - 468273

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

Inleiding

INUNDATIESLUIS MET INUNDATIEKANAAL als functionele onderdelen van het inundatiesysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het verdedigingssysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was in de eerste plaats gebaseerd op het gecontroleerd onder water zetten van (grote) terreinoppervlakken. Gecontroleerde inundatie vergde een ingenieus systeem van waterwerken, zoals sluizen, stuwen en kanalen, waarmee het noodzakelijke peil snel en binnen nauwe grenzen gesteld en gehandhaafd kon worden. Er werden vele verschillende typen sluizen toegepast, afhankelijk van de plaats waar ze in het systeem functioneerden. Soms werden reeds bestaande scheepvaart-, uitwaterings- of keersluizen gebruikt, maar ook zijn er vele nieuwe gebouwd of bestaande (sterk) aangepast. De Mijndense Sluis, een schutsluisje ter plaatse van het gehucht Mijnden aan de Vecht, dat oorspronkelijk vooral diende voor de locale scheepvaart, is rond 1896 ingericht voor functies binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1925 is ten zuiden van het sluisje een tweede watergang aangelegd, waarin een gewapend betonnen waterinlaat en waterkering is opgenomen die polder- en inundatiepeilbeheersing mogelijk maakte, onafhankelijk van de schutsluis. De schutsluis zelf vervult thans een functie voor de pleziervaart.

Omschrijving

INUNDATIESLUIS in de oostelijke dijk van de Vecht, waar overheen de Mijndenseweg, daterend uit 1925. Het als gewapend betonnen duikersluis uitgevoerde werk heeft een lengte van ongeveer 3.50 m en een wijdte van ca. 7.50 m en bestaat uit een west-oost gerichte koker. De sluis kon dienen voor waterinlaat, waterlossing en als kering. Ter weerszijden vleugelmuren. Oostelijk aansluitend op de sluis een oostzuidoost gericht INUNDATIEKANAAL van ongeveer 100 m lengte, dat tevens voor afwatering kon dienen en dat met een noordoost gerichte knik aansluit op het vaarwater de Drecht.

Waardering

INUNDATIESLUIS MET INUNDATIEKANAAL ten zuiden van het gehucht Mijnden zijn van algemeen belang vanwege:

* Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals deze is ontworpen door C.R.T. Kraijenhoff en in eerste aanleg vanaf 1815 door hem, Jan Blanken en majoor-ingenieur Willem Offerhaus is gerealiseerd en daarna door anderen gedurende ongeveer 125 jaar is versterkt en verbeterd.

* Architectuurhistorische waarden, in het bijzonder als uiting van een aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde bebouwing en waterwerken, die gebaseerd zijn op het systeem van inundatie en accesverdediging (19de en 20ste eeuw),

Het betreft hier aan de militair-strategische bouwkunde gerelateerde uiting van historische waterbouwkunde, namelijk een inundatiesluis / lossluis en keersluis met inundatiekanaal.

* Ensemblewaarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens vanwege de functionele en fysieke samenhang met de overige onderdelen van het complex.

* De onderdelen zijn representatief (karakteristiek) omdat ze toepassing van het principe van de werking van het inundatiesysteem, zoals het in het Interbellum was gemoderniseerd, kunnen laten zien.

* De onderdelen zijn tamelijk gaaf bewaard omdat hoofdvorm, bouwkundige detaillering en verschillende onderdelen herkenbaar / aanwezig zijn.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Betonnen werken omgeving Fort Spion, Loenen aan de Vecht

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenOpen verdedigingswerkInundatiesluis(B)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
LoenenD1787
LoenenD1946
LoenenD1947

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing